Începe înscrierea în clasa pregătitoare 2023. Ministerul Educației a publicat calendarul

Copiii trebuie înscriși la unitatea de circumscripție. După completarea fișei și confirmarea înscrierii, părinții trebuie să ducă și dosarul complet.

Cristina Călin, redactor
scris pe
înscrierea în clasa pregătitoare 2023
Înscrierea în clasa pregătitoare 2023 se va face în două etape/ Shutterstock

Ministerul Educației a publicat pe pagina de Facebook calendarul pentru procesul de înscriere în clasa pregătitoare 2023. Vor fi două etape la fel ca în anii anteriori.

Calendarul înscrierilor pentru clasa pregătitoare 2023 a fost publicat de Ministerul Educației, urmând ca Ordinul de Ministru să apară în scurt timp și în Monitorul Oficial. Părinții vor merge la unitatea de învățământ unde sunt arondați și vor completa o cerere tip.  

Înscrierea în clasa pregătitoare 2023 etapa 1

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

  • 3 mai  – 18 mai 2023: Completarea, depunere și validarea cererilor-tip de înscriere;
  • 19-22 mai:  Procesarea cererilor-tip de înscriere și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
  • 23 mai – 29 mai 2023: Procesarea cererile-tip de înscriere prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea (în limita locurilor disponibile) sau respingerea cererilor acestora;
  • 30 mai 2023: Repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție;
  • 31 mai 2023: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

  • 5 iunie 2023: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile,   elaborate de inspectoratul școlar;
  • 6 iunie – 12 iunie 2023: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
  • 13 iunie – 14 iunie 2023: Procesarea cererilor-tip de înscriere;
  • 15 iunie 2023: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare;

În cea de-a doua etapă cererile-tip înscriere pot fi completate doar pentru școlile unde există locuri disponibile după încheierea primei etape de înscriere. Părinții/ reprezentanții legali vor completa, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile. Cererea-tip se depune/se transmite și se validează la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate.

Ce copii merg obligatoriu în clasa pregătitoare în 2023

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile școlilor trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare. Părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ. De asemenea, nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la școala unde dorești înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular îți permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa