Părinții copiilor grav bolnavi vor avea concediu și indemnizație până la 18 ani. Ce boli sunt pe listă

Cristina Călin, redactor-șef
scris pe
copil grav bolnav
Părinții vor primi indemnizație și concediu până la majoratul copilului grav bolnav.

Părinții ai căror copii sunt grav bolnavi vor avea dreptul la concediu și indemnizație până când aceștia împlinesc 18 ani, a decis Curtea Constituțională a României după ce a fost sesizată de Avocatul Poporului. Până acum erau limitați până la împlinirea vârstei de 16 ani.

Curtea Constituțională a decis că nu este constituțională sintagma ”până la 16 ani” prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

În articolul 26 din această OUG se specifica faptul că „în cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani”.

CCR a constatat că diferenţa de tratament juridic rezultată din sintagma „în vârstă de până la 16 ani” nu are nicio justificare obiectivă şi rezonabilă, instituind o discriminare pe criteriul vârstei copilului cu afecţiuni grave.

Potrivit unui comunicat de presă, acest lucru „contravine atât prevederilor art.16 alin.(1) din Constituţie, teza referitoare la interzicerea discriminării, cât şi prevederilor art.49 din Constituţie privind protecţia specială a copiilor. Întrucât este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de art.16 alin.(1) din Constituţie, remediul constituţional specific îl reprezintă acordarea dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav cu vârsta cuprinsă inclusiv între 16 şi 18 ani”.

Decizia CCR este definitivă. Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Indemnizaţia este în valoare de 85% din venitul net. Există şi o condiţie – părintele care primeşte această indemnizaţie să fi cotizat cel puţin şase luni în ultimul an anterior concediului medical.

Care sunt afecțiunile grave pentru care părinții beneficiază de concediu și indemnizație până la 18 ani?

 • Afecţiuni oncologice (tumori solide) şi hematooncologice
 • Afecţiuni ale metabolismului carbohidraţilor
 • Deficitul de galactokinază
 • Deficitul de fructozo- 1,6- difosfatază
 • Tirozinemia tip 1 Homocistinuria
 • Citrulinemia clasică
 • Afecţiuni ale metabolismului purinic şi pirimidinic
 • Sindromul Lesch-Nyhan
 • Imunodeficienţă combinată severă
 • Afecţiuni ale metabolismului acizilor organici
 • Alcaptonuria
 • Acidemia metilmalonică
 • Acidemia propionică
 • Afecţiuni ale metabolismului porfirinelor şi hemului
 • Porfiria
 • Afecţiuni ale enzimelor lizozomale şi mitocondriale
 • Mucopolizaharidoze
 • Mucolipidoze
 • Boala Tay-Sachs
 • Boala Gaucher
 • Boala Niemann-Pick
 • Boala Fabry
 • Sindromul Leigh
 • Ataxia cu acidoza lactică tip I
 • Afecţiuni ale enzimelor peroxizomale
 • Acatalazemia
 • Adrenoleucodistrofia
 • Boala Refsum
 • Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale
 • Malformaţii congenitale ale sistemului nervos
 • Anencefalia şi malformaţii similare
 • Cranio-rahischisis
 • Encefalocel
 • Microcefalia
 • Hidromicrocefalia
 • Microencefal
 • Hidrocefalia congenitală
 • Malformaţii ale apeductului Sylvius
 • Atrezia fisurii Luschka şi a foramenului Magendie
 • Sindromul Dandy-Walker
 • Malformaţii congenitale ale corpului calos
 • Arhinencefalia Holoprosencefalia
 • Alte diformităţi parţiale ale creierului, ale hipotalamusului, ale cerebelului, agiria şi lissencefalia, microgiria şi pahigiria, micropoligiria, poligiria, hidranencefalia
 • Displazia septului şi căilor optice
 • Megalencefalia
 • Chisturi cerebrale congenitale
 • Porencefalia, schizencefalia
 • Hematocefal
 • Malformaţia meningelor cerebrale
 • Macrogiria
 • Spina bifida cu hidromeningocel, meningocel, meningomielocel, mielocel, mielomeningocel Siringomielocel
 • Sindromul Arnold-Chiari
 • Alte malformaţii congenitale ale măduvei spinării: siringomielia şi siringobulbia, hipoplazia şi displazia măduvei spinării, diastematomielia, hidromielia, hidrorahis
 • Disautonomia familială [Riley-Day]
 • Neurofibromatoza
 • Sindromul Marcus Gunn
 • Hipoplazia nervului optic
 • Atrofia optică congenitală
 • Agenezia unui nerv
 • Sindromul Cayler
 • Diplegia facială congenitală
 • Deplasarea plexului brahial
 • Agenezia nucleară
 • Sindromul Duane
 • Sindromul Moebius
 • Malformaţii congenitale ale ochiului, urechii, feţei şi gâtului
 • Malformaţii ale ochiului cauzând alterarea vederii
 • Agenezia ochiului
 • Aplazia ochiului
 • Malformaţii congenitale ale urechii cauzând alterarea auzului
 • Surditate congenitală
 • Absenţa, atrezia sau strictura conductului auditiv (extern)
 • Atrezia sau strictura meatului auditiv osos
 • Malformaţii congenitale ale urechii medii
 • Malformaţia congenitală a urechii interne (labirint, organ Corti)
 • Malformaţii congenitale ale sistemului circulator
 • Malformaţii congenitale ale cavităţilor şi orificiilor cardiace
 • Trunchi arterial comun
 • Persistenţa canalului arterial
 • Orificiu dublu al ventriculului drept.
 • Sindromul Taussig-Bing
 • Orificiu dublu al ventriculului stâng
 • Comunicaţie ventriculo-auriculară discordantă
 • Orificiu dublu ventricular
 • Ventricul comun
 • Cord trilocular bilateral
 • Ventricul unic
 • Comunicaţia atrioventriculară discordantă
 • Malformaţii congenitale ale septului cardiac
 • Defect al sinusului coronar
 • Permeabilitate sau persistenţă: foramen ovale, defect ostium secundum
 • Defect al sinusului venos
 • Canal atrio-ventricular comun
 • Defectul pliurilor endocardice
 • Defect septal atrial al ostium primum
 • Tetralogie Fallot
 • Defect septal ventricular cu stenoză pulmonară sau atrezie, dextropoziţie a aortei şi hipertrofia ventriculului drept
 • Defect septal aorto-pulmonar
 • Defect septal aortic
 • Fistula aorto-pulmonară
 • Sindromul Eisenmenger
 • Pentalogia Fallot
 • Malformaţii congenitale ale valvelor tricuspidă şi pulmonară
 • Atrezia valvei pulmonare
 • Stenoza congenitală a valvei pulmonare
 • Insuficienţa congenitală a valvei pulmonare
 • Stenoza congenitală a valvei tricuspide
 • Atrezia valvei tricuspide
 • Boala Ebstein
 • Sindromul inimii drepte hipoplazice
 • Malformaţii congenitale ale valvei aortice şi valvei mitrale
 • Stenoza sau atrezia congenitală a valvei aortice
 • Insuficienţa congenitală a valvei aortice
 • Valva aortică bicuspidă
 • Insuficienţa aortică congenitală
 • Stenoza mitrală congenitală
 • Atrezia mitrală congenitală Insuficienţa mitrală congenitală
 • Sindromul inimii stângi hipoplazice
 • Fibroelastoza endocardică
 • Cord triatrial
 • Stenoza infundibulului pulmonar
 • Stenoza congenitală subaortică
 • Malformaţia vaselor coronariene
 • Anevrism congenital al coronarei
 • Bloc congenital al inimii
 • Malformaţii congenitale ale arterelor mari
 • Permeabilitatea canalului arterial
 • Permeabilitatea canalului Botallo
 • Persistenţa canalului arterial
 • Coarctaţia istmului aortic
 • Atrezia aortei
 • Stenoza aortei
 • Aplazia aortei
 • Anevrism aortic congenital
 • Atrezia arterei pulmonare
 • Stenoza arterei pulmonare
 • Arteră pulmonară aberantă
 • Agenezia arterei pulmonare
 • Anevrism congenital al arterei pulmonare
 • Anomalia arterei pulmonare
 • Hipoplazia arterei pulmonare
 • Malformaţii congenitale ale venelor mari
 • Stenoza congenitală a venei cave
 • Conexiune venoasă pulmonară aberantă
 • Hemangiom şi limfangiom cu afectare funcţională
 • Stenoza congenitală a arterei renale
 • Malformaţii congenitale ale sistemului respirator
 • Stenoza congenitală subglotică
 • Laringo-malacia congenitală
 • Absenţa/Atrezia cartilagiului cricoid, epiglotei, glotei, laringelui şi cartilagiului tiroid
 • Malformaţii congenitale ale traheei şi bronhiilor
 • Malformaţii congenitale ale traheei: – dilataţia traheei, stenoza traheei
 • Malformaţii congenitale ale bronhiilor
 • Malformaţii congenitale ale plămânului
 • Pulmon chistic congenital
 • Agenezia pulmonară
 • Absenţa plămânului (lob)
 • Bronşectazia congenitală
 • Hipoplazia şi displazia pulmonului
 • Anomalii ale pleurei
 • Malformaţii congenitale ale sistemului digestiv
 • Sindromul Van der Woude
 • Malformaţiile congenitale ale esofagului: atrezie cu sau fără fistulă traheoesofagiană, fistulă bronho-esofagiană congenitală, diverticul, esofag absent
 • Stenoza congenitală hipertrofică a pilorului
 • Absenţa congenitală, atrezia şi stenoza intestinului subţire
 • Absenţa, atrezia şi stenoza congenitală a intestinului gros
 • Absenţa, atrezia şi stenoza congenitală a rectului cu sau fără fistulă
 • Absenţa, atrezia şi stenoza congenitală a anusului
 • Atrezia colonului
 • Boala Hirschsprung
 • Malformaţii congenitale de fixare a intestinului
 • Atrezia, stenoza căilor biliare
 • Chist al coledocului
 • Boala chistică a ficatului
 • Sindromul Alagille
 • Agenezia, aplazia şi hipoplazia pancreasului
 • Malformaţii congenitale ale sistemului urinar
 • Agenezia renală şi alte defecte de reducere a rinichiului
 • Hipoplazia renală
 • Boala chistică a rinichiului
 • Nefronoftizia
 • Hidronefroza congenitală
 • Atrezia şi stenoza ureterului
 • Ureter impermeabil
 • Atrezia şi stenoza joncţiunii utereropelviene
 • Atrezia şi stenoza joncţiunii utererovezicale
 • Dilatarea congenitală a ureterului
 • Hidroureter congenital
 • Agenezia ureterului
 • Reflux vezicoureteric congenital
 • Sindromul nefrotic congenital
 • Diverticul calicial congenital
 • Extrofia vezicii urinare
 • Valve uretrale congenitale
 • Strictura congenitală a orificiului vezicouretral
 • Uretra impermeabilă
 • Strictura congenitală a meatului uretral
 • Hipoplazia uretrei
 • Uretra ectopică sau orificiu uretral ectopic
 • Fistula uretro-rectală
 • Megauretra congenitală
 • Sindrom de megacistită-megaureter
 • Siringocel uretral congenital
 • Alte malformaţii congenitale ale vezicii şi uretrei
 • Malformaţii şi deformaţii ale sistemului osteoarticular şi ale muşchilor
 • Absenţa completă congenitală a membrului(lor) superior(e)
 • Amelia membrelor superioare
 • Absenţa congenitală a braţului şi antebraţului cu prezenţa mâinii
 • Focomelia braţului
 • Absenţa congenitală atât a antebraţului cât şi a mâinii
 • Absenţa congenitală a mâinii şi degetului(lor)
 • Scurtarea congenitală a membrului(lor) superior(oare)
 • Hipoplazia mâinii şi degetelor
 • Amputaţia congenitală a membrului superior
 • Sindromul de inel constrinctor al membrului superior
 • Absenţa congenitală a labei piciorului şi a degetului(lor)
 • Hipoplazia congenitală a labei piciorului şi degetului(lor)
 • Scurtarea congenitală a membrului(lor) inferior(oare)
 • Amputaţia congenitală a membrului inferior
 • Sindromul de inel constrinctor al membrului inferior
 • Ectromelia NOS a membrului(lor)
 • Hemimelia NOS a membrului(lor)
 • Artrogripoza congenitală multiplă
 • Sindromul Larsen
 • Contractarea congenitală a membrului
 • Craniosinostoza
 • Fuziunea imperfectă a craniului
 • Boala Crouzon
 • Sindromul Klippel-Feil
 • Sindromul de fuziune cervicală
 • Spondilolisteza congenitală şi spondiloliza
 • Osteocondrodisplazia cu defecte de creştere ale oaselor tubulare şi ale coloanei vertebrale
 • Acondrogeneza
 • Acondroplazia
 • Nanism acondroplazic
 • Hipocondroplazia
 • Nanism distrofic
 • Displazia condroectodermală
 • Sindromul Ellis-van Creveld
 • Displazia spondiloepifizară
 • Acrodisostoza
 • Osteogeneza imperfectă
 • Sindromul Albright (-McCune)
 • Osteopetroza Sindromul Albers-Schönberg
 • Displazia progresivă diafizală
 • Encondromatoza
 • Sindromul Maffucci
 • Boala Ollier
 • Sindromul Pyle
 • Exostoza congenitală multiplă
 • Condrodistrofia
 • Sindromul Ehlers-Danlos
 • Amiotrofia congenitală
 • Alte malformaţii congenitale
 • Ihtioza congenitală
 • Epidermoliza buloasă
 • Sindromul Herlitz
 • Sindromul Sturge-Weber
 • Limfoedem ereditar
 • Mastocitoza Keratoza ereditară palmară şi plantară
 • Boala Von Recklinghausen
 • Boala Bourneville
 • Sindromul Peutz-Jeghers
 • Sindromul Von Hippel-Lindau
 • Sindromul hidantoinei fetale
 • Sindromul Meadow
 • Sindromul Apert
 • Sindromul Treacher Collins
 • Sindromul hipoplaziei pulmonare cu anomalii faciale anchilozante
 • Artro-oftalmia progresivă ereditară
 • Sindromul Cockayne
 • Sindromul Cornelia de Lange
 • Sindromul Noonan
 • Sindromul Prader-Willi
 • Sindromul Russell-Silver
 • Sindromul Seckel
 • Sindromul Smith-Lemli-Opitz
 • Sindromul Holt-Oram
 • Sindromul Klippel-Trenaunay-Weber
 • Sindromul Rubinstein-Taybi
 • Sindromul de sirenomelie
 • Trombocitopenia cu sindromul absenţei radiusului
 • Sindromul Beckwith-Wiedemann
 • Sindromul Sotos
 • Sindromul Marfan
 • Sindromul Alport
 • Sindromul Laurence-Moon-Biedl
 • Sindromul Zellweger
 • Sindromul William
 • Sindromul Angelman
 • Absenţa congenitală a glandei suprarenale
 • Malformaţii congenitale ale glandei pituitare
 • Malformaţii congenitale ale glandei tiroide
 • Malformaţii congenitale ale glandei paratiroide
 • Malformaţii congenitale ale timusului
 • Sindromul Kartagener Craniopagus Toracopagus Xifopagus
 • Anomalii cromozomiale
 • Sindromul Down
 • Sindromul Edwards şi sindromul Patau
 • Trisomii sau trisomii parţiale specificate ale autosomilor
 • Monosomia şi absenţa autosomilor
 • Sindromul Wolff-Hirschorn Sindromul Cri-du-chat
 • Translocaţii şi inserţii reciproce echilibrate şi robertsoniene
 • Sindromul Turner
 • Sindromul Klinefelter
 • Disgeneza gonadică pură
 • Cromozom X fragil

Alte concedii pentru copiii bolnavi

Potrivit OUG nr. 158/2005, asiguraţii mai au dreptul și la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani. De indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav beneficiază, opţional, unul dintre părinţi, dacă solicitantul îndeplineşte stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, adică de o luna realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Totodată, de aceleaşi drepturi vor beneficia şi asiguraţii care au adoptat, au fost numiţi tutore, cărora li s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau le-au fost daţi în plasament.

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurenţe până la împlinirea vârstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz.

Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale. În aceste cazuri, durata concediului medical va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.

Îți recomandăm și

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa