Informații despre acordarea concediului fără plată

TOTUL DESPRE MAME
Concediu fara plata Totul despre mame

Concediu fara plata Totul despre mameTot ce trebuie să știi despre concediul fără plată acordat salariaților la terminarea concediului de creștere și îngrijire a copilului

Dacă ai optat pentru concediul de creștere și îngrijire a copilului pentru un o perioadă de un an și, odată acest concediu încheiat, îți mai dorești să petreci încă un an alături de cel mic, poți opta pentru concediu fără plată. 

 

Cine poate beneficia de concediu fără plată?

Potrivit dispozițiilor OUG nr. 111/2010, persoanele care au beneficiat de concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an pot să solicite angajatorului acordarea concediului fără plată până la data la care copilul împlinește vârsta de 2 ani, excepție făcând situația copilului cu handicap.

 

De ce documente avem nevoie pentru solicitarea concediului fără plată?

Pentru a beneficia de acest concediu, persoana solicitantă are obligația de a solicita angajatorului acordarea concediului, cererea trebuind să cuprindă atașat copia certificatului de naștere a copilului sau copia livretului de familie. Concediul fără plată se înregistrează la angajatorul persoanei solicitante, urmând să fie supus aprobării reprezentantului legal al angajatorului.

 

Acest proces de aprobare este unul formal, angajatorul neputând refuza salariatului îndreptățit să beneficieze de concediul fără plată la revenirea din concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 1 an, dreptul de a beneficia de acest concediu. Cu alte cuvinte, aprobarea concediului fără plată reprezintă o formalitate dusă la îndeplinire de către angajator.

 

Persoanele care beneficiază de concediul fără plată după efectuarea concediului pentru creșterea copilului de până la 1 an au obligația de a anunța în scris Agenția teritorială competentă această opțiune, pentru ca aceasta să vireze lunar caselor de asigurări de sănătate teritoriale contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate.

Care este durata concediului fără plată?

Durata acestui concediu este limitată, salariatul putând să beneficieze de acest concediu de la data la care copilul împlinește vârsta de 1 an și până la data la care copilul împlinește vârsta de 2 ani, data la care copilul împlinește vârsta de 2 ani fiind ziua în care salariatul își reia activitatea.

 

Totodată trebuie cunoscut faptul că beneficiarul concediului fără plată are dreptul oricând să solicite încetarea concediului, angajatorul trebuind să ia act de voința salariatului și să dispună toate măsurile necesare în vederea reluării activității de către angajat.

 

Atenție, salariatul îndreptățit să beneficieze de acest concediu poate solicita oricând angajatorului său, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, acordarea acestui concediu.

 

Aici găsiți informații complete despre concediul paternal.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa