Înscrierea la clasa pregătitoare 2022. Când începe și care sunt pașii de urmat

Cristina Călin, redactor
scris pe
înscrierea la clasa pregătitoare 2022
Pentru anul școlar 2022-2023 trebuie înscriși copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2022.

Înscrierea la clasa pregătitoare 2022 se va desfășura în perioada 11 aprilie – 10 mai. Părinții copiilor care vor merge la școală din toamnă vor trebui să completeze o cerere pe care o pot depune online sau la unitatea de învățământ, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial.

În clasa pregătitoare trebuie înscriși toți copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2022.  Primul pas pe care trebuie să îl facă părinții este căutarea unei școli. Pe site-urile Inspectoratelor Școlare Județene și al Municipiului București sunt afișate circumscripțiile școlare. Căutând acolo vei găsi școala de care aparții și către care ar trebui să te îndrepți.

Alegerea școlii pentru copilul tău

Multe dintre școli au organizat deja Zile ale Porților Deschise pentru ca părinții și copiii să poată intra în contact cu unitatea de învățământ. Cadrele didactice prezintă sălile de clasă și dotările și le dau detalii despre cum se desfășoară cursurile, despre proiectele în care sunt implicați.

Când ai ales școala trebuie să depui o cerere de înscriere. „Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar”, conform ordinului.

Completarea cererii de înscriere la clasa pregătitoare 2022

Dacă completezi cererea online sau o trimiți prin poștă sau e-maul trebuie să transmiți unității de învățământ declarația pe propria răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021.

„Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte”

Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023

Dacă mergi la școală să înscrii copilul, datele în aplicația informatică va fi făcută de un membru al comisiei de înscriere din școală în prezența ta.

Dacă copilul tău nu împlinește 6 ani până la 1 septembrie și totuși vrei să îl înscrii la școală o poți face în anumite condiții. Vei avea nevoie de o recomandare de la grădiniță în acest sens.

„În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.”

Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023

Înscrierea copilului care nu a împlinit 6 ani până la 1 septembrie 2022

Dacă copilul tău împlinește 6 ani după 31 august și nu vrei să îl înscrii la clasa pregătitoare va trebui să urmeze încă un an grupa mare de la grădiniță.

Copiii care nu au frecventat grădinița sau cei care s-au întors din străinătate vor fi evaluați de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE). Pentru acest lucru va trebui să depui sau să transmiți prin e-mail sau prin poștă la CJRAE/CMBRAE cererea-tip în care să soliciți evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia.

Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de CJRAE/CMBRAE, precum și adresele acestor instituții la care se desfășoară evaluarea sunt afișate la avizierul și pe site-ul unităților de învățământ, CJRAE/CMBRAE și al inspectoratului școlar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10.00—18.00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat în funcție de solicitări.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

După finalizarea depunerii cererilor de înscriere, în 10 mai 2022, vor mai urma două etape:

  • prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.
  • a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.

Care sunt criteriile după care se acceptă copiii la o anumită școală

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile metodologiei.

Criteriile de admitere la o anumită școală sunt:

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere se aplică criterii de departajare generale și specifice.

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

În prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;

În a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de administrație al unității de învățământ;

În a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ  decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa