Care sunt situaţiile în care angajatorul nu te poate concedia

TOTUL DESPRE MAME

Este foarte important să ştim că există anumite situaţii în care angajatorul nu poate dispune de concedierea angajaţilor. Aceste restricţii sunt stabilite de Codul Muncii şi se poate dovedi foarte important să le cunoaştem, aşa că haideţi să citim cu atenţie rândurile de mai jos şi, eventual, să ne luăm câteva notiţe.

Atenţie la discriminare!

Potrivit Codului Muncii, sunt interzise concedierile din motive care tind să creeze o bază discriminantă. Aceasta înseamnă că angajatorul nu poate dispune de încetarea raporturilor de muncă din motive ce ţin de etnie, sex, vârstă, religie, orientare sexuală sau activitatea în sindicate. De asemenea, legea precizează că este interzisă concedierea salariaţilor care au un handicap sau a celor care îşi exercită dreptul la grevă.

Alte situaţii în care concedierile sunt interzise

Legea spune că angajaţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă nu pot fi daţi afară.

De asemenea, nici femeile însărcinate nu pot fi concediate, în cazul în care angajatorul a luat la cunoştinţă de faptul că sunt însărcinate înainte de a emite decizia de concediere.

Codul Muncii prevede că nu poate fi dispusă concedierea în timp de angaţii se află într-unul dintre următoarele tipuri de concedii:

  • concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
  • concediu de maternitate;
  • concediu de îngrijire a copilului (şi şase luni după întoarcerea din CIC).

Un angajator nu poate concedia un salariat în perioada în care acesta exercită o funcţie eligibilă într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în acesta este are o abatere disciplinară gravă sau mai multe abateri disciplinare repetate.

Atenţie! Angajatorii care se află în proces de reorganizare judiciară, în faliment sau în dizolvare, au posibilitatea să efectueze concedieri printre salariaţi, chiar dacă aceştia se află într-una dintre situaţiile de mai sus.

Ce se întâmplă în cazul concedierilor nelegale?

Dacă aceste principii nu sunt respectate atunci când un angajat este concediat, Codul Muncii spune că actul prin care e dispusă concedierea este lovit de nulitate absoluta. Şi, dacă ajunge în faţa instanţei, angajatorul nu poate invoca alte motive care să stea la baza deciziei de concediere în afară de cele enumerate.

Instanţa va decide anularea deciziei de concediere în cazul în care a fost făcută netemeinic sau nelegal şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

Codul muncii dă posibilitatea salariatului să solicite instanţei repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de concediere. Însă, dacă salariatul nu cere acest lucru, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

 

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa