Cum se acordă stimulentul de inserţie?

Raluca Dumitrică
Mamele care se întorc mai devreme la serviciu primesc suplimentul de inserţie

Părinţii care se întorc la serviciu mai devreme din concediul de creştere şi îngrijire a copilului pot primi stimulent de inserţie

Stimulentul de insertie pentru intoarcerea la birou / Totul despre mame
Mamele care se întorc mai devreme la serviciu primesc suplimentul de inserţie

Dacă părintele care a optat pentru concediul de creştere şi îngrijire a copilului doreşte să se întoarcă la serviciu mai devreme de încheierea concediului, trebuie să ştie că, indiferent de tipul de concediu pentru care a optat, are dreptul să primească un stimulent. Acest lucru are loc numai dacă părintele obţine venituri supuse impozitului, indiferent dacă este vorba de venituri rezultate din salarii, din activităţi independente sau din activităţi agricole. Totodată, în funcţie de durata concediului de creştere a copilului pentru care a optat părintele, se pot distinge două situaţii de acordare a stimulentului.

Care sunt cele două situaţii în care se acordă stimulentul de inserție?

Dacă un părinte care a optat pentru concediul de creştere a copilului în vârstă de până la 1 an obţine venituri impozabile înainte ca minorul să împlinească vârsta de 1 an, acesta va beneficia la cerere de stimulentul de inserţie. Acest stimulent va fi acordat părintelui beneficiar care renunţă la concediul de creştere a copilului, de la data depunerii cererii şi până la data la care copilul împlineşte vârsta de 2 ani.
Totodată, dacă un părinte care a optat pentru concediul de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani realizează venituri supuse impozitării, el are dreptul să primească stimulentul de inserţie, de la data la care copilul împlineşte vârsta de 1 an şi până când împlineşte vârsta de 2 ani.
În situaţia în care părintele care a optat pentru concediul de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani realizează venituri supuse impozitării înainte ca minorul să împlinească vârsta de 1 an, acesta nu va putea solicita plata stimulentului decât de la data la care copilul împlineşte vârsta de 1 an.
În cazul copilului cu handicap, stimulentul se acordă părintelui îndreptăţit, până la împlinirea vârstei de 3 ani de către copil.

Acte necesare pentru a primi stimulentul de inserţie

Pentru a primi stimulentul de inserţie, părintele care a beneficiat de concediul de creştere a copilului trebuie să depună o cerere de acordare a stimulentului la primăria comunei, oraşului, municipiului sau sectoarelor în cazul Municipiului Bucureşti, aflate în raza domiciliului sau a reşedinţei solicitantului.

Dosarul care se depune odată cu solicitarea de acordare a stimulentului de inserţie va cuprinde în mod obligatoriu:

– copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
– actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul;
– actele doveditoare care să ateste faptul că, anterior datei naşterii copilului, a realizat timp de 12 luni venituri din salarii, activităţi independente sau din activităţi agricole, precum şi perioada de concediu de creştere a copilului pentru care părintele a optat;
– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
– dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
– orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Atenţie, însă! Lucrătorii acestor instituţii au obligaţia de a primi documentele depuse de solicitanţi şi de a le transmite instituţiilor abilitate. În niciun caz aceşti funcţionari nu se pot pronunţa cu privire la temeinicia sau legalitatea solicitării. Ei nu au o astfel de competenţă, rolul lor fiind numai acela de centralizare şi de transmitere a dosarelor către agenţiile de prestaţii sociale judeţene sau a Municipiului Bucureşti.
Transmiterea dosarelor depuse se face lunar, pe data de 5 a lunii următoare, către agenţia de prestaţii sociale competenţe să soluţioneze dosarul, singura instituţie abilitată să se pronunţe cu privire la solicitarea părintelui care doreşte să beneficieze de stimulentul de inserţie.

Agenţia pentru prestaţii sociale, obligată să emită şi să comunice deciziile prin care s-a dispus admiterea sau respingerea solicitării

Solicitările părinţilor privitoare la acordarea indemnizaţiei se soluţionează întotdeauna prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenţia teritorială competentă, Directorul executiv al instituţiei fiind persoana abilitată să emită deciziile. Decizia Directorului executiv se comunica părintelui în termen de 5 zile  lucrătoare de la dată emiterii.
Trebuie reţinut şi faptul că, în toate situaţiile, Agenţia pentru prestaţii sociale are obligaţia de a emite şi comunica deciziile prin care s-a dispus admiterea sau respingerea solicitării, dificultăţile financiare ale instituţiei neputând constitui un temei suficient pentru a nu comunica decizia luată pentru fiecare solicitare în parte.
Emiterea şi comunicarea deciziei de admitere sau de respingere a solicitării prezintă un interes practic, întrucât persoana căreia i s-a refuzat dreptul de a beneficia de stimulentul de inserţie are posibilitatea de a contesta decizia luată. În acest caz, este necesar că persoana respectivă să fie în posesia actului prin care s-a dispus respingerea solicitării.

Stimulentul pe care îl primeşte părintele îndreptăţit este stabilit la valoarea Indicatorului social de referinţă, care în prezent valorează 500 lei.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa