În curând încep înscrierile la clasa pregătitoare 2016 – 2017!

Raluca Dumitrică
clasa pregatitoare

Află acum când se va da startul la înscrierile pentru clasa pregătitoare 2016 – 2017!

Dacă aveţi un copilaş care în această toamnă va intra pe băncile şcolii, iată ce trebuie să ştiţi despre înscrierile pentru clasa pregătitoare 2016 – 2017, aşa cum sunt propuse ele de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice!

Dacă sunteţi părinţii unui copil care va urma în această toamnă cursurile clasei pregătitoare, aflaţi că veţi putea face acest lucru începând cu luni, 29 februarie, şi până vineri, 18 martie, în fiecare zi de luni până vineri între orele 08:00-20:00 şi sâmbătă între orele 09:00-13:00, la şcoala de circumscripţie, potrivit proiectului metodologiei privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Proiectul a intrat în dezbatere publică şi prevede că la clasa pregătitoare sunt obligatoriu înscrişi copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august 2016, în timp ce copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2016 pot fi înscrişi în clasa pregătitoare cu condiţia să dea un test de evaluare psihosomatică.

Citește și: Beneficii pentru copiii care merg mai târziu la clasa pregătitoare

O altă informaţie de care trebuie să ţină cont părinţii la înscrierile pentru clasa pregătitoare 2016 este că, potrivit propunerii, din acest an nu se mai pot face înscrieri direct în clasa I fără ca viitorul elev să nu fi urmat cursurile clasei pregătitoare.

În perioada 24 februarie – 3 martie au loc Zilele porţilor deschise la şcoli, în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot să viziteze clasele în care vor învăţa copiii de la pregătitoare şi pot să discute cu personalul şcolii.

Şcoala de circumscripţie, şcoala la care se pot înscrie copiii

Copiii care vor urma clasa pregătitoare pot fi înscrişi la şcoala de circumscripţie, adică la acea şcoală din apropierea casei la care este arondată locuinţa familiei respective. Pentru a afla care este şcoala de circumscripţie este necesar ca părinţii să acceseze site-ul inspectoratului şcolar judeţean de care aparţin şi care oferă informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare şi numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei şcoli în parte.

După terminarea înscrierilor la şcolile de circumscripţie se vor analiza locurile libere rămase, iar acestea vor fi alocate copiilor ce nu locuiesc în acele zone. Dacă numărul de cereri de înscriere din afara circumscripţiei este mai mare decât numărul locurilor rămase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale şi specifice. Aceste criterii de departajare generale sunt:

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (este asimilat acestei situaţii cazul copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial);

c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculate în şcoala respectivă;

Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 criterii, apoi 2 şi în final copiii care îndeplinesc un criteriu. În cazul în care mai mulţi copii îndeplinesc un criteriu, ordinea de prioritate a criteriilor este de la a) la d).
În ceea ce priveşte criteriile specifice de departajare, ele sunt elaborate de fiecare şcoală în parte şi se aplică în situaţia în care sunt mai mulţi copii înscrişi decât locuri libere, după ce criteriile generale au fost aplicate. Excepţie la ordinea de aplicare a criteriilor generale şi specifice pot face şcolile cu predare în limba unei minorităţi naţionale, dacă stabilesc printre criteriile specifice cunoaşterea limbii de predare; în acest caz, criteriul cunoaşterii limbii de predare poate fi aplicat înaintea criteriilor generale.

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016 – 2017

Pentru a afla exact cum are loc procesul de înscriere şi pentru a fi la curent cu toţi paşii necesari, iată care este calendarul înscrierii în învăţământul primat pentru anul şcolar 2016 – 2017:

22 februarie 2016: afişarea circumscripţiilor şcolare la fiecare şcoală şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean/Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, precum şi a instituţiilor unde se realizează evaluarea/Afişarea la sediul şcolilor a criteriilor specifice de departajare, realizate de şcoli.

24 februarie – 3 martie 2016: Organizarea Zilei a porţilor deschise la şcoli, în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot să viziteze clasele în care vor învaţă copiii de la pregătitoare şi pot să discute cu personalul şcolii.

23 februarie -16 martie 2016: Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică.

23 – 17 martie 2016: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul nu poate fi contestat.

22 februarie 2016: Afişarea la sediul şcolilor şi al inspectoratelor şcolare a programului de completare a cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare.
29 februarie – 18 martie 2016: Completarea de către părinţi, online sau la şcoală pe care părinţii vor ca cei mici să o urmeze, a cererilor-tip de înscriere. Validarea acestor cereri-tip de înscrieri se face între orele 8:00-20:00 de luni până vineri şi între orele 9:00-13:00 sâmbătă.
Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
21 martie 2016: Repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
22 – 24 martie 2016: Admiterea sau respingerea cererilor de înscriere la alte şcoli decât cele de circumscripţie.

25 martie 2016: Repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor care au fost înscrişi la o altă şcoală, dar nu au fost admişi din cauza lipsei de locuri şi care au exprimat în această faza opţiunea pentru înscrierea la şcoală de circumscripţie.

25 – 26 martie 2016: Afişarea la sediul şcolilor şi pe site-ul inspectoratelor şcolare a copiilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

29 martie 2016: Afişarea în şcoli şi pe site-ul inspectoratelor a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

30 martie – 8 aprilie 2016: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate de părinţi pentru etapă a doua.

15 aprilie 2016: Afişarea la sediul fiecărei şcoli a listelor finale cu copiii înscrişi în clasa pregătitoare.

18 – 22 aprilie 2016: Soluţionarea de către inspectoratele şcolare a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo şcoală.

Proiectul de metodologie prevede că în cazul în care o şcoală nu are capacitatea să îi admită în clasa pregătitoare pe toţi copiii care i-au fost arondaţi prin procedura de anul trecut, atunci inspectoratul şcolar judeţean poate să decidă reconfigurarea circumscripţiilor şcolare.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa