Vrei un credit? Sau ai deja unul?

TOTUL DESPRE MAME

Ce informații trebuie să îți ofere banca în aceste cazuri

În cazul în care plănuiești să aplici pentru un credit, este util să știi că banca este obligată să îți furnizeze toate informațiile referitoare la contract, la dobânda aplicată sau la comisioane. În plus, dacă ești deja clientul unei bănci, legea te apără de anumite surprize neplăcute. Drepturile consumatorilor de credite sunt reglementate în legislația noastră de Ordonanța de Urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. 

 

Când aplici pentru un credit, banca trebuie să îți pună la dispoziție următoarele informații:

 • rata dobânzii aferente creditului;
 • dacă dobânda este fixă și/sau variabilă;
 • care sunt toate costurile incluse în costul total al creditului;
 • dobânda anuală efectivă;
 • durata contractului de credit;
 • prețul de achiziție și valoarea oricărei plăți în avans, în cazul unui credit sub formă de amânare de plată pentru un anumit serviciu sau un anumit bun;
 • valoarea toatală plătibilă de către consumator și valoarea ratelor, după caz.

ATENȚIE! Toate aceste informații nu trebuie să îți fie transmise sub forma unor date scrise pe hârtie, ci sub forma unui exemplu reprezentativ. Beneficiezi în mod gratuit, la cerere, de un exemplar al proiectului de contract de credit. Această obligație nu este valabilă în cazul în care, în momentul cererii, conform normelor sale interne, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul.

ATENȚIE! Legea interzice clauzele contractuale care dau dreptul băncii de a modifica unilateral clauzele contractului, fără un act adițional, semnat în prealabil de tine, de pe poziția de debitor.

Interzise sunt și stipulările din contract potrivit cărora trebuie să păstrezi confidențialitatea prevederilor și a condițiilor contractuale. Legea interzice creditorului să îți solicite anticipat returnarea creditului, în cazul în care nu ți-ai îndeplinit obligațiile față de alți creditori. Orice notificare cu privire la modificarea clauzelor contractuale referitoare la costuri trebuie să îți fie transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea ei. Tu ai la dispoziție 15 zile de la primirea acestei notificări pentru a comunica opțiunea ta de acceptare sau de neacceptare a noilor condiții.

OUG nr. 50/2010 precizează că, înainte de a semna contractul de credit, ai dreptul să compari mai multe oferte care îți sunt puse la dispoziție de instituția de credit cu cel puțin 15 zile înainte de a încheia un contract de credit sau de a accepta o ofertă. Aceste oferte trebuie prezentate pe „hârtie sau pe alt suport durabil și sunt redactate în scris, vizibil și ușor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p”, spune actul normativ. În cazul în care acest informații sunt prezentate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei trebuie să fie în contrast cu cea a fontului folosit. Un alt lucru important este că toate informațiile precontractuale nu trebuie să inducă în eroare consumatorii prin folosirea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiar-bancar și prin folosirea unor prescurtări sau inițiale ale unor denumiri, cu excepția celor prevăzute de lege sau în limbajul obișnuit.

ATENȚIE! Ai dreptul să soliciți explicarea termenilor tehnici, în scris, fără costuri suplimentare.

 

Alte informații pe care banca trebuie să ți le pună la dispoziție:

 • comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operațiuni de plată, cât și trageri din credit, cu excepția cazului în care deschiderea unui cont este opționala, împreună cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operațiuni de plată, cât și pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum și condițiile în care aceste costuri pot fi modificate;
 • o avertizare privind consecințele neefectuării plăților;
 • rata dobânzii aplicabile în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia și orice alte costuri intervenite în caz de nerespectare a contractului;
 • existența sau lipsa dreptului de retragere;
 • dreptul consumatorului de a fi informat de îndată și gratuit asupra rezultatului consultării bazei de date pentru evaluarea bonității sale.

 

OUG nr. 50/2010 prevede ca, pe parcursul derulării contractului de credit, sunt interzise: 

 • majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor și spezelor bancare, cu excepția costurilor impuse prin legislație;
 • introducerea și perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror alte speze bancare, cu excepția costurilor specifice unor produse și servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract ori care nu erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia; bineînțeles, aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiționale acceptate de consumator; sunt exceptate costurile impuse prin legislație;
 • perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o alta persoană;
 • perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit;
 • perceperea unui comision, unui tarif, unei speze bancare sau a oricărui alt cost, în cazul în care consumatorul dorește schimbarea datei de scadență a ratelor;
 • perceperea unor comisioane în situațiile în care consumatorii solicită schimbarea garanțiilor, în condițiile în care consumatorul plătește toate costurile aferente constituirii și evaluării noilor garanții.

 

În plus, legea interzice creditorului să perceapă alte comisioane în afară de: 

 • comision de analiză dosar;
 • comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent;
 • compensație în cazul rambursării anticipate;
 • costuri aferente asigurărilor și, după caz, dobândă penalizatoare;
 • alte costuri percepute de terți, precum și un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

În același timp, se prevede ca valoarea comisionului de analiză dosar și cel unic să fie stabilite în suma fixă, aceeași sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu același tip de credit în cadrul aceleiași instituții de credit.

 

Dar dacă ai deja un credit?

În cazul creditelor restante, rata dobânzii aplicabile nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii aplicate atunci când creditul nu înregistrează restanță, în cazul în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se află în una dintre urmatoarele situații: șomaj, reducere drastică a salariului, deces. Potrivit OUG nr. 50/2011, prin reducerea drastică a salariului se înțelege o reducere de cel puțin 15% din valoarea acestuia. Această dobândă va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.

Totodată, dacă nu poți suporta financiar majorarea dobânzii, creditorul nu are dreptul să denunțe unilateral sau să rezilieze contractul. Creditorul este obligat să îți facă o propunere, transmisă în scris, de reeșalonare sau de refinanțare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului.

La încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, din oficiu, un document care fie atestă faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți decurgând din contractul respectiv, fie indică obligațiile contractuale neîndeplinite. Totodată, se inchid și conturile creditului, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator și fără plata unor costuri suplimentare, cu excepția urmatoarelor situații:

 • contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea derulării altor operațiuni;
 • la data incetării contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către consumator;
 • conturile sunt oprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea de către consumator a unor obligații asumate față de creditorul însuși sau față de terți.

 

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa