Înscriere la grădiniță 2021-2022. Când începe și ce pași trebuie să facă părinții

Cerea de înscriere la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022 poate fi completată și telefonic sau online.

Cristina Călin, redactor
scris pe
Înscriere la grădiniță 2021-2022
Dosarul cu acte va fi dus după ce va fi validată cererea de înscriere la grădiniță.

Din 31 mai 2021 vor începe înscrierile la grădinițe pentru anul școlar 2021-2022, iar din data de 17 mai părinții îi pot reînscrie pe copiii în grupa mijlocie sau mare, după caz.

Unitățile de învățământ au obligația să afișeze într-un mod vizibil programul pentru înscrieri și reînscrieri, dar și pe site-ul acestora potrivit unei adrese trimise de Secretarul de Stat Sorin Ion către Inspectoratele Școlare Județene.

Părinții pot comunica datele necesare înscrierii către grădinițe și prin fax, poștă electronică sau telefonic. Informațiile necesare sunt date privind solicitantul, date privind copilul câte urmează să fie înscris și date privind opțiunile exprimate. Acestea vor fi introduse în aplicația informatică.

Dosarul va dus după ce procesul de înscriere la grădiniță 2021-2022 este validată

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare. Se va respecta în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație.

Atunci când se impune prezența fizică a părinților se va ține seama de respectarea tuturor măsurilor de protecție legate de COVID-19. Programul va fi afișat atât pe site-ul grădiniței, cât și la avizierul fizic al acesteia.

Ocuparea locurilor libere după etapa de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situația în care o unitate de învățământ are mai multe solicitări de înscriere decât locuri disponibile vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale, dar și specifice.

Criteriile generale de departajare atunci când sunt mai mulți copii înscriși la grădiniță decât locuri libere:

  • Copilul este orfan de ambii părinți;
  • Copilul este orfan de un părinte;
    Copilul are un frate sau o soră care urmează cursurile aceleiași unități de învățământ;
  • Copilul are un document medical eliberat de medicul specialist sau un certificat de orientare școlară și profesională sau un certificat de încadrare în grad de handicap;

Ce criterii de departajare poate stabili grădinița?

În cazul în care sunt mai mulți înscriși repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Mai mult, fiecare grădiniță poate stabili criterii specifice de departajare. Acestea trebuie aprobate de consiliul de administrație și avizate de consilierul juridic al Inspectoratului Școlar Județean. Va trebui apoi să informeze părinții cu privire la documentele justificative pe care trebuie să le aducă pentru a dovedi să se încadrează într-unul sau mai multe criterii.

Înscriere la grădiniță 2021-2022. Unitatea de învățământ trebuie să fie transparentă

Pentru asigurarea transparenței unitățile de învățământ trebuie să afișeze într-un loc vizibil informații cu privire la:

  • capacitatea instituției;
  • numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022  pe grupe de vârstă (mică, mijlocie, mare) și criteriile generale și specifice de departajare;

Unitățile de învățământ privat trebuie să afișeze și statutul pe care îl au, respectiv, autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP.  

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa