Bani pentru rechizite de la primărie pentru elevii din București. Cum puteți obține cei 450 de lei de copil

Cristina Călin, redactor-șef
scris pe
bani pentru rechizite

  Elevii din București vor primi bani pentru rechizite de la Direcția Generale pentru Asistență Socială a Municipiului București (DGAS). Dosarele pentru anul școlar 2019-2020 se depun începând cu 1 septembrie 2019, potrivit DGAS. 

  Măsura vizează prevenirea abandonului școlar. Beneficiarii sprijinului financiar, în valoare de 450 de lei, sunt părinții/părintele/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, încadrați într-o formă de învățământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii. De asemenea, beneficiarii trebuie să aibă plătite obligațiile la bugetul local.

  Condițiile în care se acordă bani pentru rechizite

  Cererea privind acordarea sprijinului financiar și documentele obligatorii se transmit doar prin poștă, la adresa din strada Constantin Mille nr. 10, cod postal 010141, sector 1, București, începând cu data de 1 septembrie 2019. Se decontează cumpărăturile făcute începând cu 15 iunie. Ajutorul financiar se acordă pentru cărți care ajută la creșterea și dezvoltarea corespunzătoare a copiilor, cărți care fac parte din lectura obligatorie impusă de școală, manuale școlare, culegeri, cărți de colorat, cărți cu povești, cărți audio, știință și viață, educație medicală, educație civică și etică.

  Bani pentru rechizite se acordă pentru instrumente de scris și corectură, articole din hârtie, caiete și coperți, adezivi, obiecte pentru desen și pictură, produse pentru depozitare obiecte școlare (penare, ghiozdane).

  Una dintre condițiile pe care cei care doresc să aplice pentru acest ajutor este ca venitul pe membru de familie să fie mai mic de 1900 de lei. În calculul privind stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile ambilor părinți, cât și cele ale copiilor ( alocații/burse/indemnizații etc). Cel care face cererea trebuie neapărat să aibă un cont bancar. Plata nu se face cash.

  Ajutorul se acordă o singură dată pe parcursul anului școlar, în perioada septembrie-iunie. Acești bani pentru rechizite vor fi virați în contul beneficiarului la finalul lunii următoare depunerii cererii, pentru cererile care au data poștei până pe data de 15 ale lunii și până la finalul celei de-a doua luni de la depunere, pentru cererile care au data poștei după data de 15 ale lunii.

  Acte necesare pentru a obține bani pentru rechizite:

  • cerere tip (modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B)
  • certificatul de naştere al copilului, copie (pentru copiii cu vârsta de până în 14 ani).
  • buletinul copilului, copie, emis pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti (pentru copiii care au împlinit 14 ani)
  • actele de identitate ale ambilor părinți, cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii, copie (față/verso în cazul vizei de reședință). În cazul părinților divorțați, se depune copia hotărârii de divorț, din care să reiasă părintele căruia îi este este încredințat minorul
  • adeverință emisă de unitatea de învățământ din care să reiasă încadrarea într-o formă de învățământ publică sau privată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti – original
  • decizie tutore și act de identitate tutore (copie) – unde e cazul
  • certificat emis de DITL-ul de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local pentru ambii părinți – original
  • adeverință de venit din partea ambilor părinți, din care să reiasă veniturile lunare – original
  • extras de cont pe numele reprezentantului legal al copilului (extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc)
  •  dovada plății (factură și dovada achitării pentru factură sau bon fiscal ștampilat), într-un format care permite citirea conținutului și care să ateste achiziționarea de: cărți, papetărie și rechizite pentru copii. Dovada plății trebuie sa conțină: denumire produs, cantitate pentru fiecare produs, valoare, în original. Pe bonul de cumpărături nu trebuie să fie și alte produse care nu fac obiectul decontării.

  De asemenea, Primăria Capitalei mai acordă stimulente financiare pentru: 

   

   

   

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa