Stimulent inserție 2019: Ce sumă primesc părinții, ce condiții trebuie îndeplinite

TOTUL DESPRE MAME
mama tata copil

Părinții care se întorc la muncă înainte de finalul concediului de creștere a copilului au dreptul să primească o sumă de bani, numită stimulent de inserție. Așa după cum stabilește legislația în vigoare, stimulentul de inserție nu se poate cumula cu indemnizația de creștere a copilului, iar persoanele care primesc stimulent de inserție nu pot fi concediate.

Mai exact, părinții care renunță la concediul de creștere a copilului și se întorc mai repede la muncă au dreptul de a primi 650 de lei lunar. “Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție se stabilește la 650 lei”, este prevăzut în varianta în vigoare a OUG nr. 111/2010.

Stimulent inserție 2019: Nu se poate cumula cu indemnizația

După cum stabilește legislația momentului, stimulentul de inserție nu se poate cumula cu indemnizația de creștere a copilului, iar pentru a-l primi, părintele care se întoarce la muncă trebuie să facă o cerere în acest sens.

Cât despre plata stimulentului de inserție, aceasta se face până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (sau trei ani, în cazul copilului cu handicap), care reprezintă și durata totală a concediului de creștere a copilului.

În cazul în care persoanele care solicită stimulentul de inserție obțin venituri cu cel puțin 60 de zile înainte de încheierea concediului de creștere a copilului, acesta se acordă până în momentul în care copilul împlinește trei ani, respectiv patru ani, atunci când e vorba despre un copil cu handicap.

În mod evident, atunci când se solicită și obține stimulentul de inserție, plata indemnizației de concediu de creștere se sistează. De altfel, în general, nu se pot obține alte sume de bani simultan cu indemnizația de creștere.

Ce acte ar trebui depuse

Stimulentul de inserție nu se acordă automat, ci numai în urma unei solicitări. Astfel, dacă face o cerere în acest sens la ieșirea din concediul de creștere, oricare dintre părinții copilului poate beneficia de acest stimulent.

Pe lângă cererea de acordare a stimulentului de inserție, potrivit OUG nr. 111/2010, solicitantul trebuie să prezinte și următoarele documente:

  • actul de identitate al solicitantului și certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie (originalele și copiile);
  • actele doveditoare care să ateste că, în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, solicitantul a realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile;
  • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
  • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (faptul că solicitantul stă în România împreună cu copilul/copiii pentru care cere banii).

După cum precizează ordonanța menționată mai sus, cererile pentru acordarea„drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința”.

Stimulent inserție 2019: Persoanele care primesc stimulent nu pot fi concediate

După cum se stipulează în legislația actuală, persoanele care se întorc mai repede la muncă nu pot fi concediate pe toată durata în care primesc stimulentul de inserţie. Potrivit OUG nr. 111/2010, angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul “salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție”.

Totodată, nici persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copilului cu handicap) nu pot fi concediate. Această interdicţie se poate extinde o singură dată, cu șase luni, după revenirea definitivă a salariatei sau salariatului la muncă.

Nerespectarea acestor obligații poate aduce angajatorilor sancționarea cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Totuși, există și situații în care se poate face excepție de la această regulă. Este vorba, mai exact, despre situațiile în care angajatorul se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment. Astfel, în aceste situații, concedierea angajaților care beneficiază de stimulent de inserţie sau se află în concediu pentru creşterea copilului este permisă.

Autor: avocatnet.ro

Te-ar mai putea interesa