Noile reguli după care vor funcționa școlile de luni, 4 octombrie

Cristina Călin, redactor
scris pe
funcționare școli în pandemie

Modul în care vor funcționa școlile din România în timpul pandemiei se vor schimba începând de luni, 4 octombrie, când intră în vigoare noul ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății.

Noua reglementare nu mai ia în calcul rata de incidență a cazurilor de COVID-19 dintr-o localitate și lasă la latitudinea directorilor unităților de învățământ dacă și când trec în sistem online.

 “A fost semnat ordinul comun Educație – Sănătate pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și s-a trimis la Monitorul Oficial spre publicare până la ora 21:00. Apreciez colaborarea cu Ministerul Sănătății, INSP și CNSU”.

Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației

Ordinul comun prevede că orele cu prezență fizică se suspendă într-o clasă doar dacă este depistat un caz pozitiv de COVID. Elevii din acea clasă vor învăța în online. Există posibilitatea să se întoarcă la școală după 8 zile dacă fac un test care are rezultat negativ. Cei ai căror părinți nu doresc acest lucru vor rămâne în online pentru 14 zile.

Care sunt scenariile după care vor funcționa școlile?

„Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, după cum urmează:

Scenariul 1

  • Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie                                
  • indiferent de rata de incidență cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învățământ/conexă

Scenariul 2

  • Participarea zilnică, în sistem online a elevilor              
  • Cu aplicarea dispozițiilor art. 6, în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe  

Când pot funcționa școlile exclusiv online?

Reglementarea prevede ca în situații excepționale școlile să funcționeze în întregime în sistem online, cu aprobarea Inspectoratelor Școlare Județene sau al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, după caz.

Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se  dispune pentru o perioada de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.  

La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioada de 14 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al  DSP/DSPMB.  

Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi  de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore.

Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau Rt-PCR, reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora. 

Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- XII/XIII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv,  pot continua cursurile cu prezența fizică. 

Cum se va face ancheta epidemiologică?

DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ, dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar. 

Ce se întâmplă cu examenele?

Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.

Este permisă organizarea activităților aferente concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în toate unitățile de învățământ, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.

Cum se vor desfășura orele de sport?

Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1000. La o rată de incidență mai mare de 2/1000, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în
timpul orelor de educație fizică.

Ce categorii de elevi pot rămâne exclusiv în online?

Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 de ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de
prezenţa fizică în şcoală.

Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu
schema completă.

Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoana diagnosticata cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.

Ce se întâmplă când un copil este contact direct al unei persoane cu COVID?

Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:

a) cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;

b) cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.

c) cei care au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care asteaptă rezultatele

Elevii/studenţii/ personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online, dacă starea de sănătate le permite, sau vor fi scutiţi medical şi vor recupera ulterior.

Școlile aflate on-line vor fi făcute publice

În același timp Ministerul Educației și-a propus să controleze mai bine modul în care unitățile școlare gestionează pandemia.

În vederea unei permanente comunicări pe tema funcționării unităților de învățământ în contextul pandemiei de Covid-19, precum și asigurării unui proces de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, la nivelul Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare se instituie următoarele măsuri:

  • Fiecare inspectorat școlar va crea o secțiune dedicată pe site-ul propriu, pe care va publica zilnic lista unităților școlare cu precizarea claselor cu activitatea online.
  • Ministerul Educației va publica aceste linkuri în secțiunea www.edu.ro/functionare_scoli
  • Inspectoratele școlare intensifică acțiunile de control în vederea respectării tuturor regulilor de protecție sanitară în școli, împreună cu instituțiile abilitate în acest sens;

Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ vor sprijini acțiunile de testare, conform art. 2 alineatul (1) din HCNSU nr. 76/30.09.2021, care prevede testarea cu teste rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă, pentru elevi și preșcolari, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul acestora.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa