Tratamente în străinătate plătite de statul român. Cine poate beneficia de ele, cum se fac dosarele medicale

Monica Tătaru, redactor
copil medic parinte

  Românii au devenit din ce în ce mai interesați de tratamentele de care ar putea beneficia în străinătate. Fie că suferă de o maladie ce nu poate fi tratată în România, fie caută variante care le pot garanta șanse mai mari de vindecare și un plus de confort, pacienții români accesează tot mai mult căile oferite de stat pentru tratamentele în străinătate.

  Din păcate, aceștia se găsesc adesea într-un labirint de informații, adesea vagi. Următorul articol își propune să atingă principalele puncte necesare înțelegerii sistemului de acordare a serviciilor medicale în Uniunea Europeană și alte state non-membre.

  Tratamente în străinătate. Principii de bază

  Regula de bază: dacă ai dreptul la servicii de sănătate în țară, ai aceleași drepturi oriunde în Europa. Totuși, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. În majoritatea cazurilor, este nevoie de obținerea unei autorizații, iar rambursarea totală a serviciilor nu este întotdeauna posibilă.

  Pacienții români european pot accesa două căi de finanțare a unui tratament în străinătate. Este vorba de formularul S2 (E112) și de finanțarea prin Ministerul Sănătății. Deși există multe similarități între cele două, sunt și câteva diferențe cheie care trebuie înțelese pentru a alege calea potrivită fiecărui pacient.

  Varianta 1: Tratamentul în străinătate în baza formularului S2 (E112)

  Pentru situația trimiterii la tratament în străinătate, în baza formularului S2 (E112), trebuie îndeplinite două condiții cumulative. Dacă acestea sunt îndeplinite, casa de asigurări de sănătate nu poate refuza eliberarea formularului!

  – tratamentul respectiv să se regăsească printre serviciile medicale prevazute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România
  – acest tratament să nu poată fi acordat în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obținerea lui în Romania

  „În principiu, trimiterea la tratament în străinătate, în baza formularului S2 (fost E112) se face pentru serviciile care sunt prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază acordate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Se eliberează dacă, din motive justificate, aceste servicii medicale nu pot fi acordate într-un timp rezonabil în țara noastră, astfel încât viața pacientului să nu fie în pericol”, ne-a explicat Cristina Călinoiu, purtător de cuvânt Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

  Etapele întocmirii dosarului pentru formularul S2 (E112)

  Pacientul care solicită formularul E112 va depune o cerere scrisă la Casa de Asigurări de Sănătate unde este luat în evidență ca asigurat. Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  • copie a actului de identitate sau a certificatului de naștere, după caz;
  • dosarul medical – conține recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului și înscrisuri medicale.

  Din scrisoarea medicală trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asigurații români. De asemenea, trebuie specificat faptul că tratamentul nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal în niciuna din unitățile sanitare din România. Se argumentează motivul pentru care acest serviciu nu poate fi acordat într-un interval de timp care să nu pună în pericol pacientul, având în vedere starea acestuia de sănătate.

  • confirmarea scrisă din partea unității sanitare din statul membru UE/SEE în care se intenționează efectuarea tratamentului. Clinica din străinătate își va arăta astfel disponibilitatea de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de pacient

  Cererea va fi înregistrată la registratura casei de asigurări de sănătate. Casa va analiza cererea, verificând: statutul de asigurat al solicitantului și dosarul medical.  Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, se eliberează formularul S2 (E112).

  Important! Formularul S2 (E112) se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare la tratament. Acesta poate fi emis și după plecarea pacientului la tratament dacă, din motive de forță majoră, nu a putut fi eliberat anticipat și dacă nu a fost achitată contravaloarea serviciilor medicale. În acest caz, casa de asigurări întocmește un referat prin care se argumentează situația de forță majoră, document care va sta la baza eliberării formularului S2 (E112).

  Sfaturi

  – cereți lămuriri pentru toate actele necesare. Orice neconcordanță nu face decât să vă întârzie accesul la tratament
  – aveți grijă ca toate documentele medicale să fie datate, semnate şi ştampilate
  – documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată
  – este bine să faceți o împuternicire la notariat pentru o persoană care vă va putea reprezenta în fața autorităților

  Informațiile privind documentele în baza cărora casa de asigurări emite acest formular pot fi găsite AICI 

  Varianta 2: Fonduri pentru tratamente în străinătate în baza ordinului 1011

  Pacienții care au nevoie de un tratament în străinătate pot obține fonduri în baza ordinului 50/2005 modificat cu Ordinul 1011/iunie 2011. Iată pașii necesari pe care trebuie să îi urmați pentru decontare serviciilor prin Ministerul Sănătății.

  Pacientul sau o rudă până la gradul IV sau reprezentantul legal al pacientului trebuie să facă următorii pași pentru întocmirea și aprobarea dosarului:

  1. va solicita medicului curant un raport medical, în care acesta va declara în mod clar că tratamentul necesar nu poate fi efectuat în România. Medicul trebuie să explice motivele pentru care tratamentul nu poate fi urmat în țară. Atenție! Această scrisoare medicală trebuie eliberată dintr-un spital universitar și să conțină parafa medicului și ștampila unității.
  2. va depune următoarele acte la direcția sanitară teritorială de reședință:

  – cerere pentru trimiterea la tratament în străinătate

  – scrisoarea medicală în original primită de la medicul curant

  – bilet de ieșire din spital

  – analize medicale (copie)

  – cartea de identitate

  – copia fișei medicale din care să reiasă clar diagnosticul

  1. va merge la investigații medicale la comisia teritorială, după trimiterea dosarului de către direcția sanitară
  2. în cazul aprobării dosarului medical pentru tratament în străinătate, pacientul (ruda/reprezentant legal) are posibilitatea (în urma unui angajament scris cu directia sanitară) să corespondeze direct cu clinicile din străinătate recomandate de comisie
  3. corespondența se va prezenta direcției sanitare teritoriale. Documentele trebuie să fie oficiale, cu antet și semnătura. Acestea trebuie depuse în original sau transmise, după caz, prin fax ori prin e-mail în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data acordului. Aceste documente vor cuprinde urmatoarele detalii :

  – Numele clinicii, adresa acesteia, persoana de contact

  – Numele și prenumele pacientului, diagnosticul

  – Costul evaluării medicale a pacientului

  – Costul procedurii terapeutice

  – Costul evaluarii medicale a pacientului post tratament

  – Cost/zi de spitalizare

  – Cost total

  – Condițiile de plata a tratamentului

  – Data programării pacientului pentru internare la tratament

  Decontarea serviciilor medicale după efectuarea tratamentului

  În cazul unor urgențe medicale, pacientul poate efectua tratamentul în străinătate pe cheltuiala sa. Trebuie însă să aibă recomandarea comisiilor de specialitate teritoriale și a aprobarea comisiei din cadrul Ministerului Sănătății. În termen de 3 zile de la întoarcerea în țară, pe baza documentelor justificative, va solicita direcției sanitare decontarea cheltuielilor. Decontarea retroactivă este posibilă doar dacă a existat o aprobare prealabilă!

  La întoarcerea în țară, pacientul are obligativitatea de a prezenta direcției sanitare, în maximum 3 zile de la întoarcere, documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului.

  Pacientul are obligația să se prezinte la medicul curant care i-a recomandat tratamentul în străinătate, în termen de 14 zile lucrătoare de la întoarcerea în țară

  În cazul decesului pacientului, familia acestuia are obligația să anunțe directia sanitară în termen de 7 zile, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.

  Ce trebuie să faceți pentru a lua decizia corectă?

  1. Verificați-vă planurile de tratament cu medicul dumneavoastră.

  2. Planificați-vă călătoria în detaliu. Studiați care sunt opțiunile de tratament. Asigurați-vă că aveți o copie a dosarelor medicale, informații privind orice medicamente pe care le luați și orice analize relevante. Verificați dacă aveți nevoie de trimitere de la un medic generalist pentru a avea acces la (sau pentru a vi se rambursa) servicii de specialitate. Verificați informațiile privind furnizorul dumneavoastră de servicii medicale.

  3. Verificați implicațiile financiare. Asigurați-vă că știți cât va costa tratamentul și dacă autoritățile vor plăti costul acestuia direct sau vor rambursa o parte din sau totalitatea costurilor. Verificați toate cerințele pentru autorizarea prealabilă a tratamentului. Nu uitați că este posibil ca unele costuri (transport, cazare, repatriere etc.) să nu fie acoperite.

  4. Asigurați-vă că obțineți monitorizarea medicală de care aveți nevoie. Obțineți o copie a dosarului de la furnizorul de servicii medicale. Dacă primiți o rețetă, asigurați-vă că se poate onora în alte țări (legislația UE prevede un anumit conținut minim pentru a se asigura că rețetele sunt recunoscute în fiecare țară). Asigurați-vă monitorizarea medicală corespunzătoare prin sistemul din țara de origine (în prealabil dacă este necesar).

  În situaţia în care casele de asigurări de sănătate nu aprobă cererile asiguraţilor privind rambursarea contravalorii, acestea sunt obligate să le comunice acest lucru. Asiguraţii pot face contestaţie în această situație sau împotriva nivelului contravalorii asistenţei medicale rambursate la casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată. Ulterior comunicării răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de răspuns, asiguratul se poate adresa instanţei de contencios administrativ.

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa