Drepturile familiei monoparentale în 2023. Bani de la stat și alte surse de venit

Termenul de familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflați în întreținere și care locuiesc împreună.

Laura Udrea, redactor
scris pe
drepturi familia monoparentala
În continuă creștere, familiile monoparentale pot beneficia de ajutoare bănești oferite de stat. FOTO: Shutterstock

Lipsa unui părinte micșorează vizibil veniturile familiei, așa că este important ca părintele care stă cu cel mic să știe care sunt drepturile familiei monoparentale în 2023, pentru a găsi mai ușor soluții pentru gestionarea cheltuielilor. Situația este mai dificilă atunci când familiile monoparentale nu primesc ajutor din partea rudelor, iar părintele trebuie să se descurce singur. Alocația de susținere care a fost acordată familiilor monoparentale constituie un ajutor necesar, însă există și alte forme de sprijin. În rândurile de mai jos aflați ce alte ajutoare i se mai cuvin unei familii monoparentale în 2023 și cum poate intra în posesia lor.

Conform legii 277 din 24 decembrie 2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată și cu modificările aduse în martie 2020, familia monoparentală se definește astfel:

Art. 2 – (2) Beneficiază de alocație și familia formată din PERSOANA SINGURĂ și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.

Art. 3 – Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorțată;

d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – c).

art.11 – (2) În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singură.

Ce drepturi bănești poate primi părintele singur

Deși există mai multe tipuri de familii monoparentale, în majoritate părintele singur este femeia, mama. Acest lucru face ca, de multe ori, ea să aibă un loc de muncă cu un salariu mai mic sau chiar un serviciu cu jumătate de normă din cauza incompatibilității creșterii singură a copiilor cu programul de lucru.

Iată care sunt ajutoarele financiare pe care le poate obține un părinte singur în România:

#1. Pensia de întreținere plătită de părintele nerezident 2023

În cazul familiilor monoparentale, primul drept al părintelui care a rămas să locuiască împreună cu copilul/copiii este pensia de întreținere pentru creșterea copilului pe care o plătește părintele nerezident. Pensia de întreținere se poate solicita până când minorul împlinește vârsta de 18 ani sau pe toată perioada în care aceasta studiază, dar nu mai târziu de 26 de ani. Aceasta pensie poate fi în cuantum de maximum 1/4 din veniturile tatălui, dacă acesta are 1 singur copil.

În situația în care copilul nu este recunoscut de către tată, copilul fiind născut în afara căsătoriei, legătura de rudenie se poate stabili printr-o recunoaștere făcută de către tată sau, în situația în care acesta nu este de acord, prin hotărâre judecătorească.

Cum intri în posesia pensiei de întreținere

Părinții pot să stabilească de comun acord detaliile care țin de plata întreținerii (în ce cuantum, în ce va consta, când se va plăti etc.), dar, de cele mai multe ori, aceștia se adresează unei instanțe de judecată pentru a hotărî în acest sens (instanței de tutelă de la domiciliul copilului, mai exact).

Cuantumul pensiei de întreținere plătită copilului minor variază în funcție de niște factori:

 • până la o pătrime din venitul lunar net al debitorului, pentru un copil;
 • până la o treime din venitul lunar net al debitorului, pentru doi copii;
 • jumătate din venitul lunar net al debitorului, dacă există trei sau mai mulți copii.
 • tot o jumătate, dacă există, pe lângă copii, și obligații de întreținere datorate altor persoane.

Ce se întâmplă dacă pensia de întreținere nu este plătită

Nerespectarea obligației de întreținere este considerată infracțiune, pedeapsa fiind amenda sau închisoarea de la șase luni la trei ani. Oricum, pentru a fi îndeplinite elementele tipice ale infracțiunii, este necesar ca neacordarea obligației de întreținere să se facă cu rea-credință. Totuși, este necesară, în acest caz, plângerea prealabilă a persoanelor îndreptățite la întreținere, neputând fi instrumentată cauza din oficiu, arată avocatnet.ro.

#2. Alocația pentru susținerea familiei în 2023

Potrivit legii, alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin destinată familiilor, inclusiv celor monoparentale, cu venituri reduse, care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Cuantumul lunar al alocației este stabilit în funcție de indicatorului social de referință (ISR), care se va majora, începând din martie 2023, cu aproape 14%, ceea ce va duce automat și la creșterea alocației pentru susținerea familiei.

Cât va crește alocația pentru susținerea familiei monoparentale 2023

Dat fiind faptul că, de la 1 martie 2023, valoarea ISR se va majora automat de la 525,5 lei, cât e acum, la 598 de lei, și valoarea alocațiilor pentru familie se va majora. În continuare sunt prezentate actualele valori ale alocațiilor și cele ce se vor plăti după majorare, potrivit avocatnet.ro.

Persoanele singure (necăsătorite, văduve, divorțate etc.) cu un venit net mediu lunar de până la 0,40 ISR inclusiv, adică 210,2 lei acum sau 239,2 lei după majorare, pot primi o alocație de:

 • 0,214 ISR/ 113 (acum)/ 128 lei (după majorare) – pentru familia cu un copil;
 • 0,428 ISR/ 225 (acum)/ 256 lei (după majorare) –  pentru familia cu doi copii;
 • 0,642 ISR/ 337 (acum)/ 394 lei (după majorare) –  pentru familia cu trei copii;
 • 0,856 ISR/ 450 (acum)/ 512 lei (după majorare) –  pentru familia cu patru copii și mai mulți.

Familiile monoparentale cu un venit net lunar peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv, adică între 210,2 și 557 lei acum sau între 239,2 și 634 lei după majorare, primesc o alocație:

 • 0,204 ISR/ 107,2 (acum)/ 122 lei (după majorare) – pentru familia cu un copil;
 • 0,408 ISR/ 214,4 (acum)/ 244 lei (după majorare) –  pentru familia cu doi copii;
 • 0,612 ISR/ 322 (acum)/ 366 lei (după majorare) –  pentru familia cu trei copii;
 • 0,816 ISR/ 429 (acum)/ 488 lei (după majorare) –  pentru familia cu patru copii și mai mulți.

Acte necesare obținerii alocației de susținere a familiei

Alocația de susținere a familiei se acordă lunar pe bază de cerere și declarație tip, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.

Actele se înregistrează la primăria localității în a cărei rază teritorială domiciliază sau își are reședința familia:

 • copii acte de identitate pentru toți membrii familiei cu vârste peste 14 ani;
 • copii certificate de naștere pentru toți membrii familiei;
 • copie certificat de căsătorie, copie livret de familie, copie certificat grad de handicap (după caz);
 • adeverință de salariu (venit net)/cupon de pensie/cupon de șomaj/alte indemnizații;
 • cupon alocație de stat sau extras de cont;
 • adeverință de venit soț și soție eliberată de Administrația Finanțelor Publice;
 • certificat de atestare fiscală soț și soție, eliberat de direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei;
 • adeverință de elev, în care să fie specificate nota la purtare și dacă elevul are absențe;
 • cerere tip completată personal;
 • dosar cu șină.

#3. Ajutorul de incluziune 2023

În urmă cu circa opt ani s-a stabilit, prin legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune, modificarea radicală a sistemului ajutoarelor sociale. De atunci, după un lung șir de amânări, termenul de aplicare a schimbărilor din domeniu a fost stabilit pentru 1 ianuarie 2024. Recent a apărut HG 1.154/2022, ce conține normele de aplicare a legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, scrie avocatnet.ro.

Astfel, venitul minim de incluziune va fi acordat lunar, începând din 2024, și se va compune dintr-unul sau din cele două ajutoare financiare: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii. Pentru a putea primi ajutorul pentru familia cu copii, familiile trebuie să aibă venituri mici, iar copiii pentru care se primește ajutorul să frecventeze o formă de școlarizare, potrivit unei hotărâri publicate în septembrie, 2022, în Monitorul oficial. În cazul în care unul dintre copiii pentru care se va primi ajutorul nu mai merge la școală, familia beneficiară poate rămâne fără banii de la stat.

„Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii (…) se diminuează cu 50% pentru copilul care înregistrează un număr de peste 15 absențe nemotivate/lună și cu suma echivalentă cuantumului ce revine copilului din cuantumul total al dreptului, în cazul în care copilul înregistrează peste 30 absențe nemotivate/lună“, se arată în hotărâre.

Potrivit hotărârii, în funcție de componența familiei și nivelul venitului net ajustat al acesteia, venitul minim de incluziune va putea fi constituit din:

 • ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii;
 • ajutor de incluziune, exclusiv;
 • ajutor pentru familia cu copii, exclusiv.

Cum se acordă ajutorul de incluziune pentru familia monoparentală

Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

 • 120 de lei, pentru familia cu un copil;
 • 240 de lei, pentru familia cu doi copii;
 • 360 de lei, pentru familia cu trei copii;
 • 480 de lei, pentru familia cu patru copii sau mai mulți.

Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

 • 110 lei, pentru familia cu un copil;
 • 215 lei, pentru familia cu doi copii;
 • 325 de lei, pentru familia cu trei copii;
 • 430 de lei, pentru familia cu patru copii sau mai mulți.

#4. Bursa de ajutor social acordată elevilor crescuți de un singur părinte

Elevii crescuți de un singur părinte (elevii din familiile monoparentale) pot beneficia de o bursă socială, conform ordinului nr. 5.870 din 22 decembrie 2021. Criteriile de acordare au intrat în vigoare începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022.

Diferența majoră față de precedentele criterii de acordare a bursei sociale este faptul că aceasta nu se mai acordă exclusiv „elevilor orfani“, ci elevilor „orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială“.

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Valoarea bursei sociale acordate elevilor care îndeplinesc condițiile necesare în anul școlar 2022-2023 este de 200 lei/lună, timp de 12 luni pe an.

Cum poți intra în posesia acestei burse sociale

Pentru bursa de ajutor social pentru elevii crescuți de un singur părinte trebuie să te adresezi școlii frecventate de copil, pentru a afla exact ce tip de cerere trebuie să depui și care sunt criteriile după care aceștia acordă bursa.

#5. Tichete sociale pentru alimente de bază și mese calde

În anul 2023, tichetele sociale sub formă de carduri asemănătoare celor bancare vor fi distribuite în șase tranșe, o dată la două luni. Fiecare tichet valorează 250 de lei și poate fi folosit pentru achiziționarea de alimente sau pentru a achita mese calde.

Printre beneficiarii acestor tichete se numără și familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei pentru anul 2023.

Cum intri în posesia acestor tichete sociale

Persoanele eligibile, așa cum sunt stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), vor primi cardul prin serviciile poștale, fără să fie nevoie să demareze vreo procedură în acest sens. În cazul în care sunt îndeplinite criteriile, dar până la finalul perioadei în care se alocă tranșa I un potențial beneficiar nu intră în posesia cardului, el trebuie să se adreseze celui mai apropiat oficiu poștal, de unde primește îndrumări, arată avocatnet.ro.

#6. Vouchere de 1.400 de lei pentru energie electrică 2023

Ajutorul financiar pentru compensarea prețului la energie se referă la energia electrică, energia termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire. FOTO: Shutterstock

Familiile care primesc alocație de susținere a familiei sunt cele care, printre alte categorii defavorizate, vor primi vouchere în valoare de 1.400 de lei în 2023. Ajutorul va putea fi folosit până pe data de 31 decembrie 2023, conform Ordonanței nr. 166/2022. El se va acorda în două tranșe pe an – în luna februarie și în luna septembrie 2023.

„Lista cu persoanele ce vor beneficia de acest sprijin va fi întocmită de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar sprijinul va fi acordat sub forma unui voucher tipărit și distribuit de către Compania Națională Poșta Română S.A, fără valoare nominală, cu valabilitate pe teritoriul României, prin care se conferă titularului dreptul de a beneficia de ajutorul financiar pentru compensarea prețului la energie: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Beneficiarii ajutorului vor putea plăti cu cardul de energie, prin serviciul de mandat poștal asigurat de CN Poșta Română SA, datorii curente și/sau restante către furnizorii de energie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asigura fondurile pentru acordarea acestor ajutoare prin virarea sumelor în contul bancar al CN Poșta Română SA.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia. Listele detaliate cu persoanele/familiile care au dreptul să primească acest ajutor vor fi comunicate CN Poșta Română de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale“, se arată în comunicatul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

#7. Vouchere de 500 de lei pentru elevi și preșcolari în 2023

500 de lei ajutor social pentru preșcolarii și școlarii din medii defavorizate. FOTO: Shutterstock

Ajutorul social a fost acordat pentru prima oară în anul școlar 2021-2022. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a confirmat că preșcolarii și elevii din medii defavorizate vor primi vouchere și în noul an școlar – 2023-2024 – pentru rechizite și îmbrăcăminte.

Pentru anul școlar 2023-2024, ajutorul de 500 de lei va ajunge la beneficiari pe suport electronic, respectiv pe card, cel mai probabil odată cu începerea noului an școlar.

Cine poate beneficia de acest ajutor

Conform OUG 133/2020, actul normativ prin care a fost introdus ajutorul, stabilește că aceștia sunt:

 • copiii preșcolari înscriși în învățământul de stat care provin din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat;
 • copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, adică, pentru acest an, 1.500 de lei (salariul minim brut pe țară este 3.000 de lei).

Ajutorul aferent unui an școlar poate fi folosit timp de un an de la primirea lui, numai pe baza actului de identitate al titularului sau al părinților acestuia.

Tichetele pentru achiziționarea rechizitelor și hainelor pot fi folosite doar în anumite magazine, respectiv în cele care comercializează materiale școlare și care se află pe lista unității emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Beneficiarii află mai multe detalii privind această listă atunci când primesc cardul, scrie avocatnet.ro.

Materiale școlare sunt considerate rechizitele necesare frecventării școlii – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe –, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

PENTRU BUCUREȘTI: Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală

Este un ajutor social comunitar pentru familiile monoparentale care au domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii.

Se încadrează aici, familii monoparentale al căror venituri nete medii lunare pe membru de familie se situează:

 • până la 200 lei inclusiv, după cum urmează: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii și 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii.
 • peste 201 lei și până la 530 lei inclusiv, după cum urmează: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii și 800 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii.

Conform DGAS, familiile monoparentale care se încadrează trebuie să mai îndeplinească următoarele criterii:

 • părintele are domiciliul sau viză de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 • solicitantul nu figurează cu datorii neeșalonare la bugetul local.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului social comunitar:

 • Cerere tip (se completează la locația de depunere sau se descarcă din secțiunea Formulare);
 • Declarație privind componența familiei (se completează la locația de depunere sau se descarcă din secțiunea Formulare);
 • Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar; extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc sau on-line, în formatul standard al băncii (în care să se regăsească datele de identificare ale titularului de cont);
 • Copie carte de identitate solicitant (dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a municipiului București de minim 6 luni se face prin anexarea unei fotocopii după cartea de identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor de sector);
 • Certificat naștere copil/copii, carte de identitate copil/copii cu vârsta de peste 14 ani, copie;
 • Certificat de atestare fiscală emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale de sector pentru solicitantul ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală, din care reiese faptul că acesta nu are datorii neeșalonate către bugetul local (în situația în care datoriile către bugetul local au fost eșalonate, este necesar să depuneți documentele doveditoare, respectiv: Decizie/Hotărâre judecătorească de eșalonare etc., grafic, chitanțe);
 • Adeverință de venit sau adeverință de venit impozabil (act de stare materială/financiară de la Circa/Administrația Financiară etc.), după caz. Exemplu: dovadă încasare pensie (talon de pensie, dovadă încasare în cont)
 • Documente care atestă calitatea de familie monoparentală;
 • Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi completată la locația de depunere sau poate fi descărcată aici).

Dacă ți s-a părut util acest articol despre drepturile familiei monoparentale în 2023, îți recomandăm să citești și:

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa