Din februarie 2022, copiii vor primi alocația mărită. Câți bani vor încasa în cont în funcție de vârstă

Noile majorări sunt stabilite prin pachetul social care are în vizor categoriile defavorizate din România.

Cristina Călin, redactor
scris pe
cresc alocațiile
Alocațiile vor crește începând cu ianuarie 2022.

Începând cu luna februarie 2022, alocațiile de stat pentru copii vor intra în cont mărite. Cea mai mare creștere este pentru categoria de vârstă 0-2 ani care va primi cu 173 de lei mult lunar.

De la 1 ianuarie 2022 Guvernul a adoptat pachetul social care cuprinde majorări de pensii, indemnizații și alocații pentru copii. Alocațiile de stat pentru copii au crescut de la 427 lei până la 600 de lei pentru copiii cu vârsta până în 2 ani şi copiii cu handicap până la 18 ani, iar pentru cei cu cu vârste între 2 şi 18 ani vor primi de la 214 lei la 243 de lei. Cei care împlinesc 18 ani, dar încă urmează cursurile unui liceu sau a unei școli profesionale vor primi alocație până la finalizarea studiilor.

”Stabilim majorarea punctului de pensie cu 10%, începând cu luna ianuarie a anului viitor, de la 1442 lei cât este în prezent la 1586 lei. Decidem creşterea indemnizaţiei sociale pentru pensionari cu 20%, de la 800 la 1.000 de lei, începând cu anul 2022. Majorăm alocaţia de stat pentru copii, acordarea unei indemnizaţii suplimentare, pentru persoanele cu dizabilităţi, respectiv a 13 a indemnizaţie. Mai exact, alocaţia de stat pentru copii creşte la 600 de lei pentru copiii până la 2 ani, sau până la 3 ani pentru copiii cu dizabilităţi. De asemenea alocaţia de stat creşte la 243 lei pentru copiii cu vârstă între 2 şi 18 ani, dar şi după 18 ani, pentru tinerii care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora.

 Alocaţia de stat se cumulează cu indemnizaţia lunară, cu stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie. Premierul a mai anunţat că printr-o altă măsură, Guvernul va stabili acordarea în mod excepţional a unei indemnizaţii suplimentare, pentru persoanele cu dizabilităţi, indiferent de venituri. Aceasta se va acorda o singură dată, în luna ianuarie.”

Premierul Nicolae Ciucă, în decembrie 2021
Vârsta/ situația copilului copiluluiAlocația actualăAlocația mărită
0-2 ani 427600
0-3 ani (copil cu dizabilități)427600
2-18 ani214243
< 18 ani (dacă urmează cursurile unui liceu/ școală profesională)214243
Situația alocațiilor în România

Aceasta va fi singura majorare a alocațiilor în anul 2022. Se vor mai mări în ianuarie 2023 cu rata medie anuală a inflației stabilită de Institutul Național de Statistică, însă suma va fi infimă.

Alocația nu se sistează după 18 ani în toate cazurile

Dacă copiii au împlinit vârsta de 14 ani, iar reprezentantul legal își dă acordul în acest sens, copiii pot să primească ei înșiși alocația. De asemenea, tinerii care au vârsta de peste 18 ani și care au dreptul la această alocație o pot primi în baza unei cereri.

Toate aceste creșteri se vor regăsi în buzunarul populației începând cu luna februarie 2022, când se virează indemnizațiile, pensiile și alocațiile aferente lunii ianuarie 2022.

Premierul a menționat că „aceste măsuri sunt în acord cu angajamentele asumate prin programul de guvernare și vor fi fundamentate și finanțate prin bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul de stat pentru anul 2022”.

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii 2022

 • cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;
 • copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
 • copie si original – certificat de naştere copil;
 • copie si original – livret de familie- actualizat ( se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă) sau certificat de casatorie;
 • copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
 • copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
 • copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;
 • extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

Acte necesare pentru alocație pentru copiii născuți în străinătate și pentru copiii ai căror părinți au naționalități diferite și/ sau domicilii diferite

 • Acte de identitate pentru părinții copilului (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară- original}+ copii xerox:
 • Certificat de naștere copil eliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP , nu si certificate traduse )+ copie xerox;
 • Certificat de căsătorie + copie xerox;
 • Declarație notarială comună a ambilor părinţi, care să facă referire la : data intrării în ţară, motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept, menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat în permanenta ocrotire a părinţilor şi locuieşte împreună cu aceştia, mențiune dacă beneficiați sau nu de prestații familiale/alocație de stat din alte țări;
 • alte documente la solicitarea Agentiei Judetene pentru Plăti si Inspectie Sociala
 • Adeverinta de la autoritatile competente de pe teriotoriul tarii unde s-a nascut copilul din care să reiasă că nu s-a beneficiat de prestatii echivalente
 • Extras de cont pe numele titularului
 • Procură notarială și copie act de identitate al persoanei împuternicite

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa