Pașaport pentru copii în 2022. Cât costă, cât durează eliberarea și tipuri de pașapoarte disponibile

În 2022, din cauza pandemiei, este necesar să verifici pe siteurile oficiale restricțiile de călătorie pentru adulți și copii din țara pe care urmează să o vizitezi.

Theodora Fintescu, redactor
scris pe
familie în aeroport
procedura de obținere a unui pașaport pentru copii în 2022 este una simplă, mai ales dacă parcurgi online câțiva pași.

Dacă ai nevoie de pașaport pentru copii în 2022, asigură-te că pleci de acasă cu toate actele necesare pregătite, iar pentru a simplifica procedura și a evita statul la cozi și în încăperi aglomerate, poți utiliza o serie de facilități online pentru obținerea pașaportului.

Pentru depunerea actelor necesare obținerii pașaportului pentru copii în 2022, poți face o programare exclusiv online, accesând ACEST link. În felul acesta, timpul petrecut la coadă este minim. Atenție, programarea este netransmisibilă, iar în cazul în care nu o poți respecta, ea poate fi anulată urmând indicațiile din mailul de confirmare. De asemenea, neprezentarea la data și ora programate, neconcordanța între datele înscrise în formularul de programare (nume/prenume) și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii de pașaport, lipsa actelor necesare sau a dovezii achitării taxei de pașaport duc la anularea programării.

Pentru a evita deplasarea pentru ridicarea pașaportului, poți opta, la depunerea actelor sau ulterior (printr-o cerere scrisă), pentru trimiterea acestuia la domiciliu. În acest sens, se depune o cerere fie direct, fie pe email, la serviciul de pașapoarte, și se plătește o taxă de 11,30 de lei. Pentru a verifica statusul cererii pașaportului simplu electronic, poți accesa fie www.epasapoarte.ro, secțiunea Status pașaport, fie site-ul oficial al Direcţiei Generale de Paşapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro, fie site-urile Instituţiilor Prefectului, având ca şi criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP şi data depunerii cererii.

Tipuri de pașapoarte pentru copii în 2022: pașaport simplu electronic și pașaport temporar

Există două tipuri de pașaport pe care le poți face minorilor: pașaportul simplu electronic, respectiv pașaportul temporar. Diferențele dintre cele două constau în perioada de valabilitate, posibilitatea de eliberare în regim de urgență, preț și prezența minorului la depunerea actelor. Toate acestea sunt detaliate în rândurile de mai jos:

Eliberarea în regim de urgență

Paşaportul simplu electronic nu se poate elibera în regim de urgenţă, durata lui de eliberare fiind de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii (maximum 10 zile în perioadele foarte aglomerate). Documentul care poate fi eliberat în regim de urgenţă este paşaportul simplu temporar (valabilitate 12 luni). Acest tip de document se eliberează, în situaţii strict reglementate de normele legale, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

Spre exemplu, el poate fi obținut în regim de urgență când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte, situații care trebuie dovedite, după caz, cu documente emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul/statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

În prezent, nu există o taxă pentru urgentarea eliberării pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar.

Valabilitate

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea:

 • 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani.
 • 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 ani şi 18 ani.
 • 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani.

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea 12 luni.

Atenţionare! Pentru calatoria cu pașaportul temporar este absolut necesar să verifici condițiile de obținere a vizei și de intrare în statul de destinație cu acest tip de document. (De exemplu, in cazul unor state precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Liban, Qatar, Yemen, poliția de frontieră locală poate refuza intrarea pe teritoriul acestor țări /acordarea vizei de intrare cu pașaportul simplu temporar).

Cât costă un pașaport pentru copii în 2022 și cum se face plata

Taxa pentru paşaportul simplu electronic:

 • 258 lei – pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani.
 • 234 lei – pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani.

Taxa pentru pentru pasaportul simplu temporar:

 • 96 lei – indiferent de vârstă.

Plata contravalorii paşaportului se poate efectua astfel:

 • la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank.
 • online, exclusiv prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro.
 • prin mandat poştal, în curs de implementare

Când este necesară prezența copilului la obținerea unui pașaport în 2022

Dacă îți dorești obținerea unui pașaport temporar, prezența copilului la depunerea cererii nu este necesară în cazul în care copilul e mai mic de 14 ani, însă trebuie să atașezi la dosar două fotografii color identice ale minorului, acestea având dimensiunea de 3,5 x 4,5 cm. În cazul copiilor care au împlinit 14 ani, prezența lor la ghișeu este necesară chiar dacă solicitarea se referă la pașaport temporar. Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.

Este important să știi că prezența copilului minor este obligatorie la depunerea documentelor în cazul în care soliciți pașaport simplu electronic. La depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale).

În situații speciale, în care prezența minorului la ghișeu nu este posibilă, iar acest lucru poate fi dovedit cu documente, pașaportul se poate obține în condițiile menționate AICI.

Pașaport simplu electronic pentru copiii sub 14 ani- documente necesare

Pentru obținerea unui pașaport simplu electronic pentru copii în 2022, în cazul în care minorul nu a împlinit încă 14 ani, ai nevoie de următoarele documente:

 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

 • Procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 • Procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului.
 • Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.
 • Actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.
 • Act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului, precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori.

Pașaport simplu electronic pentru copiii peste 14 ani – documente necesare

În cazul minorilor care au împlinit 14 ani, actele necesare pentru obținerea pașaportului pentru copii în 2022, sunt următoarele:

 • Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).
 • Certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului.
 • Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte.
 • Actul de deces al celuilalt părinte, în original.
 • Actul de desemnare a reprezentantului legal.
NOTĂ

Documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie. La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.

Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului, trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Pașaport simplu temporar pentru copiii mai mici de 14 ani- documente necesare

Pentru obținerea unui pașaport simplu temporar pentru copiii mai mici de 14 ani, documentele necesare sunt următoarele:

 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele minorului.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
 • 2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

 • Procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte pentru eliberarea pașaportului sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 • Procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013.
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului.
 • Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.
 • Actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.
 • Act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.
 • Documentele emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale (însoțite, după caz, de o traducere legalizată) sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română (însoțite, după caz, de o traducere autorizată), din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

Pașaport simplu temporar pentru copiii mai mari de 14 ani- acte necesare

În cazul minorilor care au împlinit 14 ani, actele necesare pentru obținerea unui pașaport simplu temporar sunt următoarele:

 • Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu temporar date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).
 • Certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu temporar dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită, după caz, şi de:

 • Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului.
 • Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte.
 • Actul de deces al celuilalt părinte, în original.
 • Documentele emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale (însoțite, după caz, de o traducere legalizată) sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română (însoțite, după caz, de o traducere autorizată), din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa