Stimulent de inserție 2020. Câți bani primesc părinții și pe ce perioadă

Cristina Călin, redactor

Stimulent de inserție 2020. Părinții care vor să revină la serviciu înainte de terminarea concediului de creștere și îngrijire copil primesc de la stat o sumă de bani sub forma unui stimulent de inserție. Cât timp primesc această sumă de bani, angajatorul nu îi poate concedia.

Părinții care renunță la concediul de creștere a copilului și se întorc mai repede la muncă au dreptul să primescă o sumă fixă de bani, 650 de lei lunar. “Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție se stabilește la 650 lei”, este prevăzut în varianta în vigoare a OUG nr. 111/2010.

Cum poți lua stimulent de inserție un an în plus

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 2 ani, sau până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, și obţin venituri supuse impozitului pe venit cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, sau până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Reluarea activităţii se anunţă la sediul Direcției Generale pentru Protecția Copilului și Asistență Socială de pe raza localității de domiciliu în maximum 15 zile lucrătoare de la acea dată, printr-o declaraţie scrisă, însoţită de copii ale actului de identitate și ale certificatul de naștere al copilului.

Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 2 ani, sau până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, obţin venituri supuse impozitului pe venit cu cel putin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, sau până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Stimulent de inserție 2020. Acte necesare pentru acordare

Stimulentul de inserție nu se acordă automat, ci numai în urma unei solicitări. Astfel, dacă face o cerere în acest sens la ieșirea din concediul de creștere, oricare dintre părinții copilului poate beneficia de acest stimulent.

  • Actele de identitate ale părinților- copie și original
  • Certificatul de naștere al copilului  –copie și original
  • Certificat căsătorie –copie și original
  • Adeverintă eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activității și perioada în care ai fost în concediu de creștere și îngrijire copil,
  • Dovada reluării activității (decizie, ordin, act adițional)
  • Cerere tip (se ia de la sediul DGSAPC de pe raza localității de domiciliu)
  • Extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii ( după caz)

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la această dată;
b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);
e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, si plata acesteia se suspendă,daca cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Stimulent de inserție 2020. Obligațiile angajatorului

După cum se stipulează în legislația actuală, persoanele care se întorc mai repede la muncă nu pot fi concediate pe toată durata în care primesc stimulentul de inserţie. Potrivit OUG nr. 111/2010, angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul “salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție”.

Totodată, nici persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copilului cu handicap) nu pot fi concediate. Această interdicţie se poate extinde o singură dată, cu șase luni, după revenirea definitivă a salariatei sau salariatului la muncă.

Nerespectarea acestor obligații poate aduce angajatorilor sancționarea cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Totuși, există și situații în care se poate face excepție de la această regulă. Este vorba, mai exact, despre situațiile în care angajatorul se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment. Astfel, în aceste situații, concedierea angajaților care beneficiază de stimulent de inserţie sau se află în concediu pentru creşterea copilului este permisă.

Dacă acest articol ți s-a părut interesant îți recomandăm să mai citești și alte articole pe această temă:

 

 

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa