Alocația de stat pentru copii 2018. Cum se calculează în funcție de vârsta copilului

TOTUL DESPRE MAME
copil mama gravida tata bani

Autor: avocatnet.ro

Alocația de stat pentru copii 2018. Copiii și tinerii din România cu vârsta de până la 18 ani și, în anumite cazuri, chiar și mai mari au dreptul de a primi lunar o sumă de bani din partea statului, care o oferă acestora ca o formă de ocrotire. Valoarea alocației nu a fost modificată în 2017, astfel că anul acesta ea se va acorda la același nivel.

Potrivit Legii nr. 61/1993, alocația de stat pentru copii este o formă de ocrotire acordată de către stat tuturor copiilor din România, fără discriminare. De această alocație beneficiază toți copiii cu vârsta de până la 18 ani, dar și tinerii majori, cu condiția ca aceștia să frecventeze cursurile învățământului liceal sau profesional. În cazul tinerilor care repetă un an școlar, nu se mai acordă alocația de stat, cu excepția situației în care aceștia sunt nevoiți să repete anul școlar din motive medicale.

Alocația de stat pentru copii 2018. Diferențe în funcție de vârsta copilului

Valoarea alocației de stat pentru copii nu a mai suferit modificări de peste doi ani, și anume de la jumătatea lui 2015. Astfel, în 2018, alocația pentru copii își păstrează valoarea din anul anterior. Cuantumul alocației se stabilește în raport cu indicatorul social de referință (ISR), care este în prezent de 500 de lei, astfel:

  • 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii în vârstă de până la doi ani (sau trei ani, în cazul copiilor cu handicap). Aceasta se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie prevăzute de legislaţia în vigoare;
  • 0,168 ISR (84 de lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi şi 18 ani şi pentru liceenii de peste 18 ani;
  • 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între trei şi 18 ani.
    Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii stipulează că aceasta se plătește „unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare”. De asemenea, actul normativ prevede ca această alocație să se poată plăti „și tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii”.

Alocația de stat pentru copii 2018. Și copiii își pot primi alocația

Copiii pot primi direct alocația de stat, dar doar au împlinit vârsta de 14 ani și dacă reprezentantul legal își dă acordul. Totodată, tinerii care au vârsta de peste 18 ani și care au dreptul la această alocație o pot primi în baza unei cereri.

Dreptul la acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în baza unei cereri şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestuia. „Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni”, mai prevede actul normativ ce reglementează acordarea alocației de stat pentru copii.

Atenţie! Alocaţia de stat se acordă şi copiilor cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie, care sunt rezidenţi în România, dacă aceştia locuiesc cu părinţii.

Te-ar mai putea interesa