Înscrierea în clasa pregătitoare 2023. Când începe și ce copii merg obligatoriu la școală din toamnă

Cristina Călin, redactor
scris pe
Înscrierea în clasa pregătitoare 2023
Toți copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august inclusiv trebuie să meargă la școală/ Shutterstock

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024 începe cu prima etapă de miercuri, 3 mai 2023 și se încheie pe 18 mai. Cea de-a doua sesiune de înscrieri va fi în intervalul 6-12 iunie 2023.

Se pot înscrie în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024 copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023. Aceștia din urmă vor trebui evaluați de Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE), potrivit metodologiei publicate de Ministerul Educației. Copiii care nu au fost la grădiniță sau vin din străinătate vor fi evaluați psihosomatic.

Dacă vrei să completezi cererea on-line sau să o trimiți prin e-mail sau poștă va trebui să trimiți și o declarație-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar (clasa pregătitoare) se desfășoară în perioada 3-18 mai 2023. Lista cu elevii înscrişi şi lista locurilor libere va fi afişată pe 31 mai în unităţile de învăţământ şi pe site-ul fiecărui inspectorat şcolar.

Cererea pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2023 poate fi descărcată de aici:

Etapa a doua de înscrieri

Copiii care nu au fost înscriși în prima etapă au la dispoziție perioada 6 – 12 iunie. În această etapă, cererile de înscriere pot fi depuse/transmise la secretariatul unităţii de învăţământ de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Pe 15 iunie va fi afişată lista finală a copiilor înscrişi în clasa pregătitoare în fiecare unitate de învăţământ.

Unde poți înscrie copilul la școală

Dacă ai un copil de vârstă școlară îl poți înscrie la şcoala de circumscripţie. În această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere. Poți să alegi și altă unitate de învățământ decât cea de care aparții, dar în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere. Școala va face departajarea în funcție de criteriile generale, dar poate avea și unele specifice.

„Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere”, menţionează Ministerul Educaţiei.

Care sunt criteriile generale de departajare

Criterii generale de departajare pe care şcolile le aplică în cazul în care numărul copiilor este superior numărului de locuri sunt:

  • certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • documente care dovedesc faptul că preșcolarul este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
  • documente care dovedesc că preșcolarul este orfan de un singur părinte;
  • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;

Care sunt criteriile specifice de departajare

Dacă și după ce sunt aplicate criteriile generale de departajare numărul de copii care doresc să se înscrie la o unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri, școala are dreptul să stabilească niște criterii specifice. Aceasta trebuie aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la școală

Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

  • copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
  • hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi;
  • certificatul de naştere al copilului, copie şi original;
  • recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul);
  • alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul);


Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa