Stimulent de inserție în 2021. Ce trebuie să faci pentru a obține bani dacă te întorci mai repede la serviciu

Cristina Călin, redactor-șef
scris pe
stimulent de inserție în 2021
Dosarul pentru stimulentul de inserție în 2021 poate fi depus și online.

  Dacă ai urmează să termini concediul de creștere și îngrijire copil și vrei să te întorci la serviciu trebuie să știi că poți primi bani de la stat pentru o perioadă de timp. Iată ce trebuie să faci pentru a beneficia de stimulent de inserție în 2021.

  UPDATE, 11 martie 2021. Stimulentul de inserție ar putea crește de la 650 lei la 1500 de lei pentru părinții care se întorc la serviciu înainte de 6 luni, a anunțat Ministrul Muncii Raluca Turcan. Proiectul este în dezbatere.

  Potrivit propunerii de Ordonanță de Urgență:

  Art. 7 – (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează :

  a) în cuantum de 1500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, oricând înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

  Părinții care renunță la concediul de creștere a copilului și se întorc mai repede la muncă au dreptul să primescă o sumă fixă de bani, 650 de lei lunar. “Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție se stabilește la 650 lei”, este prevăzut în varianta în vigoare a OUG nr. 111/2010.

  Cum poți lua stimulent de inserție un an în plus

  Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 2 ani, sau până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, și obţin venituri supuse impozitului pe venit cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, sau până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

  În momentul în care îți reiei activitătatea trebuie să anunţi acest lucru la sediul Direcției Generale pentru Protecția Copilului și Asistență Socială de pe raza localității de domiciliu în maximum 15 zile lucrătoare de la acea dată, printr-o declaraţie scrisă, însoţită de copii ale actului de identitate și ale certificatul de naștere al copilului.

  Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară până la 2 ani, sau până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, obţin venituri supuse impozitului pe venit cu cel putin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, sau până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

  În momentul în care depui dosarul pentru acordarea stimulentului de inserție ți se va suspenda dosarul de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului și nu vei mai primi acești bani din luna următoare. Banii pentru stimulentul de inserție îți vor veni după 2-3 luni de la depunerea dosarului.

  Stimulent de inserție în 2021. Acte necesare pentru acordare

  Stimulentul de inserție nu se acordă automat, ci numai în urma unei solicitări. Astfel, dacă face o cerere în acest sens la ieșirea din concediul de creștere, oricare dintre părinții copilului poate beneficia de acest stimulent.

  • Actele de identitate ale părinților- copie și original
  • Certificatul de naștere al copilului  –copie și original
  • Certificat căsătorie –copie și original
  • Adeverință eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activității și perioada în care ai fost în concediu de creștere și îngrijire copil,
  • Dovada reluării activității (decizie, ordin, act adițional)
  • Cerere tip (se ia de la sediul DGSAPC de pe raza localității de domiciliu)
  • Extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii ( după caz)

  Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

  a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată;
  b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
  c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
  d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);
  e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, si plata acesteia se suspendă,daca cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

  În 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, poți depune dosarul și online. Pentru aceasta trebuie să contactezi DGASPC de pe raza localității unde locuiești pentru a afla adresa de email la care trebuie să trimiți documentele. De asemenea, este recomandat să lași în email și un număr de telefon pentru a putea fi contactată în cazul în care lipsesc documente.

  Stimulent de inserție în 2021. Ce obligații are angajatorul

  După cum se stipulează în legislația actuală, persoanele care se întorc mai repede la muncă nu pot fi concediate pe toată durata în care primesc stimulentul de inserţie. Potrivit OUG nr. 111/2010, angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul “salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție”.

  Totodată, nici persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copilului cu handicap) nu pot fi concediate. Această interdicţie se poate extinde o singură dată, cu șase luni, după revenirea definitivă a salariatei sau salariatului la muncă.

  Nerespectarea acestor obligații poate aduce angajatorilor sancționarea cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

  Totuși, există și situații în care se poate face excepție de la această regulă. Este vorba, mai exact, despre situațiile în care angajatorul se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment. Astfel, în aceste situații, concedierea angajaților care beneficiază de stimulent de inserţie sau se află în concediu pentru creşterea copilului este permisă.

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa