Alocațiile cresc în 2024. Ce alte beneficii vor fi majorate

Cristina Călin, redactor
scris pe
alocații 2024
Creșterea cea mai mare se înregistrează la alocațiile pentru copiii sub 2 ani/ Shutetrstock

Alocațiile de stat pentru copii cresc din ianuarie 2024 cu 13,8%, potrivit Ministerului Muncii. Primele alocații majorate vor fi plătite în luna februarie a anului în curs.

Copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani vor primi mai mult cu 36 de lei. Pentru cei sub doi ani alocațiilor vor fi mai mari cu 88 de lei. Aceste majorări se fac anual, în mod automat, potrivit legii 61/1993, care prevede ca sumele de bani să fie indexate cu rata inflației.

Alocația de stat pentru copii se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție, prevăzute de OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în OUG 126/2021.

„3,6 milioane de copii și tineri care urmează cursuri liceale și profesionale vor beneficia de sume mai mari aferente alocațiilor de stat. Plățile se fac din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

Cât este alocația în 2024

Potrivit Ministerului Muncii, alocațiile de stat pentru copii în 2024 vor fi majorate după cum urmează:

 • 718 lei (începând cu 1 ianuarie 2024), pentru copiii cu vârsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • 291 lei (începând cu 1 ianuarie 2024), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Conform execuției preliminare a bugetului, MMSS a plătit în anul 2023 suma de 13,26 miliarde de lei pentru alocațiile de stat pentru copii.

Ce alte indemnizații cresc în 2024

Indemnizația de creștere a copilului plus alte opt forme de ajutor social se vor mări în 2024, de la 1 martie, cu un procent egal cu rata inflației din anul 2023. Institutul Național de Statistică nu a afișat-o încă, dar de obicei o face după data de 15 ianuarie a anului.

În prezent, suma minimă pentru indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului este de 1495 lei. Stimulentul de inserție pentru cei care se întorc la birou înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni este de 1576 lei. Cei care se întorc după 6 luni primesc 683 lei.

În 2023 a fost majorată și alocația lunară de plasament. Așadar, drepturile bănești ale unui copil plasat într-o familie, la o persoană sau la un asistent maternal, sunt în cuantum de 950 de lei.

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii

 • cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;
 • copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
 • copie si original – certificat de naştere copil;
 • copie si original –  livret de familie- actualizat (se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă) sau certificat de casatorie;
 • copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
 • copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
 • copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;
 • extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în U.E.

 • Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  
 • Cerere tip:  
 • Certificat naştere copil – copie şi original
 • Buletine /Carti identitate parinti – copie şi original
 • Certificat de căsătorie – original şi copie;
 • Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)

Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:

 • livretul de familie;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
 • dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
 • dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
 • actul de deces al unuia dintre părinţi;
 • alte documente.
 • dosar;

Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au  fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
Dacă părinţii/ sau unul dintre părinţi lucrează intr-un stat membru UE se va anexa Formularul E411 sau documentul doveditor din statul respectiv

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa