Primarul Nicușor Dan: Acordăm în continuare stimulentul pentru nou născuți de 2.500 de lei. Ce alte ajutoare financiare rămân valabile

Ileana Mirescu
scris pe
bebelus icter spital

Stimulentul financiar în valoare de 2.500 de lei, pentru copiii care se nasc în București, va fi acordat și în mandatul noului primar, Nicușor Dan. Pentru a beneficia de acest ajutor, cel puţin unul dintre părinţi trebuie să aibă domiciliu în Bucureşti, iar copilul să fie născut într-o maternitate din Capitală. Anunțul legat de continuarea acordării stimulentului a fost făcut într-o conferință de presă de noul primar. De asemenea, primarul a spus că se acordă în continuare și fonduri pentru vouchere destinate gravidelor și ajutor pentru familiile monoparenale.

„În ciuda situației dificile financiare, am reușit în zona socială să facem fluxul astfel încât să plătim stimulentul pentru copiii și adulții cu dizabilități, pentru nou născuți, pentru femeile însărcinate, pentru familiile monoparentale și pentru prevenirea abandonului școlar. Sunt plățile pe care continuăm să le facem lunar”, a spus noul primar al Bucureștiului în conferința de presă organizată în 18 noiembrie 2020, la 20 de zile de la preluarea mandatului.

Stimulentul pentru nou născuți în 2021. Condițiile ce trebuie îndeplinile

Pentru stimulentul de 2500 de lei, termenul de depunere a actelor este de cel mult o lună de la naşterea copilului iar sumele se acordă prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.  O altă condiție este ca părinții să nu aibă datorii față de bugetul local. Măsură luată de Primăria București este justificată de scăderea natalității. „Reducerea continuă a natalităţii, în paralel cu o creştere constantă a numărului vârstnicilor va determina schimbarea echilibrului între generaţii, cu consecinţe majore asupra dezvoltării socio-economice viitoare prin reducerea progresivă a disponibilităţii privind resursele umane. (…) Propunem acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi în cuantum de 2.500 de lei net/nou-născut, având în vedere multiplele cheltuieli pe care o familie tânără trebuie să le realizeze odată cu venirea pe lume a unui nou născut”, s-a explicat la momentul inițierii proiectului de fostul primar.

Stimulentul pentru nou născuți în 2021. Unde se pot depune dosarele:

Cererea (o descărcați de aici sau o găsiți la locațiile de depunere), însoțită de documentele doveditoare se va depune în termen de maxim o luna de la nașterea copilului.

Actele necesare la depunerea dosarului pentru stimulent financiar nou-născuți:

– Cerere tipizată (se completează la locațiile de depunere sau se descarcă de AICI).

Declarație de consimțământ (se completează la locațiile de depunere sau se descarcă de AICI), completată de părintele care nu se prezintă la depunere sau în contul căruia nu se virează stimulentul/nu ridică simulentul. Această declarație este necesară pentru prevenirea situațiilor în care unul dintre părinți nu este de acord ca celălalt părinte să încaseze/ridice stimulentul.

– Certificatul de naștere* al copilului, original și copie sau număr de înregistrare care conține CNP-ul copilului eliberat de Biroul de înregistrare nașteri de la Oficiul de Stare Civila, în cazul în care nu s–a eliberat certificatul de naștere;

* dosarul se completează cu copie certificat naștere copil imediat ce este emis de Biroul înregistrări acte de naștere;

– Biletul de ieșire din spital al nou-născutului sau certificat medical constatator al nașterii emis de către unitatea sanitară (copie);

– Actul de identitate* al părinților, original și copie;

* solicitantul să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii.

– Certificat fiscal emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale de sector pentru părintele deponent, din care reiese că solicitantul nu are datorii neeșalonate către bugetul local;

– Extras de cont* pentru efectuarea viramentului bancar

*extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc;

Stimulentul pentru nou născuți în 2021. Condiții de acordare:

– Stimulentul financiar se acordă o singură dată, pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere.

– Termenul de depunere a dosarului este de 1 (o) lună de la data nașterii copilului. Nu este admisă nicio întârziere față de acest termen, indiferent de motivație.

– Cel puțin un părinte are domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de depunerea cererii (atât domiciliul cât și viza de reședință trebuie să fie de minim 6 luni la date depunerii cererii).

– Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi de la nivelul municipiului București. Nu este admisă nicio derogare de la această condiție, indiferent de motivație.

– Stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local. În acest caz, solicitantul va depune la dosar Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale. Certificatul fiscal trebuie să fie pe zero.

– La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte actul de identitate și certificatul de naștere al copilului, ambele în original.

– Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet.

– Dacă dosarul este depus în două sau trei locații din cele menționate mai sus, toate cererile vor fi respinse.

Pentru informații suplimentare puteți suna la numărul de telefon 021.314.23.15 tasta 3 sau la adresa de e-mail: [email protected]. Detalii găsiți și pe AICI

Despre condițiile acordării stimulentului de 1000 de lei pentru copiii cu handicap aflați mai multe aici, iar pentru ajutorul pentru mamele singure aflați mai multe AICI. 

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa