Reguli pentru a ieși cu copilul din țară în 2020

Cristina Călin, redactor
reguli pentru a ieși cu copilul din țară în 2020.

Orice călătorie cu cei mici în străinătate trebuie să respecte câteva reguli pentru a ieși cu copilul din țară în 2020. Înainte de a rezerva vacanța este bine să verifici toate documentele necesare pentru a nu întâmpina neplăceri.

Pentru o vacanță cu copiii în afară țării ai nevoie de pașaport pentru cei mici indiferent că mergi în țări din spațiul Uniunii Europene sau nu. Dacă are un astfel de document de călătorie este nevoie să verifici atunci când faceți rezervările dacă mai este valabil și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în țara de destinație. De exemplu, pentru Turcia pașaportul trebuie să fie valabil încă 6 luni de la data de ieșire din țară.

Minorii care au carte de identitate pot ieși din țară numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali. Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligațiile părintești față de minor.

Poliţiștii de frontieră permit ieșirea din țară a unui cetățean român minor – numai dacă este însoțit de o persoană fizică majoră – în următoarele cazuri:

Reguli pentru a ieși cu copilul din țară în 2020. Minorul însoțit de ambii părinți

Copilului care călătorește în străinătate însoțit de ambii părinți i se permite ieșirea din România în baza documentului de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate), fără a fi necesară prezentarea unor documente suplimentare.

Reguli pentru a călători în străinătate cu copilul în 2020. Când pleacă doar cu unul dintre părinți

Minorul care călătorește însoțit doar de unul dintre părinți i se permite ieșirea din țară în următoarele situații:

  • dacă părintele însoțitor prezintă o declarația a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia;
  • dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013. La aprecierea îndeplinirii condițiilor de ieșire din țară se vor lua în considerare inclusiv hotărârile judecătorești emise în alte state, sub rezerva recunoașterii acestora de către autoritățile române.
  • dacă părintele însoțitor face dovada decesului celuilalt părinte;
  • dacă părintele însoțitor face dovada că celălalt părinte este decăzut din drepturile părintești sau declarat dispărut, în condițiile legii;
  • dacă părintele însoțitor prezintă o hotărâre a instanței de judecată care suplinește acordul celuilalt părinte. Hotărârea instanței de judecată de suplinire a acordului celuilalt părinte vizează situațiile în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului sau când unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința. Hotărârea instanței de judecată trebuie să fie definitivă, cu excepția cazurilor în care a fost pronunțată pe calea ordonanței președințiale.

Reguli pentru a ieși cu copilul din țară 2020. Ce faci când minorul este însoțit de un reprezentat legal

Copilului care călătorește însoțit de un reprezentant legal i se permite ieșirea din țară în baza hotărârii judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, din care să reiasă că persoana/persoanele însoțitoare exercită drepturile și obligațiile părintești asupra acestuia.

Ce să faci când ieși cu un copil din țară în 2020 și nu ești nici părintele lui, nici reprezentantul legal

Dacă vrei să îți trimiți copilul în vacanță cu niște prieteni sau cu alte rude trebuie să știi că unul dintre adulții care îl însoțește trebuie să aibă asupra lui

  • Declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia, datele de identitate ale însoțitorului respectiv.În acest caz se solicită și hotărârea judecătorească de stabilire a autorității părintești sau de desemnare a reprezentantului legal, rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă.
  • Certificat de cazier judiciar care trebuie să fie prezentat inclusiv de cetățenii străini care însoțesc un cetățean român minor. Se iau în considerare numai certificatele emise de către autoritățile române, respectiv Direcția Cazier Judiciar, Statistică şi Evidențe Operative din cadrul I.G.P.R., prin subunitățile de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, sau misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, conform prevederilor Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare. Facem precizarea că valabilitatea certificatului de cazier judiciar este de 6 luni de la data eliberării.

Poate avea calitatea de însoțitor și o persoană anume desemnată din cadrul unei companii care desfășoară activițăți de transport persoane.

Ce trebuie să faci dacă minorul are domiciliul sau reședința în străinătate?

În cazul în care copilul are domiciliul sau reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România, fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui/părinților, dacă însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă faptul că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință.

În situația în care minorul este însoțit de o terță persoană (alta decât parinții sau reprezentantul legal), aceasta trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar și, după caz, actul din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane.

Atestarea destinației călătoriei se face prin bilete de călătorie emise de companiile transportatoare, pentru întregul parcurs al călătoriei. În situaţia în care nu sunt îndeplinite aceste cerințe legale este necesar ca însoțitorul minorului să completeze olograf o declaraţie pe propria răspundere în fața organelor poliţiei de frontieră, din care să rezulte că ţara de destinaţie a călătoriei este cea de reşedinţă/domiciliu a/al minorului.

În cazul în care destinația călătoriei nu poate fi dovedită prin bilete de călătorie emise de companii transportatoare pentru întregul parcurs al călătoriei, însoțitorul minorului completează olograf o declarație pe proprie răspundere în fața organelor poliției de frontieră, din care să rezulte că țara de destinație a călătoriei este cea de reședință/domiciliu a/al minorului.

Dacă minorul respectiv călătorește în altă țară decât cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, este necesară declarația care să cuprindă acordul părintelui / părinților / reprezentantului legal cu privire la călătoria minorului.

Dovada domiciliului în străinătate al minorului se poate face cu  pașaportul, eliberat de autoritățile române, în care este menționat statul de domiciliu, numai dacă cel puțin unul dintre părinți sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în statul respectiv sau cu alt document de călătorie/documentul de identitate al minorului, în care este menționat domiciliul, emis de statul respectiv;

Dovada reședinței minorului se face cu orice document emis de autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat:

  • permis de ședere eliberat pe numele minorului;
  • carte de rezidență eliberată pe numele minorului ;
  • alte acte emise pe numele minorului de către autoritățile competente din acel stat privind înregistrarea reședinței (ex. adeverințe/certificate emise de autorități publice etc.)

Documentele eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat tratate de asistență juridică care prevăd scutirea de astfel de formalități sunt exceptate de la procedura de supralegalizare sau aplicare a apostilei de la Haga.

Reguli pentru a ieși cu copilul din țară în 2020. Dacă plecați în străinătate pentru tratament medical

În cazul în care plecați din țară pentru a beneficia de tratament medical nu este nevoie de acordul ambilor părinți, al celuilalt părinte, al părintelui supraviețuitor sau al reprezentantului legal, în baza documentelor doveditoare ale situației medicale a minorului. Acestea trebuie prezentate  în original și copie (care vor rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei), emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical.

Reguli pentru a ieși cu copilul din țară în 2020. Copiii care pleacă la concursuri oficiale în străinătate

Copiii care pleacă în afara țării la competiții are nevoie doar de acordul unuia dintre părinți. În acest sens, însoțitorul trebuie să prezinte la controlul de frontieră documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale în străinătate, emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale – în original și copie (care vor rămâne la Punctul de Trecere a Frontierei).

În situația în care minorul este însoțit de o terță persoană (alta decât părintele sau reprezentantul legal), aceasta trebuie să prezinte și certificatul de cazier judiciar.

Dacă acest articol ți-a fost util îți recomandăm să mai citești și altele legate de călătoriile cu copiii:

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa