Părinții pot motiva absențe fără a da explicații. La câte au dreptul pe an

Părinții pot motiva absențe fără a da explicații cadrelor didactice. În plus, elevii au dreptul și la scutiri medicale.

Cristina Călin, redactor
scris pe
părinții pot motiva absențe
Părinții au dreptul să motiveze o parte din absențele fără să aibă o justificare/ Shutterstock

Părinții vor putea motiva maximum 40 de absențe tot anul școlar, potrivit noului Regulamentul de funcționare și organizare a unităților de învățământ care a intrat în vigoare în data de 5 septembrie 2022.

Dacă se întâmplă să aveți diverse probleme personale și trebuie să învoiți copilul de la școală nu o veți putea face decât în limita a 40 de ore. Regula se aplică pentru elevii din toate ciclurile de învățământ preuniversitar. Totuși, trebuie ținut cont de faptul că nu trebuie să se depășească 20% din numărul total de ore alocat unei materii.

Regula se aplică la numărul de ore. De exemplu, dacă într-o zi în care nu merge la școală copilul are două ore de matematică el va primi două absențe.

Calculul este foarte simplu. Anul școlar 2022-2023 este împărțit în 5 module, ceea ce înseamnă 36 de săptămâni de școală. Dacă, de exemplu, are două ore de engleză pe săptămână înseamnă 72 de ore pe an. Acest lucru înseamnă că nu poți motiva decât 14 absențe la engleză.

“în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de învăţământ”.

ROFUIP 2022, art. 94 (5),

Pe lângă aceste scutiri pentru care nu ai nevoie de justificare, copiii mai au dreptul și la scutiri medicale.

Indiferent de tipul scutirii, dacă un elev lipsește mai mult de 3 zile va trebui să se întoarcă la școală cu aviz de intrare în colectivitate de la medicul de familie. Dacă a lipsit pentru că a fost bolnav va avea nevoie și de scutire medicală.

Structura anului școlar 2022-2023

Anul școlar 2022-2023 este primul împărțit în module, în care toți elevii, indiferent de ciclul de învățământ au vacanțe în același timp.

  • 5 septembrie – 21 octombrie – MODULUL 1
  • 22 octombrie – 30 octombrie – vacanţă de toamnă
  • 31 octombrie – 22 decembrie – MODULUL 2
  • 23 decembrie – 8 ianuarie – vacanţă de Crăciun
  • 9 ianuarie – 7 aprilie – MODULELE 3 şi 4 (cu o săptămână de vacanţă între 6 şi 24 februarie, la alegerea fiecărui inspectorat)
  • 8 aprilie – 23 aprilie – vacanţa de Paşte
  • 24 aprilie – 16 iunie – MODULUL 5

Cum se vor încheia mediile?

La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

Elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic, care va fi folosit pentru consolidarea cunoștințelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe superioare. (articolul 106)

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa