Cât costă și cât durează eliberarea pașaportului pentru copii în 2024. Ghid complet, de la programare la eliberare

Dacă plănuiești o vacanță în afara țării alături de copii, te sfătuim să soliciți din timp eliberarea unui pașaport și te ajutăm să pregătești actele necesare pentru a-l obține.

Georgiana Mihalcea, redactor
scris pe
pașaport copii 2024
Află care sunt actele necesare și condițiile de acordare a pașaportului pentru copii în 2024. Sursă foto: Shutterstock

Pașaportul pentru copii în 2024 poate fi de două feluri, în funcție de valabilitatea acestuia: electronic și temporar. Cererile pentru ambele tipuri se depun după o programare prealabilă pe platforma www.epasapoarte.ro, acolo unde vei putea urmări ulterior și statusul pașaportului. Este important să îți verifici adresa de mail pentru că vei primi un mail prin care să confirmi programarea. În articolul de mai jos găsiți informații despre actele și condițiile necesare pentru obținerea fiecărui document în parte.

Pașaportul simplu electronic românesc 2024 pentru copii și pentru adulți este un document foarte bine securizat, respectând în totalitate prevederile legislației interne și internaționale în materia documentelor de călătorie. În prezent, el permite intrarea fără viză în 176 de țări, fiind poziționat pe locul 15 (din 199 de pașapoarte evaluate) pe scara mobilității globale, conform standardului de referință Henley Passport Index.

Acte necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în 2024, pentru copii de 0-14 ani

La depunerea documentelor, prezența minorului este obligatorie. La depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale). Iată lista cu documentele necesare:

 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic, care conține numărul tranzacției și datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie (nume, prenume, CNP), precum și suma achitată, aferentă tipului de pașaport solicitat.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru copii 2024 este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de alte documente pe care le găsiți menționate aici.

Condiții de acordare pașaport electronic simplu pentru copii de 0-14 ani în 2024

Paşapoartele simple electronice se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Numai la cererea:

 • Ambilor părinţi, părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, părintelui supravieţuitor, reprezentantului legal al minorului.
 • Părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă
 • Părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.
 • Eliberarea paşaportului simplu electronic pentru copii 2024, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor cazuri de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.
 • Persoanei împuternicite printr-o procură specială de persoanele sus-menționate.
 • Părintelui împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

Acte necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în 2024, pentru copii de 14-18 ani

Documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie. La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

 • Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).
 • Certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

În situaţia în care cererea este formulată cu acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de următoarele documente pe care le găsiți menționate aici.

Condiții de acordare pașaport electronic simplu pentru copii de 14-18 ani în 2024

Pașaportul pentru copii simplu electronic în 2024 se la elibera la cererea acestuia, cu acordul:

 • Ambilor părinţi, părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, părintelui supravieţuitor, reprezentantului legal al minorului.
 • Părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă.
 • Părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (prezentată în original)
 • Minorului căsătorit în condiţiile legii i se eliberează, la cererea acestuia, paşaport simplu electronic fără a fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

Acte necesare pentru eliberarea pașaportului simplu temporar în 2024, pentru copii de 0-14 ani

 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Document/documente de identitate al părintelui/ale părinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
 • 2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii. Titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună.

Condiții de acordare a pașaportului simplu temporar în 2024, pentru copii de 0-14 ani

Pașaportul simplu temporar pentru copii 2024 se eliberează în următoarele condiții:

 • La cererea ambilor părinţi, părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, părintelui supravieţuitor, reprezentantului legal al minorului.
 • Părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013.
 • Părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte.

Hotărârile judecătorești prezentate trebuie să cuprindă ștampila instanței, în original. Hotărârile pronunțate în străinătate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.

Acte necesare pentru eliberarea pașaportului simplu temporar în 2024, pentru copii de 14-18 ani

 • Cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Certificatul de naştere al minorului, în original.
 • Declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu temporar date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii).
 • Certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.
 • Documentul care face dovada achitării contravalorii pașaportului, în original, sau documentul de plată/dovada tranzacției, editat(ă) pe suport hârtie sau în format electronic.
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

Precizări suplimentare

 • Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.
 • Documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie. Excepție: minorul lipsit temporar de capacitatea de exerciţiu ori care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă, situație în care se vor prezenta documentele:

Condiții de acordare a pașaportului simplu temporar în 2024, pentru copii de 14-18 ani

Acest document se eliberează la cererea minorului, cu acordul:

 • Ambilor părinţi, părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, părintelui supravieţuitor, reprezentantului legal al minorului.
 • Părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanţe
 • Părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială.
 • Unui părinte, în situația în care minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte.
 • Minorului căsătorit în condiţiile legii i se eliberează, la cererea acestuia, paşaport simplu temporar fără a fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

Termene de eliberare, valabilitate și tarife

Pentru pașaportul simplu electronic

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăși 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară.

Valabilitatea pașaportului simplu electronic 2024:

 • 3 ani (pentru minorii sub 12 ani);
 • 5 ani (pentru cei cu vârste între 12 și 18 ani);

Paşaportul simplu temporar se eliberează astfel:

 • În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la momentul depunerii cererii;
 • Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, în prezent, în ţară s-a reuşit eliberarea acestuia în termen de 10 zile lucrătoare.
 • În regim de urgență (în anumite condiții) se poate elibera în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Valabilitatea pașaportului simplu temporar este de 1 an de la data emiterii.

Tarife pașaport copii 2024:

Pentru paşaportul simplu electronic: 258 lei – pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani. 234 lei – pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani.

Acestea se pot achita

 • la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
 • online, exclusiv prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.
 • prin mandat poștal (în curs de implementare).

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa