Cum demonstrezi că ești asigurat în sistemul naţional de sănătate?

TOTUL DESPRE MAME

Dacă ești asigurat în sistemul național de sănătate beneficiezi de anumite servicii medicale gratuite, de la controale la medicul de familie până la medicamente compensate. Dar, pentru a beneficia de aceste lucruri, trebuie să demonstrezi că ești asigurat. Cum faci acest lucru dacă ești salariat, PFA, student, pensionar sau șomer? Aflați toate detaliile în articolul de mai jos:

 

Salariați

Pentru a dovedi că ești asigurat în sistemul național de sănătate, este nevoie ca angajatorul să îți elibereze o adeverință din care să reiasă că s-a plătit contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Această adeverință este valabilă trei luni, se eliberează pe propria răspundere a anagajatorului și modelul ei este stabilit de autorități prin Ordinul nr. 903/2007.

 

PFA

După cum informează Casa de Asigurări a Municipiului București, dacă ești Persoană Fizică Autorizată trebuie să îți demonstrezi calitatea de asigurat printr-o adeverință de asigurat eliberată pe baza următoarelor documente:

 • act de identitate;
 • dovada achitării contribuției la asigurările sociale de sănătate la zi.

 

Adeverința de asigurat este valabilă timp de trei luni de la data emiterii.

De această adeverință care să ateste calitatea de asigurat au nevoie și celelalte categorii de persoane asigurate în sistemul național de sănătate. Această adeverință se eliberează de Casa de Asigurări de Sănătate pe baza anumitor document. Iată care sunt aceste documente pentru fiecare categorie in parte:

 

Pensionarii au nevoie de:

 • act de identitate;
 • cuponul mandatului poștal de achitare a drepturilor sau a talonului de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară;

 

În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverință eliberată de instituția plătitoare a pensiei. Adeverința de asigurat eliberată pentru pensionari are o valabilitate de doi ani.

 

Șomerii au nevoie de:

 • act de identitate;
 • carnet și/sau adeverință de șomaj.

 

În cazul șomerilor, adeverința de asigurat are o valabilitate de șase luni.

 

Persoanele de până în 18 ani au nevoie de actul de identitate sau de certificatul de naștere. Adeverința de asigurat este valabilă până când împlinesc 18 ani.

 

Pentru eliberarea adeverinței de asigurat, elevii și studenții cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani au nevoie de:

 • act de identitate;
 • document eliberat de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă;
 • document din care să rezulte că sunt elevi sau studenți;
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă.

 

Adeverința de asigurat pentru elevii și studenții cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani este valabilă pe durata anului școlar/universitar.

 

Părinții aflați în concediu pentru îngrijirea copilului au nevoie de:

 • act de identitate;
 • decizia emisă de direcțiile județene de muncă, familie și egalitate de șanse, respectiv de Direcția de Muncă, Familie și Egalitate de Șanse a Municipiului București;

 

În acest caz, adeverința de asigurat va avea o valabilitate de doi ani, calculați de la data emiterii.

 

Femeile însărcinate sau lăuze trebuie să prezinte următoarele acte:

 • actul de identitate;
 • adeverință medicală;
 • certificatul de naștere al copilului (pentru lăuze);
 • un document eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
 • o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative din care să reiasă că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe țară.

 

Adeverința de asigurat eliberată va fi valabilă un an de la data emiterii.

 

În cazul persoanelor cu handicap este nevoie de următoarele acte:

 • actul de identitate;
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap;
 • un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute prin legea prin care li s-a stabilit această calitate.

 

În acest caz, adeverința de asigurat va fi valabilă un an.

 

Pentru un coasigurat aflat în întreținerea unui asigurat, documentele necesare la eliberarea adeverinței de asigurat sunt:

 • actul de identitate;
 • documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;
 • documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
 • declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu realizează venituri proprii;
 • declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.

 

În această situație, adeverința de asigurat va fi valabilă trei luni de la data emiterii.

 

Tinerii cu vârste de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului au nevoie de:

 • act de identitate;
 • document care să ateste că au fost incluși într-un sistem de protecție a copilului;
 • document eliberat de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă;
 • document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;
 • declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă.

 

În acest caz, adeverința de asigurat eliberată are o valabilitate de un an.

 

În situația bolnavilor cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate sunt necesare:

 • actul de identitate;
 • o adeverință medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate;
 • un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
 • o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse.

 

Adeverința de asigurat pentru această categorie de persoane este valabilă un an.

 

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are drept la ajutor social trebuie să prezinte:

 • actul de identitate;
 • adeverința eliberată de către primăria localității de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social.

Adeverința de asigurat are în acest caz o valabilitate de un an.

 

Beneficiarii de legi speciale (veterani de război, văduve de război, revoluționari, persoane persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale) pot obține adeverința de asigurat dacă prezintă:

 • actul de identitate;
 • documentele doveditoare care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi;
 • documentul eliberat de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii;
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează alte venituri decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii.

 

În cazul acestora, adeverința are valabilitate un an.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa