Pauze de alăptare. Mamele care lucrează au acest drept!

Raluca Dumitrică
pauze de alăptare mamă alăptând
Mamele care se întorc la serviciu pot beneficia de pauze de alăptare dacă cei mici au nevoie de așa ceva. Iată ce trebuie să știți!

Mamele care se întorc la serviciu pot beneficia de pauze de alăptare

Deoarece printre mamele care alăptează se află şi mame care se întorc la serviciu, este bine să ştim că acestea au dreptul legal de a solicita şi beneficia de pauze de alăptare.

Situaţia salariatelor care alăptează este unul dintre cazurile în care angajatorul are obligaţia de a reduce timpul normal de lucru, potrivit dispoziţiilor cuprinse în O. G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

Angajatorul poate acorda pauze de alăptare sau poate reduce programul de lucru

Potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (1) din O.G. 96/2003, angajatorilor le revine obligaţia de a le acorda salariatelor care alăptează câte două pauze a câte o oră fiecare, pentru hrănirea copilului în vârstă de cel mult 1 an.

Dacă printre salariatele care alăptează există şi mame care, din diferite motive, nu pot sau nu doresc să beneficieze de cele două pauze legale, legiuitorul a prevăzut şi o excepţie de la această regulă, excepţie menită să vină în întâmpinarea lor. Astfel, pentru aceste mame angajatorului îi revine obligaţia de a reduce programul de lucru al salariatei cu două ore pe zi, pentru a compensa pauzele zilnice de alăptare neefectuate.

Finalitatea acestor prevederi o reprezintă, atât în cazul acordării celor două pauze zilnice de alăptare, cât şi în cazul reducerii programului normal de lucru, diminuarea timpului de muncă, pe perioada în care salariata alăptează copilul.

Trebuie remarcat un aspect din modul de redactare al O.G. 96/2003: angajatorului îi revine obligaţia de a diminua programul de lucru cu două ore indiferent dacă acesta îi pune la dispoziţia mamei o cameră specială pentru alăptare sau dacă salariata alege să alăpteze într-un alt mediu.

Cererea scrisă, primul pas pentru obţinerea unor pauze de alăptare

Mamele care alăptează pot beneficia de reducerea zilnică a programului de lucru printr-o cerere în scris, adresată unităţii angajatoare, în care îşi exprimă opţiunea pentru această modalitate de valorificare a drepturilor lor. Cererea nu trebuie motivată şi nici nu trebuie acceptată sau supusă vreunei alte modalităţi de aprobare de către angajator.

Singurele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească mama care alăptează pentru a beneficia de dreptul de a-i fi redus programul de muncă sunt anunţarea în scris a angajatorului cu privire la situaţia în care se află, informarea referitoare la începutul şi sfârşitul estimat al perioadei de alăptare, dar şi anexarea la această informare a unor documente medicale eliberate de către medicul de familie, care să justifice situaţia.

Pauze de alăptare – Şi taţii pot beneficia de reducerea timplui de lucru

În ceea ce priveşte lucrătorul care beneficiază de reducerea programului de lucru cu 2 ore, legislaţia naţională în domeniu, în speţă O.G. 96/2003, prevede ca unic beneficiar al dreptului de a se bucura de un program redus cu 2 ore mamele care alăptează. Această normă poate fi considerată ca fiind una discriminatorie, în sensul că numai o categorie profesională poate să profite de acest drept, respectiv mamele putând fi avantajate în detrimentul taţilor.

În acest sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat într-o speţă privind o întrebarea preliminară legată de posibila utilizare a pauzelor de alăptat de către mamă sau de către tată.

Astfel, în cauza C-104/09 având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spania), prin decizia din 13 februarie 2009, primită de Curte la 19 martie 2009, în procedura Pedro Manuel Roca Alvarez împotriva Sesa Start Espana ETT SA, Curtea a pronunţat o hotărâre care lămureşte acest aspect.

Aşadar, raportat şi la Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, rezultă că şi tatăl copilului beneficiază de drepturile prevăzute în O.U.G. nr. 96/2003 în ceea ce priveşte pauzele de alăptare sau reducerea programului de lucru,  cu condiţia ca ambii părinţi să aibă calitatea de salariaţi.

Te-ar mai putea interesa