Ghidul adopției 2019: Acte necesare, cine are dreptul să adopte și cât durează

TOTUL DESPRE MAME
copil imbratisare mama

Adoptie 2019. Adoptarea unui copil implică o serie de elemente pe care trebuie să le iei în considerare, dacă vrei să faci un asemenea demers. De la condițiile pe care trebuie să le îndeplinești la procedura adopției în sine și la perioada de monitorizare, ulterior adopției, complexitatea problemei implică mai multe elemente importante. Îți prezentăm care sunt principalele aspecte pe care trebuie să le cunoști despre adopție în 2019.

Adopția este reglementată în cadrul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și se referă la două mari categorii de adopție: internă (adoptatorii și adoptatul își au reședința în România) și internațională (adoptatorii și adoptatul își au reședința în state diferite). În ghidul acesta, vom prezenta doar adopția internă.

În primul rând, adoptatorul sau adoptatorii trebuie să îndeplinescă o serie de condiții morale și materiale.

După aceea, există și o serie de interdicții. Este interzisă adopția pentru persoanele condamnate pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, pentru infracţiunea de pornografie infantilă sau pentru infracţiuni privind traficul de droguri/precursori.

Mai mult, nu pot adopta persoana/familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti şi nici persoanele care vor să adopte singure şi au soţi bolnavi psihic/cu handicap mintal.

O altă condiție generală se referă la consimțământul părinților firești la adopție și, în cazul în care minorul care ar urma să fie adoptat a împlinit 10 ani, a acestuia.

Bineînțeles, va fi nevoie și de consimțământul adoptatorului/ familiei adoptatoare, în fața judecătorului (procedura detaliată mai jos).

Atenție! Consimțământul părinților firești nu poate fi substituit. Astfel, curatorul, mandatarul sau orice altă persoană împuternicită în acest sens nu poate să consimtă la adopție, în locul părinților firești.

Adopție 2019. Primul pas pentru adopție: atestatul

Spuneam, mai sus, că adoptatorul/adoptatorii trebuie să îndeplinească o serie de garanții morale și materiale. În plus, pe lângă aceste aspecte, se va ține cont și de caracteristicile psihologice, sociale şi medicale ale celorlalţi membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc cu adoptatorii.

Îndeplinirea condițiilor de mai sus este dovedită prin intermediul unui atestat eliberat de autorități. Pentru eliberarea atestatului, se va ține cont de:

 • personalitatea şi starea sănătăţii persoanelor care vor să adopte, viaţa familială, condiţiile de locuit, aptitudinea de creştere şi educare a unui copil;
 • situaţia economică a adoptatorilor analizată din perspectiva surselor de venit, a continuităţii acestora, precum şi a cheltuielilor persoanei/familiei;
 • motivele pentru care se doreşte adopţia;
 • impedimente relevante pentru capacitatea de a adopta.
  Dacă rezultatele sunt favorabile, se va elibera un atestat de persoană/familie aptă să adopte. Valabilitatea acestuia e de doi ani.

Adopție 2019. Există, totuși, două cazuri când obținerea atestatului nu e obligatorie:

 • dacă este vorba de adopţia unei persoane care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu;
 • dacă este vorba de adopţia unui copil de către soţul părintelui firesc/adoptiv.

Între adoptatori și adoptat trebuie să existe o potrivire

Înainte ca adopția să aibă loc, trebuie să existe o potrivire a adoptatului cu adoptatori. În acest sens, autoritățile vor urmări să găsească adoptatori care să fie potriviți cu nevoile copilului, urmând a se stabili compatibilitatea. Revenind la condiția atestatului, vor fi considerate persoane potrivite doar persoanele care au un atestat valabil de adoptator.

O modalitate concretă prin care pot fi găsite persoane potrivite pentru copil este de a se acorda prioritate rudelor copilului din familia extinsă (cele până la gradul al patrulea) și altor persoane cu care copilul a avut o viață de familie timp de cel puțin șase luni.

Ulterior perioadei de potrivire, se va întocmi un raport în care să existe concluzii cu privire la potrivirea dintre adoptator și adoptat. Dacă acesta este favorabil, instanța va dispune încredințarea copilului, în vederea adopției, pentru 90 de zile. În aceasta perioadă, se vor face rapoarte de progres, cu privire la relația dintre adoptator(i) și adoptat. La finalul perioadei de 90 de zile, raportul final va fi trimis instanței, care se va pronunța cu privire la adopție.

Adopție 2019. Instanța este cea care se pronunță cu privire la adopție

Ulterior perioadei de încredințare, instanța se va pronunța cu privire la adopție. Solicitarea de adopție va fi introdusă de către adoptator(i) sau de către direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului. Acestă solicitare va fi trimisă alături de următoarele acte:

 • certificatul de naştere al copilului (copie legalizată);
 • certificatul medical privind starea de sănătate a copilului;
 • raportul de consiliere a copilului care a împlinit vârsta de zece ani, în vederea exprimării consimţământului;
 • atestatul valabil al adoptatorilor;
 • hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare în vederea adopţiei;
 • certificatele de naştere ale adoptatorilor (copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie al adoptatorilor (copie legalizată);
 • cazierul judiciar al adoptatorilor;
 • certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorilor (de la medicul de familie);
 • hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopţiei a copilului;
 • raportul de consiliere şi informare a părinţilor fireşti în cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc;
 • documentul care consemnează rezultatul expertizei pentru confirmarea filiaţiei faţă de tată, realizată prin metoda serologică ADN, în cazul adopţiei copilului de către soţia părintelui firesc atunci când copilul a fost recunoscut de tată pe cale administrativă, precum şi în cazul în care paternitatea copilului a fost stabilită prin hotărâre judecătorească prin care s-a luat act de recunoaşterea de către tată sau care consfinţeşte învoiala părţilor, fără a se fi cercetat temeinicia cererii;
 • declaraţia notarială pe propria răspundere (atunci când copilul adoptat are un singur părinte – necăsătorit –, iar acesta se află într-o relaţie cu o persoană de sex opus – necăsătorită).
 • În cazul în care consideră adopția ca fiind în interesul superior al copilului, instanța va admite cererea de încuviințare a adopției. De asemenea, în cinci zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii, autoritățile informează părinții firești ai copilului.

În final, mai există o etapă. Ulterior hotărârii favorabile a instanței, va mai exista o perioadă de monitorizare de minimum doi ani. În timpul acestei perioade, vor fi întocmite rapoarte trimestriale cu privire la evoluția copilului adoptat și a relațiilor dintre acesta și adoptator(i).

Abia după aceea se poate încheia complet procedura adopției, prin întocmirea raportului final de închidere a cazului.

Persoanele care vor să adopte beneficiază de o serie de facilități

Mai exact, e vorba de concediul de acomodare și de o indemnizație aferentă. Concediul este unul plătit și poate dura maximum un an, în timp ce valoarea indemnizației, în prezent, este de 1.700 de lei.

Concediul de acomodare 2018: Ce este acesta și cum se acordă salariaților

Persoanele care adoptă beneficiază de o serie de beneficii. Printre acestea, se numără concediul de acomodare și indemnizația de acomodare. În concret, e vorba de o perioadă de maximum un an în care salariații (precum și persoanele care obțin venituri din activități independente sau agricole) pot să beneficieze de astfel de facilități.

Conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, persoana care adoptă un copil poate beneficia de concediul de acomodare și de o indemnizație lunară. Dacă e vorba de o adopție de către o familie, oricare din cei doi soți poate obține aceste beneficii.

După cum spuneam mai sus, aceste beneficii nu sunt limitate doar cu privire la salariați, ci le sunt garantate și celor care realizează venituri din activități independente sau agricole.

Concediul de acomodare poate fi obținut pentru cel mult un an, urmând ca acesta să fie obținut în urma unei cereri a persoanei adoptatoare sau care urmează să adopte. La cerere, se va anexa documentul care atestă mutarea copilului la adoptator, certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare și dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

De asemenea, perioada concediului de acomodare este considerată vechime în muncă, în serviciu și în specialitate. În plus, perioada de concediu va fi asimilată și stagiului de cotizare pentru obţinerea indemnizaţiilor pentru concediile medicale, pentru obţinerea pensiei, a şomajului şi a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Pentru calcularea indemnizației de acomodare, se ține cont de indicatorul social de referință (ISR), indemnizația de acomodare având o valoare de 3,4 ISR. Valoarea unei astfel de unități fiind de 500 de lei, indemnizația, astfel, fiind 1.700 de lei.

Autor: avocatnet.ro

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa