Cine beneficiază din oficiu de asigurări de sănătate

TOTUL DESPRE MAME

Există categorii de persoane care au dreptul la îngrijiri medicale fără să fie condiționate de plata contribuțiilor la stat. Persoanele de sub 18 ani și femeile însărcinate se numără printre categoriile de persoane care beneficiază din oficiu de asigurări sociale de sănătate.

 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevede aceste categorii de persoane care
 • beneficiază de asigurare de sănătate, fără a datora contribuții la FNUASS (Fondul Național Unic al
 • Asigurărilor de Sănătate). Iată care sunt acestea:
 • Persoanele de sub 18 ani.
 • Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, dacă nu realizează venituri din muncă.
 • Studenții de până în 26 de ani, dacă nu au venituri din muncă.
 • Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, cu condiția să nu realizeze venituri din muncă sau să nu beneficieze de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul mediu garantat.
 • Soțul, soția sau părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, beneficiază de asigurare medicală fără să trebuiască să plătească asigurări la stat.
 • Femeile însărcinate și lăuze pot beneficia de îngrijiri medicale fără plata contribuției, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.
 • Persoanele persecutate din motive politice, veteranii și văduvele de război, persoanele care au avut de suferit în uma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.
 • Persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepția celor obținute în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, precum și bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.
  Atenție! Toate persoanele sunt obligate să-și dovedească statutul printr-un document eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate, o adeverință pe proprie răspundere sau un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă. Asiguratul are obligația de a-și anunța medicul de familie și CAS în cel mult 15 zile calendaristice despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condițiilor de dobândire a calității de asigurat fără plata contribuției.

Te-ar mai putea interesa