Cu ce schimbări vine anul școlar 2022-2023. Tot ce trebuie să știe părinții

Ministerul Educației a stabilit noile reguli după care vor funcționa unitățile școlare din învățământul preuniversitar. Află din articolul nostru care sunt cele mai importante schimbări.

Georgiana Mihalcea, redactor
scris pe
schimbări în anul școlar 2022 2023
Ce schimbări apar în anul școlar 2022- 2023 conform noului Regulament elaborat de Ministerul Educației.

  Anul școlar 2022-2023 vine cu anumite schimbări care sunt incluse în noul Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Școala începe mai devreme, nu mai există semestre și nici teze, este interzis fondul clasei, transferurile se pot face doar în anumite condiții, etc.

  Chiar dacă suntem în vacanță și principalele examene din învățământul preuniversitar s-au încheiat, trebuie să ne pregătim din timp pentru noul an școlar care va începe mult mai devreme pentru copiii noștri. Experții din Ministerul Educației au definitivat noul ROFUIP valabil în anul școlar 2022-2023 și documentul așteaptă să fie publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

  Iată care sunt cele mai importante informații pe care trebuie să le știe părinții despre noul an școlar.

  Fără teze, fără semestre – cele mai importante schimbări ale anului școlar 2022-2023

  Încă din luna martie 2022 Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu anunța că va fi modificată structura anului școlar precum și modalitățile de evaluare a elevilor. Tezele au fost complet eliminate, profesorii au libertatea de a-și organiza modalitățile de evaluare sumativă a elevilor.

  O altă noutate este vacanţa din luna februarie, care va fi una „mobilă” pe care fiecare Inspectorat a decis în ce săptămână a lunii se desfăşoară.

  • 5 septembrie – 21 octombrie – MODULUL 1
  • 22 octombrie – 30 octombrie – vacanţă de toamnă
  • 31 octombrie – 22 decembrie – MODULUL 2
  • 23 decembrie – 8 ianuarie – vacanţă de Crăciun
  • 9 ianuarie – 7 aprilie – MODULELE 3 şi 4 (cu o săptămână de vacanţă între 6 şi 24 februarie, la alegerea fiecărui inspectorat)
  • 8 aprilie – 23 aprilie – vacanţa de Paşte
  • 24 aprilie – 16 iunie – MODULUL 5

  Care a fost scopul acestor modificări? Sorin Câmpeanu spune că toate deciziile luate sunt doar în interesul elevilor, cu scopul clar de a crește randamentul școlar și de a diminua fenomenul de analfabetism funcțional.

  O pregătire a elevilor și o evaluare mai corectă a acestora, pentru a știi fiecare elev unde este mai bine pregătit, pentru a știi ce carieră este recomandabil să îmbrățișeze, pentru a veni în sprijinul profesorilor pentru a putea vedea foarte clar unde trebuie să acționeze, toate aceste deziderate rămân, iar ceea ce v-am prezentat vine în îndeplinirea acestor obiective.

  Sorin Câmpeanu, Ministrul Educației

  Cum se vor încheia mediile?

  La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. ( art. 109 ROFUIP)

  Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul 31 didactic, care va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare. (articolul 106)

  Cât durează o oră de curs în funcție de nivelul de studiu al elevilor?

  Experții Ministerului Educației recomandă și-n anul școlar 2022-2023 ca elevii ciclului primar să studieze dimineața, până la cel târziu ora 14, iar durata unei ore de curs a acestora este semnificativ mai mică decât a elevilor din gimnaziu și liceu. Astfel, în articolul 11 din noul ROFUIP se precizează următoarele:

  • În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs.
  • La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30 – 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber alese, recreative.
  • Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi din învăţământul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15 – 20 de minute.

  Schimbări în anul școlar 2022-2023: ce nu au voie să facă profesorii?

  Metodele Domnului Trandafir sunt de mult date uitării! Profesorilor li se interzice să lovească elevii, să-I jignească să le adreseze cuvinte care să-i afecteze emoțional. Noul Regulament îi obligă chiar pe dascăli să vegheze la siguranța lor pe tot parcursul orelor de curs, dar și în timpul activităților extrașcolare. Articolul 39 din documentul oficial precizează următoarele aspecte:

  • Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.
  • Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/ elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare, extracurriculare/ extraşcolare.
  • Elevii nu mai pot fi exmatriculați, modificare inclusă în noul Regulament de organizare a școlilor, care va intra în vigoare din 1 septembrie.

  Mai mult decât atât, personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

  Copiii NU trebuie să mai facă de serviciu pe școală și nici nu sunt obligați să poarte uniformă

  Chiar dacă în ultima vreme s-a vehiculat că-n anumite unități școlare s-ar urmări reintroducerea uniformelor, noul ROFUIP, precizează clar că elevii nu pot fi sancționați dacă nu o poartă!

  În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea. (articolul 187)

  Schimbări în anul școlar 2022-2023. Ce este interzis

  Fără telefoane la ore

  După o perioadă destul de lungă în care școala românească a depins de tehnologie, a venit timpul ca telefoanele să fie din nou interzise în timpul orelor de curs, excepție făcând cazul în care un profesor își dă acceptul în scop educativ. De asemenea, în articolul 186, se spune că, în situaţii de urgenţă, utilizarea telefonului mobil este permisă cu acordul cadrului didactic. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

  Adio fondul clasei

  Experții în educație din ministerul de resort au fost destul de categorici și când vine vorba despre legendarul „fond al clasei”: acesta este complet interzis. Articolul 185 precizează că se interzice, de asemenea,  constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

  Profesorii de sport nu mai pot obliga scutiții medical să vină în echipament

  Elevii de la orice nivel de învățare, scutiţi medical, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.

  Transferurile nu se mai fac oricum, oricând

  Transferul elevilor de clasa a IX-a se va putea face în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, doar în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti sau a documentelor medicale justificative, potrivit noului Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

  Nu se mai motivează mai mult de 40 de absențe

  Absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului sau dirigintelui al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ. Atenție, însă totul se face în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline.

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa