Declararea și înregistrarea nașterii copilului 2023. Reguli noi privind certificatul de naștere

Declararea și înregistrarea nașterii bebelușului sunt primii pași spre obținerea certificatului de naștere. Declararea nașterii se face în maternitate, iar înregistrarea nașterii, la oficiul stării civile.

Laura Udrea, redactor
scris pe
certificatul de naștere 2023
Declararea și înregistrarea nașterii bebelușului sunt primii pași spre obținerea certificatului de naștere. FOTO: Shutterstock

Declararea și înregistrarea nașterii copilului 2023 se face în termen de 30 de zile de la naștere. Ce acte sunt necesare, care sunt ultimele reguli în alegerea numelui, care sunt situațiile speciale și ce faci în caz de pierderea certificatului de naștere.

Odată cu nașterea copilului, părinții trebuie să declare nașterea acestuia și să o înregistreze în decurs de 30 de zile. Bebelușul trebuie declarat în orice circumstanță, chiar și în cazul nefericit în care acesta este născut fără viață.

Declararea nașterii 2023

Nașterea unui copil trebuie declarată în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu și în termen de trei zile pentru copilul născut mort, așa cum prevede Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Dacă copilul născut viu a decedat în interiorul termenului de 30 de zile, declararea nașterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

Maternitatea/spitalul unde a avut loc naștere întocmește și eliberează certificatul constatator al nașterii pe baza următoarelor acte ale părinților:

 • cartea de identitate și certificatul de naștere al mamei;
 • cartea de identitate și certificatul de naștere al tatălui (dacă acesta recunoaște copilul);
 • certificatul de căsătorie sau hotărârea definitivă de divorț ori certificatul de deces (după caz);
 • o declarație de stabilire a numelui copilului (în cazul în care părinții au nume de familie diferite).

Certificatul constatator al nașterii este un formular-tip care trebuie să conțină un număr de înregistrare, data certă, ștampila unității medicale, semnătura și parafa medicului. Răspunderea pentru exactitatea datelor consemnate în cuprinsul acestui act revine medicului care a constatat nașterea și a medicului șef al secției unde a avut loc nașterea.

În situația în care nașterea a avut loc în afara unei unități sanitare, certificatul constatator al nașterii se eliberează de către medicul de familie al cărui cabinet medical este înregistrat în raza teritorială unde a avut loc nașterea. Așadar, nu este obligatoriu ca acest certificat să fie eliberat de către medicul de familie pe listele căruia sunt înscriși părinții copilului, ci de către medicul de familie care activează în locul în care a avut loc nașterea.

În cazul nașterii la domiciliu, acest certificat poate fi eliberat de către medicul de familie care îl are în evidență pe unul dintre cei doi părinți.

Întocmirea și eliberarea pentru certificatul de naștere a nou-născutului este gratuită.

Alegerea numelui bebelușului. Reguli noi din 2022

Schimbările apărute recent la legislația privind actele de stare civilă sunt aduse de Legea 105/2022. Părinții nu mai pot pune copiilor câte prenume vor. Mai exact, atunci când înregistrează nașterea unui copil la oficiul stării civile, părinții nu mai pot da mai mult de trei prenume copilului (fără a se ține seama de numele de familie), arată avocatnet.ro.

Ca și până acum, ofițerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume indecente sau ridicole. Dacă numele de familie al părinților este diferit sau prenumele bebelușului este diferit în certificatul constatator al nașterii și în declarația verbală a declarantului, întocmirea actului de naștere al nou-născutului se face pe baza declarației scrise și semnate de ambii părinți, din care să rezulte clar numele și prenumele bebelușului. Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la prenumele copilului născut viu, în actul de naștere se va înregistra prenumele din certificatul medical constatator al nașterii, scrie avocatnet.ro.

Înregistrarea copilului și eliberarea certificatului de naștere 2023

În termen de 30 de zile de la naștere pentru copilul născut viu și în termen de trei zile pentru copilul născut fără viață, copilul trebuie înregistrat la oficiul de stare civilă al primăriei locale.

Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naștere pentru fiecare copil, la fel și în cazul gemenilor siamezi.

Una dintre modificările aduse de Legea 105/2022 actului normativ ce reglementează eliberarea actelor de stare civilă prevede că, de-acum încolo, dacă declarația de naștere se face după aceste termene, dar nu mai târziu de un an de zile de la naștere, certificatul de naștere se va elibera în termen de 30 de zile de la solicitarea părintelui, fiind necesară și aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale, a șefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră al României, în raza căruia a avut loc nașterea.

Totodată, dacă declarația de naștere se face după trecerea unui an de la naștere, certificatul va fi eliberat în termen de 90 de zile de la data depunerii solicitării, fiind necesar, pe lângă aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale pe raza căruia a avut loc nașterea, și de un aviz conform al serviciului comunitar județean/al municipiului București de evidență a persoanelor.

Procedura ce stă la baza eliberării certificatului de naștere este aceeași ca și până acum. Actele de care ai nevoie pentru eliberarea certificatului de naștere al copilului diferă de la caz la caz, după cum urmează:

Când părinții sunt căsătoriți

 • certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
 • certificatul de căsătorie (original și fotocopie);
 • actele de identitate ale părinților (original și fotocopie);
 • actul de identitate al declarantului după caz (original și fotocopie).

Dacă părinții poartă nume de familie diferite, este necesară declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public. Aici mai multe amănunte referitoare la acest aspect.

Când părinții nu sunt căsătoriți

Aici apar două situații districte: când copilul este recunoscut de tată și când copilul nu este recunoscut de tată.

Când copilul este recunoscut de tată, actele necesare pentru eliberarea certificatului de naștere sunt:

 • certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular tip cu număr de înregistrare, data, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
 • certificatul de naștere al mamei (original și fotocopie);
 • actul de identitate al mamei (original și fotocopie);
 • actul de identitate al tatălui (original și fotocopie).

În acest caz, ambii părinți vor completa și semna, numai în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, o declarație din care să rezulte și numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul.

Când copilul nu este recunoscut de tată, actele necesare pentru eliberarea certificatului de naștere sunt:

certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip cu număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

 • certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
 • actul de identitate al mamei (original şi fotocopie) SAU
 • actul de identitate al declarantului (original şi fotocopie), după caz.

În această situație, certificatul de naștere al copilului poate fi solicitat numai de către mama copilului.

Situații particulare la înregistrarea nașterii 2023

Aceste situații se referă la cetățenia unuia sau a ambilor părinți, la vârsta acestora (când au sub 14 ani) la nașterea copilului, la înregistrarea nașterii unui copil găsit, a unui copil abandonat în spital. Iată actele necesare pentru fiecare caz în parte:

Înregistrarea nașterii când unul dintre părinți sau amândoi sunt cetățeni străini

În această situație, pe lângă actele enumerate mai sus, este nevoie și de:

 • pașaportul părintelui cetățean străin/părinților cetățeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original și în fotocopie, și traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare;
 • certificatul de căsătorie al părinților copilului și traducerea legalizată a acestuia, dacă părinții sunt căsătoriți; originalul certificatului și traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate. În cazul în care căsătoria părinților a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgență a certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine în registrele de stare civilă române.

Nașterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților.

Înregistrarea nașterii când ambii părinți au sub 14 ani

Când ambii părinți sunt minori, actele necesare sunt următoarele:

 • certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
 • certificatul de naștere al mamei;
 • actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, dacă declararea nașterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei copilului.

În situația în care mama copilului are vârsta sub 14 ani, iar tatăl nu recunoaște copilul, sunt necesare:

 • certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
 • certificatul de naștere al mamei;
 • actul de identitate al reprezentantului legal al mamei sau al declarantului, dacă declararea nașterii nu este făcută de reprezentantul legal al mamei.

Înregistrarea nașterii unui copil găsit

Acte necesare:

 • declarația scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unității administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul;
 • procesul-verbal întocmit și semnat de reprezentantul unității de poliție competente, de medic și de reprezentantul S.P.A.S.;
 • dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui, emisă de primar, pentru situațiile în care nu se cunosc numele de familie și prenumele copilului;
 • expertiza medico-legală privind stabilirea sexului și a vârstei aproximative ale copilului.

Înregistrarea nașterii unui copil abandonat în maternitate

Acte necesare:

 • procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul D.G.P.C., de reprezentantul poliției și de cel al maternității
 • certificatul medical constatator al nașterii;
 • dispoziția de plasament în regim de urgență;
 • comunicarea poliției cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei;
 • dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui, emisă de primar, pentru situațiile în care nu se cunosc numele de familie și prenumele copilului;
 • declarația de înregistrare a nașterii.

În situația în care, ulterior înregistrării nașterii, sunt identificați părinții ori copilul este recunoscut de mamă, ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată nașterea copilului găsit/părăsit de mamă în maternitate solicită instanței judecătorești anularea actului de naștere. După anularea actului, se face o nouă înregistrare la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde s-a născut copilul.

Înregistrarea tardivă a nașterii

Actele necesare pentru a înregistra cu întârziere nașterea unui copil diferă de la caz la caz, după cum poți vedea mai jos:

Înregistrarea nașterii după expirarea termenelor, dar nu mai târziu de un an de la naștere

Întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Înregistrarea nașterii după trecerea unui an de la data nașterii

Dacă declarația de naștere a fost făcută după trecerea unui an de la data nașterii, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al S.P.C.J.E.P. sau, după caz, al D.G.E.P.M.B. Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Înregistrarea tardivă a nașterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani

Înregistrarea actului de naștere se face în baza:

 • certificatului medical constatator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;
 • actul de identitate al mamei și al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinților copilului;
 • declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public (dacă aceștia poartă nume de familie diferit);
 • declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei.

Tatăl minor îl poate recunoaște singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoașterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice, iar dacă nu există certificat medical constatator al nașterii este necesară expertiza medico-legală cu privire la data nașterii, în format an, lună, zi, și sexul persoanei.

Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care nașterea unui cetățean român s-a produs în străinătate și nu a fost declarată ori a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinților, iar declararea nașterii sau înregistrarea nașterii se face în țară.

Înregistrarea tardivă a nașterii persoanei majore

Cererea scrisă a declarantului este însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al nașterii;
 • declarația persoanei a cărei naștere nu a fost înregistrată, dată în fața ofițerului de stare civilă/personalului cu atribuții de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm;
 • declarația a 2 membri ai familiei, iar în lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, dată în fața ofițerului de stare civilă.

Pierderea certificatului de naștere

Dacă un certificat de naștere se pierde, pentru obținerea unuia nou, posesorul se va adresa direct serviciului de stare civilă din raza domiciliului. Dacă persoana domiciliază în momentul respectiv în străinătate, poate mandata pe cineva din țară pentru a obține un exemplar.

Atenție: Plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces duce la anularea lor! Legea nr. 105/2022 stabilește acest lucru foarte clar: este interzisă modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă, adică cele de naștere, căsătorie sau deces, plastifiate ori modificate sau completate fără drept devin nule.

Dacă ți-a fost util acest articol, informează-te în continuare:

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa