Căsătoria în 2012: De ce acte ai nevoie ca să „te aşezi la casa ta”

TOTUL DESPRE MAME

Dacă intenţionaţi să vă căsătoriţi, dar amânaţi momentul de teama birocraţiei, avem o veste bună: în prezent, cununia civilă este una dintre cele mai simple formalităţi şi nu aveţi nevoie decât de câteva acte pentru a deveni soţ şi soţie. Nu mai staţi pe gânduri, pregătiţi dosarul cu acte şi alegeţi-vă o destinaţie pentru luna de miere!

 

Acte necesare pentru căsătorie

În vederea fericitului eveniment, viitorii soţi trebuie să pregătească fiecare câte un dosar care să cuprindă următoarele acte:

  • Documentul cu care se face dovada identităţii, în original sau copie (pentru cetățenii români este vorba despre buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie);
  • Certificatul de naştere, în original şi copie;
  • Declaraţie de căsătorie – aceasta se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primărie. În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde se va încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la serviciul de evidența populaţiei sau la primăria din localitatea în care se află, care va trimite declaraţia, în termen de 48 de ore, în localitatea în care se încheie căsătoria.
  • Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formulat-tip.

 

Trebuie să ţineţi cont de următoarele aspecte:

Certificatul medical trebuie să aibă dată, număr de înregistrare, ştampila unităţii sanitare, parafa şi semnătura medicului. Acest document este valabil 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea că persoana se poate căsători.

Depunerea actelor pentru căsătorie se face în localitatea sau în sectorul în care cel puţin unul dintre viitorii soţi are domiciliul sau reşedinţa, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primărie.

Dar, dacă vreunul dintre cei doi viitori soţi a mai fost căsătorit, trebuie să adauge în dosar şi un document din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare. Acest document poate fi:

  • Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei;
  • Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii;
  • Certificatul de despărţire sau divorţ, eliberat în perioada 1951-1960;
  • Certificatul de deces al fostului soţ.

 

Aceste documente trebuie depuse în original şi în copii, şi, dacă este cazul, traduse şi legalizate sau certificate de ofiţerul de stare civilă.

 

Şi numele de familie?

Odată cu depunerea declaraţiei de căsătorie sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte la căsătorie (există patru variante legale: viitori soţi îşi pot păstra numele de dinaintea căsătoriei, ambii soţi pot purta numele unuia dintre ei sau soţii vor purta ambele numele reunite, şi al soţului şi al soţiei, în aceeaşi ordine la amândoi). Dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, dar înainte de încheierea căsătoriei, această înţelegere se consemnează într-o declaraţie scrisă anexată la declaraţia iniţială.

Căsătoria se încheie în 10 zile, în care sunt curpinse atât ziua în care a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

 

Gata, v-aţi ales o destinaţie pentru luna de miere?

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa