Pașaport copii 2023. Tipuri de pașapoarte, cât costă, cât durează eliberarea unuia și ce valabilitate au pașapoartele pentru copii

Există două tipuri de pașaport pe care le poți face minorilor: pașaport simplu electronic, respectiv pașaport simplu temporar. Diferențele dintre cele două constau în perioada de valabilitate, posibilitatea de eliberare în regim de urgență, preț și prezența minorului la depunerea actelor.

Laura Udrea, redactor
scris pe
acte pașaport pentru copii 2023
acte necesare pasaport copii 2023

Pentru a obține un pașaport pentru copii în 2023, trebuie să depui o cerere de eliberare a acestuia. Cererea se depune on-line, fie că e vorba despre un pașaport simplu electronic sau de un pașaport simplu temporar.

Cererile pentru pașapoarte simple electronice/pașapoarte simple temporare se depun, în țară, în baza programărilor on-line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro. Dacă întâmpini dificultăți în efectuarea unei programări online, accesează acest tutorial realizat de Direcția Generală de Pașapoarte. Ulterior efectuării programării, pe adresa de e-mail pe care ai introdus-o, vei primi un mesaj de confirmare a acesteia. Dacă nu o confirmi în termen de două ore de la primirea mesajului, aceasta va fi anulată.

Dacă pierzi e-mail-ul de confirmare a programării și nu mai știi data/ora programării, accesează VERIFICĂ PROGRAMAREA, de aici: www.epasapoarte.ro. Introdu din nou adresa de e-mail pe care ai scris-o când ai făcut programarea on-line. Un mesaj va fi transmis către e-mail-ul respectiv.

Programarea la pașaport pentru copii 2023 nu este transmisibilă

Atenție, programarea este netransmisibilă. În cazul în care nu o poți respecta, poți să o anulezi urmând indicațiile din e-mail-ul de confirmare. Neprezentarea la programare, neconcordanța între datele înscrise și cele de identificare ale persoanei care depune cererea, lipsa actelor sau a dovezii achitării taxei de pașaport duc la anularea programării.

Pentru a verifica statusul cererii pașaportului simplu electronic accesează www.epasapoarte.ro, secțiunea Status pașaport. Criteriile de căutare sunt numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP și data depunerii cererii.

Tipuri de pașapoarte

Există două tipuri de pașapoarte pentru copii – pașaport simplu electronic și pașaport simplu temporar. Diferențele constau în perioada de valabilitate, posibilitatea de eliberare în regim de urgență, preț și prezența minorului la depunerea actelor. Le prezentăm mai jos:

Totul despre pașaport simplu electronic pentru copii 2023

Valabilitatea pașaportului simplu electronic 2023:

 • 3 ani (pentru minorii sub 12 ani);
 • 5 ani (pentru cei cu vârste între 12 și 18 ani);
 • 10 ani (pentru cei cu vârste peste 18 ani)

NU se eliberează în regim de urgență:

Pașaportul simplu electronic nu se poate elibera în regim de urgență. Durata lui de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Taxa pentru pașaportul simplu electronic 2023 este de:

 • 234 de lei – pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani;
 • 258 de lei – pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani.

Taxa se poate achita astfel:

 • la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
 • online, exclusiv prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro;
 • prin mandat poștal (în curs de implementare).

Pentru copii sub 14 ani – acte necesare pentru pașaportul simplu electronic 2023:

Pentru obținerea unui pașaport simplu electronic pentru copii în 2023, în cazul în care minorul nu a împlinit încă 14 ani, ai nevoie de următoarele documente:

 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • documente de identitate ale părinților, reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie cu informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;
 • pașaportul anterior al minorului (dacă acesta există).

Acte speciale pentru pașaport simplu electronic 2023 (copii sub 14 ani):

În situația în care cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoțită, după caz, și de:

 • procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declarația privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială și declarația celuilalt părinte, autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • procură specială pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanța președințială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorității părintești are dreptul de a solicita eliberarea pașaportului.
 • hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanță președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;
 • act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

NOTĂ: Declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului, precum și procura specială trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Dacă au fost încheiate la autoritățile străine competente, trebuie să îndeplinească anumite condiții (vezi aici, în nota din josul paginii).

La depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie. Minorului i se preiau impresiunile digitale și imaginea facială (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale).

Pentru copii peste 14 ani – acte necesare pentru pașaportul simplu electronic 2023:

În cazul minorilor care au împlinit 14 ani, actele necesare pentru obținerea pașaportului pentru copii în 2023, sunt următoarele:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • declarații privind acordul de eliberare a pașaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinți/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriți în condițiile legii, nu sunt necesare aceste declarații);
 • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condițiile legii, în original;
 • documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;
 • pașaportul anterior al minorului (dacă acesta există).

Acte speciale pentru pașaport simplu electronic 2023 (copii peste 14 ani):

În situația în care cererea este formulată cu acordul de eliberare a pașaportului simplu electronic dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie însoțită, după caz, și de:

 • hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanța președințială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-și da singur acordul pentru eliberarea pașaportului;
 • hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanța președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal.

NOTĂ: Declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor se formulează în fața funcționarului care primește cererea. Astfel, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinților, al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original. Declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului trebuie să fie autentificate în țară, de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Aici găsești mai multe detalii legate de actele încheiate la autoritățile străine competente.

Documentele se depun personal de către minor, prezența acestuia la ghișeu fiind obligatorie. La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale și imaginea facială (sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

Pașaport simplu temporar

Valabilitatea pașaportului simplu temporar 2023:

12 luni

Atenționare! Pentru călătoria cu pașaportul temporar este absolut necesar să verifici condițiile de obținere a vizei și de intrare în statul de destinație cu acest tip de document. (În cazul unor state precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Liban, Qatar, Yemen, poliția de frontieră locală poate refuza intrarea pe teritoriul acestor țări /acordarea vizei de intrare cu pașaportul simplu temporar).

SE POATE elibera în caz de urgență:

În situația în care minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte, pașaportul simplu temporar se poate elibera în regim de urgență. Situațiile care duc la urgentarea eliberării actului trebuie dovedite, după caz, cu documente emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul/statele în care se vor desfășura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical. În aceste condiții, pașaportul poate fi eliberat în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

Taxa pentru pașaportul simplu temporar este de:

 • 96 de lei – indiferent de vârstă.

Taxa pentru pașaport simplu temporar 2023 se poate achita astfel:

 • la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
 • online, exclusiv prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.
 • prin mandat poștal (în curs de implementare).

Pentru copii sub 14 ani – acte necesare pentru pașaportul simplu temporar 2023:

Pentru obținerea unui pașaport simplu temporar pentru copiii mai mici de 14 ani, documentele necesare sunt următoarele:

 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • document/documente de identitate al părintelui/ale părinților, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele minorului;
 • pașaportul anterior al minorului (dacă acesta există);
 • 2 fotografii color identice ale minorului, cu dimensiunile 3,5 x 4,5 cm (numai pentru situațiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii).

Acte speciale pentru pașaport simplu temporar 2023 (copii sub 14 ani):

În situația în care cererea pentru eliberarea pașaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoțită, după caz, și de:

 • procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte pentru eliberarea pașaportului sau declarația privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială și declarația celuilalt părinte, autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de încredințare a minorului, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanța președințială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorității părintești are dreptul de a solicita eliberarea pașaportului;
 • hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanță președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;
 • act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;
 • documentele emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale (însoțite, după caz, de o traducere legalizată) sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română (însoțite, după caz, de o traducere autorizată), din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

Pentru copii peste 14 ani – acte necesare pentru pașaportul simplu temporar 2023:

În cazul minorilor care au împlinit 14 ani, actele necesare pentru obținerea unui pașaport simplu temporar sunt următoarele:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • declarații de acord pentru eliberarea pașaportului simplu temporar date de ambii părinți/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriți în condițiile legii, nu sunt necesare aceste declarații);
 • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condițiile legii, în original;
 • documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conținând toate informațiile aferente plății efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;
 • pașaportul anterior al minorului (dacă acesta există).

Acte speciale pentru pașaport simplu temporar 2023 (copii peste 14 ani):

În situația în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea pașaportului simplu temporar dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoțită, după caz, și de:

 • hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanța președințială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-și da singur acordul pentru eliberarea pașaportului;
 • hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanța președințială, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • documentele instituției care organizează studiile/concursurile oficiale (însoțite de o traducere legalizată) sau documente emise ori avizate de o autoritate medicală română (însoțite de o traducere autorizată) din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile/concursurile ori tratamentul medical.

Poți opta, la depunerea actelor sau ulterior (printr-o cerere scrisă), pentru trimiterea pașaportului la domiciliu. Trebuie să depui o cerere fie direct, fie pe email, la serviciul de pașapoarte. Se plătește o taxă de 11,30 de lei.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa