Alocațiile vor crește de la 1 ianuarie 2023. Câți bani vor primi în plus copiii

Cristina Călin, redactor
scris pe
alocații 2023
Alocațiile se vor mări în 2023 pentru a acoperi creșterea inflației/ Shutterstock

Alocațiile de stat pentru copii vor crește începând cu 1 ianuarie 2023 pentru a fi indexate cu rata inflației, potrivit OUG 126/2021.

Legislația în vigoare prevede ca alocațiile să fie mărite din oficiu cu rata anuală medie a inflației. Institutul Național de Statistică a anunțat că aceasta este de 5,1%, acesta fiind și procentul cu care se vor indexa alocațiile.

Alocația de stat pentru copii se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în OUG 126/2021.

Alocaţiile pentru copiii cu vârste între 2 şi 18 ani vor creşte cu 12 lei, de la 243 la 255 de lei, de la 1 ianuarie 2022, iar pentru copiii cu vârsta până la 2 ani 630 lei.

Cât este alocația în 2022

Începând din ianuarie 2022, cuantumul alocaţiei pentru copii este următorul:

 • 600 lei, pentru copiii cu vârsta între 0 – 2 ani/respectiv, până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • 243 lei, pentru copilul care a depăşit vârsta de 2 ani, până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
Vârsta copiluluiAlocație în 2022Alocație 2023
0-2 ani600 lei630
2-18 ani243 lei255
0-18 ani (copii cu handicap)600 lei630
Alocația de stat pentru copii în 2022

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii

 • cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;
 • copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
 • copie si original – certificat de naştere copil;
 • copie si original –  livret de familie- actualizat ( se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă) sau certificat de casatorie;
 • copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
 • copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
 • copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;
 • extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

Alocaţia de stat pentru copiii născuţi în U.E.

 • Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  
 • Cerere tip:  
 • Certificat naştere copil – copie şi original
 • Buletine /Carti identitate parinti – copie şi original
 • Certificat de căsătorie – original şi copie;
 • Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar)
 • Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele: livretul de familie, hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ, hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului, dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei, dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei; actul de deces al unuia dintre părinţi; alte documente.
 • Dosar;
 • Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au  fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
Dacă părinţii/ sau unul dintre părinţi lucrează intr-un stat membru UE se va anexa Formularul E411 sau documentul doveditor din statul respectiv

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa