Nu te poţi odihni din cauza unui local zgomotos din apropiere?

TOTUL DESPRE MAME

Legea spune că ai dreptul la un mediu sănătos!

Copilul tău tocmai a adormit, dar stai cu emoții: dacă muzica restaurantului din vecinătate îl va trezi, așa cum s-a întâmplat ieri și alaltăieri? Ei bine, în această situație este util să știi că dreptul tău la un mediu sănătos este considerat un drept fundamental al omului și este tratat și reglementat ca atare.

Unul dintre primii pași ai afirmării acestui drept l-a constituit Conferința Națiunilor Unite privind mediul înconjurător care a avut loc la Stockholm în iunie 1972, desfășurată sub lozinca „Un singur Pămant”. În iunie 2006, de Ziua Pământului (5 iunie) a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeana extinsă, care urmărește să pună în acord instituțiile guvernamentale cu societatea civilă, cu scopul de protejare a mediului și a calității vieții.

Un rol deosebit l-a avut și Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO – care, prin interpretarea Articolului 8 al Convenției Europene – Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a identificat dreptul la un mediu sănătos ca fiind un drept existent distinct, parte integrantă a sferei mai largi a dreptului la respectarea vieții private și de familie.

Articolul 35 din Constituția României recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic, asigurând, totodata, cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Același articol arată îndatorirea persoanelor fizice și juridice de a proteja și de a ameliora mediul înconjurător.

 

România și dreptul la un mediu nepoluat fonică

Dar cine intervine în cazurile de poluare fonică? Una dintre instituțiile cu atribuții în domeniul protejării dreptului la un mediu sănătos în România, sub aspectul poluării fonice, este Garda Națională de Mediu. Acest organism are, printre altele și următoarele competențe:

 • verifică sesizările cu privire la încălcarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
 • controlează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător;
 • controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecția mediului;
 • propune organului emitent suspendarea și/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale;
 • aplică sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului;
 • constată faptele ce constituie contravenții și aplică sancțiunile contravenționale în domeniul protecției mediului, sesizează organele de cercetare penală și colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislației de mediu, constituie infracțiuni.
 • Cel mai important lucru pe care trebuie să îl reținem este că poluarea fonică poate constitui o contravenție, sancționabilă inclusiv în baza Ordonanței de Guvern 2/2001. Neîndeplinirea condițiilor de mediu poate atrage și retragerea autorizației de funcționare a unității în culpă.

 

Și Poliția are atribuții în ceea ce privește asigurarea dreptului la un mediu sănătos:

 • sesizează autoritățile și instituțiile publice competente asupra cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 • verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni.
 • În ultimă instanță, Poliția poate cere inclusiv retragerea autorizației de funcționare a surselor generatoare de zgomot.

 

Pe post de concluzie, dacă nu vă puteți odihni din cauza zgomotului unui local din vecinătate, sunați la Poliție sau contactați Garda Națională de Mediu.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa