Acte necesare pentru ieșirea din țară cu un minor 2023

Atenție, certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie! În afară de pașaport (minori sub 14 ani) sau carte de identitate (minori peste 14 ani), la ieșirea din țară cu un minor este nevoie și de alte documente în funcție de cine îl însoțește.

Laura Udrea, redactor
scris pe
doi frați la plecarea in vacanță
Însoțitorii minorilor, dacă nu sunt părinții lor, trebuie să prezinte la frontieră și alte acte. FOTO: Shutterstock

Ieșirea din țară cu un minor presupune niște acte în plus față de pașaport sau carte de identitate a acestuia. Care sunt actele de care ai nevoie când însoțești un minor peste graniță, pentru a nu risca întoarcerea din drum?

Minorii cu cetățenie română pot călători în afara țării, potrivit legislației privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, doar însoțiți. Când călătoresc cu ambii părinți, minorii au nevoie doar de pașaport (cei cu vârste mai mici de 14 ani) sau de carte de identitate (cei care au împlinit vârsta de 14 ani).

Atunci când aceștia călătoresc în străinătate însoțiți doar de unul dintre părinți sau de o altă persoană majoră este nevoie de niște acte în plus, pe lângă pașaport sau carte de identitate.

Acte necesare ieșirii din țară cu un minor însoțit doar de unul dintre părinți în 2023

Atunci când minorul este însoțit doar de unul dintre părinți, acesta trebuie să prezinte următoarele acte la frontieră:

 • pașaportul sau actul de identitate al minorului, după caz;
 • o declarație autentificată cu acordul celuilalt părinte (este necesară copiilor minori cu cetățenie română doar la ieșirea din România, nu și la intrarea în țară).

Această declarație, cunoscută sub numele de „procură pentru copil minor“, se face în prezența unui notar public de către părintele neînsoțitor. Actul reprezintă acordul acestuia pentru deplasarea în străinătate a copilului. În situația în care părintele neînsoțitor se află în străinătate, declarația se dă la Consulatul/Ambasada României. De asemenea, declarația poate fi dată și în fața unui notar străin, caz în care trebuie apostilată sau supralegalizată conform Convenției de la Haga.

Acte necesare ieșirii din țară cu un minor însoțit de o terță persoană, alta decât părinții, în 2023

Potrivit legii, copilul poate călători în străinătate însoțit și de o altă persoană majoră, care nu este nici părintele, nici reprezentantul său legal. În această situație, însoțitorul are obligația de a avea asupra sa:

 • acordul ambilor părinți (aceștia pot da împreună o singură declarație. Dacă părinții locuiesc în țări diferite, declarațiile se pot da separat, un părinte poate da declarația la Consulatul României, celălalt, la un notariat din țară);
 • certificat de cazier judiciar valabil 6 luni de la data eliberării (se iau în considerare numai certificatele emise de către autoritățile române, respectiv Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul I.G.P.R., prin subunitățile de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, sau misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate);
 • documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane, în cazul în care minorul este însoțit de aceasta.

Cetățeanul român minor care călătorește însoțit de un reprezentant legal i se permite ieșirea din țară în baza hotărârii judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă/definitivă, din care să reiasă că persoana/persoanele însoțitoare exercită drepturile și obligațiile părintești asupra acestuia.

Acte necesare ieșirii din țară cu un minor care are domiciliul în țara de destinație în 2023

Dacă minorul, cetățean român, are domiciliul sau reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România fără  prezentarea declarațiilor din care să rezulte acordul părintelui/părinților. În acest caz, însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință.

Dacă însoțitorul este o terță persoană (altul decât părinții sau reprezentantul legal), acesta trebuie să prezinte următoarele acte:

 • actul din care să rezultate calitatea sa de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane;
 • certificatul de cazier judiciar.

Găsești pe site-ul Poliției de Frontieră lista actualizată a actelor necesare la ieșirea din țară cu un minor pentru toate situațiile.

Ce acte sunt necesare la notar pentru obținerea declarației ieșire din țară minor 2023

Actele necesare obținerii declarației de acord pentru ieșirea din țară a unui minor sunt:

 • actul de identitate părinte (părinți) care își dă acordul pentru plecarea copilului minor în altă țară însoțit de celălalt părinte sau de o terță persoană majoră;
 • date de identificare persoană însoțitoare (părinte, bunic sau terț);
 • certificat de naștere copil minor, în original;
 • copie pașaport sau carte de identitate minor.

Prețul declarației notariale diferă în funcție de notariatul ales, variind între 50 și 100 de lei.

În cazul în care un părinte refuză să își dea acordul cu privire la ieșirea din țară a copilului său, doar instanța de judecată poate să pronunțe o hotărâre care să suplinească acordul părintelui.

Declarația părintelui neînsoțitor va fi eliberată de notar în două duplicate. Unul pentru părintele însoțitor, iar al doilea va însoți pașaportul/cartea de identitate a minorului și va fi reținut de poliția de frontieră.

Situații când declarația celuilalt părinte la ieșirea din țară a unui minor nu este necesară

Există situații în care nu este nevoie de declarația celuilalt părinte și anume:

 • când minorul are reședința sau domiciliul în țara de destinație;
 • când celălalt părinte a decedat, a fost decăzut din drepturile părintești, este declarat dispărut (în condițiile legii), dacă părintele însoțitor exercită singur autoritatea părintească sau i-a fost încredințat copilul de către instanță (exclusiv).

În toate cazurile de mai sus, părintele care însoțește minorul trebuie să dovedească încadrarea într-o astfel de situație, cu acte, respectiv să facă dovada că celălalt părinte a decedat, a fost decăzut din drepturi sau a fost declarat dispărut ori că exercită singur autoritatea părintească, arată avocatnet.ro.

Situații când acordul părinților nu mai este necesar

În anumite cazuri speciale, copiii pot ieși din țară, conform Legii 248/2005, și fără acordul părinților sau al reprezentantului legal. Mai exact, un copil poate merge în străinătate și:

 • în cazul în care însoțitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României și fără de care viața sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol. În acest caz, însoțitorul trebuie să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor părinți, al celuilalt părinte, al părintelui supraviețuitor sau al reprezentantului legal;
 • în cazul în care însoțitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfășura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinți.

Valabilitatea declarației ieșire din țară minor

Declarația este valabilă cel mult 3 ani de la data întocmirii. În această perioadă, părintele însoțitor poate să plece împreună cu copilul minor în mai multe călătorii, cât se încadrează în termenul înscris în declarație.

Dacă te-a ajutat acest articol, descoperă beneficiile călătoriilor pentru micuți:

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa