Acte necesare pentru pașaportul copiilor în 2020

Theodora Fintescu, redactor
acte necesare pentru pașaportul copiilor în 2020
Pașaportul temporar este valabil doar un an.

Aflați din acest articol următoarele informații: acte necesare pentru pașaportul copiilor în 2020, tipurile de pașapoarte disponibile pentru copii, costurile pașapoartelor pentru copii în 2020, procedura de obținere a lor și în ce situații este obligatorie prezența minorului la depunerea actelor. 

Pentru a putea ieși din țară cu copiii este nevoie de pașaport. Există două tipuri de pașapoarte care se pot face minorilor: pașaport simplu electronic și pașaport simplu temporar. În cazul celui temporar, dacă copilul are mai puțin de 14 ani nu este necesară prezența lui la ghișeu la depunerea actelor. În schimb, va trebui să adăugați la dosar două fotografii (3,5X4,5).

Cât costă pașaportul pentru copii

Prețul pașaportului simplu temporar pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani este 234 de lei, pentru cele peste 12 ani este de 258 de lei. Costul unui pașaport simplu temporar este de 96 de lei, indiferent de vârstă. Diferența între cele două tipuri de pașapoarte constă în perioada de valabilitate și în accesul diferențiat în anumite țări. Astfel, pașaportul temporar este valabil timp de un an și nu permite accesul în state precum Emiratele Arabe Unite, Qatar, Mexic, Liban. Pașaportul simplu electronic este valabil 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani și 5 ani pentru copiii de 12- 18 ani.

Folosiți opțiunile de programare și plată online

Pentru a evita statul la cozi, vă puteți programa online pe www.epasapoarte.ro, iar plata o puteți face tot online, în contul de AICI, iar când depuneți documentele depuneți și dovada plății (atenție, la plata online, aceasta se eliberează după aprox. 24 de ore). Plata poate fi făcută și la bancă, Poștă, CEC, Trezorerie, Instituția Prefectului. Documentele se depun la serviciul pentru eliberarea paşapoartelor simple iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Acte necesare pentru pașaportul copiilor în 2020 dacă au până în 14 ani:

• certificatul de naştere în original;
• document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
• documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele minorului;
• paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
• 2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.
În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

 • procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte pentru eliberarea pașaportului sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;
 • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
 • act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;
 • documentele emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale (însoțite, după caz, de o traducere legalizată) sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română (însoțite, după caz, de o traducere autorizată), din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

NOTĂ: – declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului, precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost încheiate la autorităţile străine competente, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • documentele eliberate de autoritaţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobată prin Legea nr. 52/2000 cu modificările ulterioare, se apostilează;
 • documentele eliberate de autoritaţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
 • documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizează în condiţiile prevăzute la art. 1.093 din Codul de procedură civilă.
 • declaraţia şi procura specială, încheiate la autorităţile străine competente, precum şi hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare și cuprinde ştampila instanţei, în original, trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată;
 • declaraţia și procura specială pot fi folosite pentru eliberarea unui singur paşaport pentru un minor.

Acte necesare pentru pașaportul copiilor în 2020 dacă au peste 14 ani:

• cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;
• certificatul de naştere al minorului, în original;
• declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu temporar date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii);
• certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;
• documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;
• paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu temporar dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită, după caz, şi de:

 • hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului;
 • hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • documentele emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale (însoțite, după caz, de o traducere legalizată) sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română (însoțite, după caz, de o traducere autorizată), din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical.

NOTĂ: – documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie. Excepție: minorul lipsit temporar de capacitatea de exerciţiu ori care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă, situație în care se vor prezenta documentele menționate în primul paragraf al Notei de la lit. a);

 • declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului, trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost încheiate la autorităţile străine competente, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. documentele eliberate de autoritaţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobată prin Legea nr. 52/2000 cu modificările ulterioare, se apostilează;
 2. documentele eliberate de autoritaţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
 3. documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizează în condiţiile prevăzute la art. 1.093 din Codul de procedură civilă.
 4. declaraţia de acord încheiată la o autoritate străină competentă, precum şi hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare și cuprinde ştampila instanţei, în original, trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată;
 5. declaraţia de acord privind eliberarea pașaportului poate fi folosită pentru eliberarea unui singur paşaport pentru un minor.

Te-ar mai putea interesa