Ce medie trebuie să ai ca să iei bursă în anul școlar 2024- 2025

Din anul școlar 2024-2025, primii 30% dintre elevii unei clase vor primi bursă de merit și bursă de reziliență.

Daniela Șerb, redactor
scris pe
elev la școală
Din anul școlar 2024- 2025, Ministerul Educației propune introducerea unei burse noi, numită bursa de reziliență. FOTO: Shutterstock

Un proiect de modificare a metodologiei de acordare a burselor școlare arată ce medie trebuie să ai ca să iei bursă în anul școlar 2024- 2025. Proiectul a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Începând cu anul școlar 2024-2025, Ministerul Educației propune introducerea bursei de reziliență, potrivit proiectului de Ordonanță pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Astfel, bursele de merit și de reziliență se vor acorda primilor 30% dintre elevii din fiecărei clase. Cuantumul bursei de reziliență este de 300 de lei pe lună. Bursa de reziliență se acordă elevilor care au cel puțin media 7. Bursele de merit se acordă elevilor care au cel puțin media 9.50.

Proiectul extinde categoria beneficiarilor de burse sociale. Astfel, vor primi bani și elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu. O altă categorie este cea a elevilor reintegrați în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior, după o perioadă de spitalizare mai mare de 4 săptămâni.

Fără bursă școlară la 10 absențe nemotivate

Totodată, bursa de excelență, bursa de merit, bursa de reziliență sau bursa tehnologică sunt acordate doar elevilor care au obținut media 10/calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior.

Proiectul mai prevede ca, în situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de excelență, bursa de reziliență, bursa de merit, bursa socială, bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

Cum se acordă bursa de merit

Potrivit proiectului mai sus citat, bursele de merit se acordă după cum urmează:

a) elevilor din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, cu medii generale pe anul școlar anterior egale sau mai mari de 9,50; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

b) elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu media primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs mai mare sau egală cu 9,50; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

c) elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu medii de admitere în învățământul liceal sau profesional și dual egale sau mai mari de 9,50; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

d) elevilor de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual, care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, premiul I la etapele naționale ale concursurilor/competițiilor școlare și extrașcolare, recunoscute de Ministerul Educației, elevilor care au obținut medalia de aur/locul I la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale olimpice/probe olimpice.

Ce medie trebuie să ai ca să iei bursă de reziliență

Bursele de reziliență se acordă după cum urmează:

a) elevilor de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual, care au obținut cel puțin media generală 7 în anul școlar anterior celui în care se acordă bursa, în ordinea descrescătoare a mediilor generale, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a;

b) elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu media primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs mai mare sau egală cu 7, în ordinea descrescătoare a mediilor;

c) elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, care au obținut cel puțin media de admitere 7 în învățământul liceal sau profesional/dual, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere;

d) elevilor cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, care revin după școlarizarea din cadrul „Școlii din Spital” în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior;

Numărul de elevi beneficiari ai bursei de merit acordate pe bază de medie, cumulat cu numărul de elevi beneficiari ai bursei de reziliență, acordată pe bază de medie, este de 30% din numărul de elevi ai fiecărei clase de gimnaziu şi de liceu, inclusiv învățământ profesional și dual, dintr-o unitate de învățământ preuniversitar de stat.

Prin excepție, în clasele în care elevii ce îndeplinesc criteriile de acordare a burselor de merit și de reziliență nu reprezintă cumulat 30% din efectivul clasei, aceste burse se pot acorda și unui procent mai mic de 30%.

În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală/media notelor pe primele 2 module – pentru elevii clasa a V-a/media de admitere – pentru elevii clasa a IX-a, egală cu a celui de pe ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de reziliență, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.

Calcularea numărului de elevi, corespunzător procentului de 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, se face în situația în care se obține un număr fracționar, prin rotunjirea la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut prin calcul, indiferent de valoarea fracției.

În cazul elevilor din clasa a V-a media care stă la baza acordării burselor de merit și de reziliență se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs.

Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obțin rezultatele școlare menționate la alin. (1) lit. b) și se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârșitul cursurilor din anul școlar respectiv.

Pentru învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic si militar, la art. 7 alin. (2) litera c) și alin (3) litera c) prin sintagma „media de admitere” se înțelege media finală de admitere, calculată conform prevederilor ordinului de ministru care reglementează organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru fiecare an școlar.

Bursele de merit și de reziliență obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă în perioada cursurilor școlare. În numărul beneficiarilor de bursă de merit și de reziliență nu vor fi cuprinși beneficiarii burselor de excelență olimpică I și II.

Remintim că în anul școlar 2023- 2024, primul după adoptarea noilor legi ale Educației, peste 8.000 de elevi cu medii sub 5 au primit bursă de merit, iar 158 dintre aceștia aveau medii sub 2, potrivit datelor Ministerului Educației.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa