Record de adopții în România în 2021 după simplificarea Legii Adopției

Laura Pascu, redactor
scris pe
Record adoptie 2021

Anul 2021 a fost anul record în care s-au adoptat 1653 de copii. A fost cel mai mare număr de adopții înregistrat în România din ultimii 20 de ani. Creșterea se datorează în mare parte simplificării procedurilor de adopție, dar și a introducerii de stimulente financiare pentru familiile adoptatoare.

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) a dat publicității in luna iunie 2022 ultimul raport privind adoptiile. Numărul copiilor adoptabili a crescut cu 35% în primul trimestru al anului 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 5410 de copii adoptabili la 31 martie, iar numărul familiilor adoptatoare este de 3087, cu 30% mai mare, dar tot un număr mic comparativ cu numărul de copii.

Românii adoptă copiii sub 7 ani

Statistic vorbind, peste 70% dintre copiii adoptaţi au sub 7 ani. Din păcate, copiii mai mari rămân în sistem. Mai bine de 70% dintre aceștia au peste 7 ani.

Numărul copiilor din sistemul de protecţie în acest moment este de aproximativ 47.000. Dintre aceştia, aproximativ 33.500 sunt în asistenţă maternală sau plasament la rude, cunoştinţe, iar aproximativ 13.500 sunt în centre rezidenţiale, respective case de tip familial sau centre de plasament.

“Conform datelor înregistrate în evidenţa centralizată la nivel naţional, Registrul Naţional pentru Adopţii, numărul copiilor adoptaţi până în prezent, pentru care există sentinţe definitive, este de 1.429 faţă de 1.073 în anul 2020 şi 1.286 în anul 2019.

Estimăm că în anul 2022 numărul adopţiilor va fi de peste 1.800, ceea ce ar reprezenta un număr istoric în ceea ce priveşte adopţia naţională.  În ultimii 20 de ani cel mai mare număr de adopţii naţionale a fost de 1.422 de adopţii”.

Florica Cherecheș președintele ANDPDCA

Schimbările din Legea Adopției

Printre îmbunătățirile aduse de Legea Adopției 273/2004 se află creşterea valabilităţii atestatului de persoană sau familie adoptatoare de la 2 la 5 ani, eliminarea căutării rudelor până la gradul 4, acum căutarea rudelor se face doar o singură dată, la intrarea copilului în sistem.

Acordarea unor stimulente financiare pentru a sprijini adopţia copiilor, modificarea cuantumului indemnizaţiei acordate pe perioada concediilor de acomodare după ce s-a finalizat procesul de adopţie.

Anumite prevederi care duc la reducerea unor termene, la clarificarea unor termene, înlocuirea unor exprimări de genul „în cel mai scurt timp”, de îndată”, cu termene clare: o zi, trei zile, cinci zile, astfel încât să se asigure urgenţa acestui proces şi a tuturor fazelor care sunt în procesul de adopţie.

În urma modificării legilor din ultimii ani şi în mod special a Legii de protecţie a copilului, un copil nu poate fi dus într-un centru rezidenţial până la vârsta de 7 ani, până acum putea fi dus după vârsta de 3 ani. Orice copil are dreptul să crească şi să fie îngrijit în familie, nu într-o instituţie.

”Vestea bună este că acum suntem într-un amplu proces de reformă în ceea ce priveşte sistemul rezidenţial astfel încât în următorii doi ani vom închide până la ultimul centru de plasament din România.

Copiii vor fi unii reintegraţi în familie, alţii adoptaţi, alţii transferaţi într-o casă de tip familial sau o altă alternativă de tip familial pentru că acesta este sistemul modern de îngrijire. Este mult mai bine pentru copii să fie mai mulţi. Şi nouă ne place să trăim în casă, în familie şi nu într-un centru” a mai declarat Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Florica Cherecheș.

Stimulente financiare pentru cei care adoptă copii

În vederea susţinerii şi stimulării adopţiei interne, conform prevederilor legale intrate în vigoare la data de 26.03.2021, adoptatorul/familia adoptatoare poate beneficia de anumite stimulente financiare care să susțină decizia unei persoane/familii de a adopta.

Stimulentele financiare cresc progresiv și vizează susținerea familiilor care adoptă copii de vârstă mai mare, cu handicap ori care fac parte dintr-un grup de frați. Astfel:

  • adoptatorul/familia adoptatoare poate beneficia de indemnizația de sprijin în cuantum de 1,20 ISR, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, în situația în care copilul adoptat se află în una dintre următoarele situații:
  • are vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
  • este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu;
  • face parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.
  • cuantumul indemnizației de sprijin se majorează cu 50% pentru cazul adopției copilului care se află în una dintre următoarele situații:
  • are împlinită vârsta de 7 ani;
  • este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
  • face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună.

În situaţia în care copilul adoptat întruneşte două dintre condiţiile menționate la punctul 1) sau 2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 75%.

În situaţia în care copilul adoptat întruneşte cumulativ toate condiţiile menționate la punctul 1) sau pe cele de la punctul  2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 100%.

Bani pentru recuperare medicală sau psihologică

Cei care adoptă unul sau mai mulţi copii beneficiază pentru fiecare în parte de o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, destinată asigurării unor servicii de recuperare/reabilitare medicală, psihologică sau de altă natură şi a căror necesitate a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social.

Această sumă se acordă pe perioada etapei de monitorizare postadopţie şi numai dacă nu a intervenit desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia.

Cu toate acestea, perioada de acordare se poate prelungi o singură dată până la 6 luni în situaţia în care, în baza recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, se impune continuitatea asigurării serviciilor de recuperare/reabilitare.

Dacă cheltuielile necesare pentru acoperirea integrală a serviciilor de recuperare/reabilitare recomandate depăşesc suma de 1.500 lei pe an, diferenţa poate fi suportată de către angajatorii adoptatorului, persoane juridice de drept public sau privat.

Cheltuielile efectuate de către persoanele juridice de drept privat se deduc din impozitul pe venit aferent anului în care aceste cheltuieli au fost efectuate.

Cheltuieli de transport decontate

Acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană.

Perioada pentru care se acordă această sumă este de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică.

Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite întocmit de către DGASPC în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.

 

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa