Stimulent de inserție 2022. Ce sumă de bani primesc părinții și în ce condiții

Părinții care se întorc la serviciu înainte de terminarea concediului de creștere și îngrijire copil pot primi de la stat până la 1500 de lei.

Cristina Călin, redactor
scris pe
stimulent de inserție 2022
Oricare dintre părinți poate primi stimulent de inserție, dacă îndeplinește condițiile de acordare. FOTO: Shutterstock

Părinții care vor să se întoarcă la serviciu după terminarea concediului de creștere și îngrijire copil trebuie să știe că au dreptul să primească de la stat, lunar, o sumă de bani sub formă de stimulent de inserție. Pentru a beneficia de acesta trebuie să faci câteva demersuri birocratice. De asemenea, trebuie să știi că suma pe care o vei primi este diferită în funcție de vârsta pe care o are bebelușul tău atunci când alegi să îți reiei activitatea profesională.

Modul în care se stabilește cum se acordă stimulentul de inserție este stabilit de Hotărârea de Guvern 536/2021. Reglementarea prevede că:

 • Părinții care revin la muncă, din concediul de creștere, înainte de împlinirea vârstei de șase luni de către copil sau un an, în cazul celor cu handicap, primesc un stimulent de inserție de 1.500 de lei pe lună. Banii îi vor primi până când copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani;
 • Cei care revin la muncă după ce copilul împlinește șase luni, respectiv un an în cazul copiilor cu handicap, primesc doar 650 de lei pe lună;
 • Stimulentul de inserție de 650 de lei pe lună se acordă părinților chiar dacă revin la muncă după terminarea concediului de creștere, adică după ce copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani, în cazul celui cu dizabilități. În acest caz, stimulentul se acordă până ce copilul împlinește trei ani, respectiv patru ani;
 • Plata stimulentului de inserție nu încetează, ci doar se suspendă, dacă părinții nu mai obțin venituri din muncă. Reluarea plății se face după revenirea la muncă;

Perioadele de șomaj tehnic subvenționat de stat (OUG 30/2020) și cele în care s-au încasat indemnizațiile pentru PFA-urile cu activitate întreruptă (OUG 30/2020) sau redusă (OUG 132/2020) sunt luate în calcul la vechimea necesară obținerii concediului pentru creșterea copilului.

Cine beneficiază de stimulentul de inserție?

Oricare dintre părinții copilului pot beneficia de stimulentul de inserție dacă îndeplinesc condițiile puse de legislație. De asemenea, beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore. În acest caz, se ține seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela. 

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulent de insertie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:

 • a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
 • b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
 • Excepție face asistentul maternal profesionist, care nu poate beneficia de aceste drepturi pentru copiii pe care îi are în grijă, ci doar pentru propriii copii.

Când trebuie să te întorci la serviciu pentru a beneficia de stimulentul de inserție?

Legislația prevede că părintele care se întoarce la serviciu poate beneficia fie de 650 de lei, fie de 1500 de lei.

 • întoarcerea la muncă înainte de vârsta de şase luni a copilului, respectiv un an în cazul celui cu dizabilităţi, aduce un stimulent de 1.500 lei/lună părintelui îndreptăţit – această valoare se acordă până la vârsta de doi ani, respectiv trei ani. Apoi, stimulentul scade la 650 lei până la împlinirea copilului a vârstei de trei ani, respectiv patru;
 • întoarcerea la muncă oricând în perioada cuprinsă între vârsta de şase luni şi doi ani şi 11 luni a copilului, respectiv un an şi trei ani şi 11 luni în cazul celui cu dizabilităţi, aduce părintelui îndreptăţit un stimulent de inserţie de 650 lei/lună, până când copilul împlineşte trei ani, respectiv patru.

Astfel, chiar şi părinţii care, după finalizarea concediului de creştere a copilului, nu mai au/nu găsesc loc de muncă sau nu mai primesc venituri impozabile vor primi stimulent de inserţie, dacă situaţia lor de muncă se va schimba oricând în intervalul vârstei de 2-3 ani a copilului.

În situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei, al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani.

În această situaţie prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.

Termene de depunere a cererilor pentru acordarea stimulentului de inserție:

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

 • a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională, după terminarea concediului de maternitateşi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la această dată;
 • b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente. În cazul în care îndeplinesc condițiile pentru a primi indemnizație pentru creșterea copilului, stimulentul se acordă după expirarea zilelor aferente condediului postnatal.
 • c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);
 • e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, si plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Perioadele asimilate care se iau în calcul pentru acordarea stimulentului de inserție 2022

Pot a obține stimulentul de inserție, trebuie să fi realizat venituri  pentru o perioadă de 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului sau datei aprobării adopției. Perioadele asimilate cuprind următoarele:

 • Perioadele în care părintele a fost trimis în misiune permanentă în străinătate;
 • Perioada în care a însoțit soțul sau soția aflat/ă în misiune permanentă în străinătate;
 • Perioada în care a beneficiat de indemnizație aferentă concediului pentru carantină;
 • Perioada în care a beneficiat de indemnizație de șomaj sau a realizat perioade de stagiu de cotizare la sistemul public de pensii;
 • Perioada în care s-a aflat în evidența agenției județene pentru ocuparea forței de muncă;
 • Perioada în care a beneficiat de concediu și de indemnizație de asigurări sociale de sănătate;
 • Perioada de concediu medical pentru prevenirea îmbolnăvirii și recuperarea capacității de muncă, excluzând situațiile apărute ca urmare a unor accidente de muncă;
 • Perioada în care a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • Perioada de șomaj tehnic;
 • Perioada în care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului;
 • Perioada în care a beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului;
 • Perioada de trei luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe perioadă determinată;
 • Persoana are calitatea de doctorand;
 • Persoana a efectuat sau efectuează serviciu militar pe bază de voluntariat, a fost mobilizată, concentrată sau în prizonierat;
 • Persoana participă la cursuri de zi ale învățământului preuniversitar inclusiv ca parte a programului „A doua şansă” sau la studii universitare (licență ori master), postuniversitare, în țară sau străinătate;
 • Persoana se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea unei alte forme de învățământ preuniversitar, frecventat la zi;
 • Persoana se află în perioada dintre încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea cursurilor pentru învățământul universitar, cursuri la zi;
 • Persoana se află în perioada de 60 de zile de la încheierea cursurilor de învățământ obligatoriu, preuniversitar, universitar etc. și dorește să se angajeze;
 • Persoana se află în perioada dintre absolvirea studiilor universitare în domeniul medical, cu examenul de licență organizat în prima sesiune și începerea primului an de rezidențiat;
 • Persoana a avut concediu fără plată pentru a participa la cursuri de perfecționare profesională, la inițiativa angajatorului.

Ce se întâmplă cu stimulentul dacă rămâi fără serviciu?

Plata stimulentului de inserție nu încetează, ci doar se suspendă, dacă părinții nu mai obțin venituri din muncă. Reluarea plăţii aferente stimulentului de inserţie se va face, la cerere, începând cu ziua următoare în care se realizează venituri supuse impozitului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată, însă numai dacă această situaţie apare înainte de împlinirea vârstei de trei ani, respectiv patru ani, a copilului.

Orice modificare care intervine în situația persoanei care primește stimulent de inserție trebuie comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de pe raza localității de domiciliu în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data apariției acesteia.

Stimulent de inserție în 2022. Acte necesare pentru acordare

Stimulentul de inserție nu se acordă automat, ci numai în urma unei solicitări. Astfel, dacă face o cerere în acest sens la ieșirea din concediul de creștere, oricare dintre părinții copilului poate beneficia de acest stimulent.

Salariata/salariatul care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, are obligația de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu. 

Dacă salariatul/salariata respectă această obligație îi este interzis angajatorului să restricționeze accesul acestuia/acesteia la stimulent de insertie.

Angajatorul este cel care îți va elibera adeverință din care să reiasă data reluării activității și perioada de concediu creștere copil, care îți este necesară la depunerea actelor pentru stimulent de insertie.

 • Actele de identitate ale părinților
 • Certificatul de naștere al copilului  
 • Certificat căsătorie
 • Adeverință eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activității și perioada în care ai fost în concediu de creștere și îngrijire copil,
 • Dovada reluării activității (decizie, ordin, act adițional)
 • Cerere tip (se ia de la sediul DGSAPC de pe raza localității de domiciliu)
 • Extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii ( după caz)
 • După caz:
 • livretul de familie
 • acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul
 • acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
 • certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap
 • extras de cont pe numele reprezentantului legal
 • alte acte

Poprirea pe stimulentul de inserție

Curtea Constituțională a României a decis în ședința din 7 aprilie 2021, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, că este neconstituțională o prevedere din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor care se referă la urmărirea silită în vederea recuperării.

La poprire nu e necesară somația, conform actului normativ, adică nu i se trimite debitorului un document prin care i se atrage atenția că are de achitat o datorie, că mai are un răgaz de timp să facă asta și că, în caz contrar, va fi executat silit.

Codul de procedură civilă scrie că limitele până la care pot fi urmărite aceste venituri sunt următoarele:

 • până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii;
 • până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

„Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, urmărirea nu poate depăși jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel”, scrie în Codul de procedură civilă.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa