Anul școlar 2023-2024. Structura propusă de Ministerul Educației

Cristina Călin, redactor-șef
scris pe
copii în anul școlar 2023-2024
Anul școlar 2023-2024 va fi împărțit în 5 module/ Shutterstock

  Anul școlar 2023-2024 va începe pe 11 septembrie 2023 și se va termina pe 21 iunie 2024, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică. Se vor păstra împărțirea pe module și vacanța ”mobilă” din luna februarie.

  Anul școlar 2023-2024 va avea 36 de săptămâni, dintre care două dintre ele vor fi alocate unor activități specializate. Una dintre ele va fi pentru ecologie –”Săptămâna verde” și una pentru activități extrașcolare—”Săptămâna altfel.” Acestea doua vor fi stabilitate la nivelul fiecărei unități de învățământ în perioada 11 septembrie 2023-12 aprilie 2024. Vacanța mobilă din vacanță de iarnă va fi stabilită în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

  Zile libere

  Proiectul mai precizează că în ziua de 5 octombrie, Ziua Internaţională a Educaţiei, şi în zilele nelucrătoare şi de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

  „În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4183/2022, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare”, se menţionează în proiect.

  Anul școlar 2023-2024. Împărțirea pe module

  Potrivit proiectului anul școlar va fi împărțit astfel:

  Modulul 1

  • cursuri: 11 septembrie 2023 – 27 octombrie 2023;
  • vacanţă: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023;

  Modulul 2

  • cursuri: 6 noiembrie 2023 – 22 decembrie 2023;
  • vacanţă:  23 decembrie 2023 -7 ianuarie 2024;

  Modulul 3

  • cursuri: 8 ianuarie 2024 -9 februarie 2024/ 16 februarie 2024/ 23 februarie 2024 (la decizia Inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ)
  • vacantă: 12 februarie – 3 martie 2024;

  Modulul 4

  • cursuri:19 februarie 2024/ 26 februarie 2024/ 4 martie 2024 (la decizia Inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz) – 12 aprilie 2024;
  • vacanţă: 13 aprilie 2024 – 21 aprilie 2024;

  Modulul 5

  • cursuri: 22 aprilie 2024 – 21 iunie 2024;
  • vacanţă: 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024;

  Situații speciale în anul școlar 2023-2024

  De la această structură vor face excepție clasele terminale, cele din învățământul liceal filiera tehnologică și cele din învățământul postliceal.

  • pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
  • pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;
  • pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;
  • pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

  Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

  Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul de act normativ pot fi trimise la Ministerul Educației, până la data de 10 februarie 2023.

  Îți recomandăm și

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa