Când și cum se declară nașterea în 2019. Ce acte sunt necesare

TOTUL DESPRE MAME
mama tata bebelus spital

Când trebuie declarată nașterea bebelușului, care este termenul limită și ce acte sunt necesare pentru eliberarea certificatului de naștere?

Când și cum se declară nașterea.Tot ce trebuie să știi despre înregistrarea nou-născutului:

Certificatul de naștere se eliberează de către Serviciului Public de Evidență a Persoanelor/primăria în a cărei rază a avut loc nașterea.

Părinții au termen pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului de 30 de zile.

Acest termen este valabil pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă. Legea prevede alte date pentru situațiile speciale, cum ar fi: 3 zile de la data naşterii, în cazul în care copilul a fost născut mort și 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu și decedat în termen de 30 zile.

Care este procedura și ce acte sunt necesare:

Dacă părinţii sunt căsătoriţi:

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • certificatul de căsătorie (original şi fotocopie);
 • actele de identitate ale părinţilor (original şi fotocopie);
 • actul de identitate al declarantului, după caz.

Dacă părinții sunt căsătoriți și poartă nume de familie diferite:

În acest caz, este necesară o declaraţie scrisă cu privire la numele pe care îl va purta copilul, semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public.

Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, iar copilul este recunoscut de tată:

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip cu număr de înregistrare, data, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
 • actul de identitate al mamei (original şi fotocopie);
 • actul de identitate al tatălui (original şi fotocopie);
 • în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinţi vor completa şi semna numai în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, o declaraţie din care să rezulte şi numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul.

Dacă părinții copilului nu sunt căsătoriți, iar copilul nu este recunoscut de tată:

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip cu număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
 • actul de identitate al mamei (original şi fotocopie) SAU
 • actul de identitate al declarantului (original şi fotocopie), după caz.

În această situație, certificatul de naştere al copilului poate fi solicitat numai de către mama copilului.

Cum se declară nașterea în situații speciale:

În situaţia în care unul sau ambii sunt cetăţeni străini:

Pe lângă actele necesare în mod normal, este nevoie și de paşaportul părintelui cetăţean străin sau, după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original şi în fotocopie;

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate sunt scrise cu alte caractere (lb. chineză, lb.rusă) este nevoie de traducere legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei.

Certificatul de căsătorie al părintilor copilului, înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul dintre părinți este cetățean român; dacă ambii părinți sunt cetățeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, în original, precum și traducerea legalizată a acestuia, apostilate/supralegalizate.

În cazul în care căsătoria părintilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea certificatelor în registrele de stare civilă române; nașterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.

Dacă declararea nașterii este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual.

În situația în care mama este are sub 14 ani:

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • certificatul de naştere al mamei;
 • actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei copilului.

În situația în care mama nu are act de identitate:

În lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă:

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • fotocopia procesului-verbal întocmit de poliţist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea, certificată pentru conformitate de reprezentatul unităţii sanitare;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei. Tatăl minor îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.

Ce se întâmplă dacă se depășește termenul de 30 de zile:

După împlinirea termenului de 30 de zile, eliberarea certificatului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.

Cererea privind înregistrarea naşterii după împlinirea termenului de 30 de zile se depune, fie la Serviciul de Evidență a Persoanelor/primăriei în raza căreia a avut loc nașterea sau la Serviciul de Evidență a Persoanelor/primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinţi.

Te-ar mai putea interesa