Regulament concurs Secom – ChildLife Essentials

Cristina Călin, redactor
ChildLife Essentials

1.1. Organizatorul acestei campanii promoționale (numita în cele ce urmează “Concurs”) este DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L, cu sediul în București, Str. Intrarea Temișana, nr. 5, sector 1, Cod de identificare fiscală 34237185, Nr. Reg. Com. 403171/16.03.2015, administrator al site-ului totuldespremame.ro, denumita in continuare „Organizator” .

1.2. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, prin publicarea acestuia la următoarea adresa web: totuldespremame.ro.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONCURSULUI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul României.

2.2. Campania se va desfășura la nivel național în perioada 27.03-3.04 2023, inclusiv, pe pagina de Facebook aparținând Organizatorului.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La această Campanie promoțională poate participa orice persoana fizică cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani, cu excepția angajaților Organizatorilor și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Concursului, precum și a membrilor familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție).

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. Înscrierea la prezentul Concurs se face prin pagina de Facebook a organizatorului, la următoarea postare:

Viața de părinte este plină de provocări. Încă din primii ani de viață trebuie să faci față multor situații la care poate nici nu te-ai gândit. De la adaptarea la noua dinamică a familiei, la febră în miezul nopții și tantrumuri în mijlocul parcului pentru că ai tăiat sandviciul în dreptunghiuri în loc de triunghiuri … pare că nu te vei mai plictisi niciodată. Povestește-ne despre cea mai mare provocare pe care ai avut-o în primii ani de părinte și poți câștiga unul dintre cele 3 premii din gama ChildLife Essentials oferite de @Secom_healthcare, la care se adaugă și 3 cărți la alegere din Shop Totul despre mame. Concursul se desfășoară în perioada 27.03-03.04 2023. Câștigătorii vor fi extrași folosindu-se o platformă specializată. Regulamentul concursului poate fi consultat aici –http://bit.ly/40CQt4B

3.2. Organizatorul Concursului nu își asuma responsabilitatea:

  • 1. pentru înscrierile incomplete sau incorecte,
  • 2. dacă adresa de Facebook este incorectă/invalidă și nu poate fi identificată. În acest caz, Organizatorii nu îl vor putea contacta în cazul în care participantul respectiv va fi desemnat potențial câștigător;
  • 3. pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet și/sau ale serverului ce găzduiește site-ul datorită aglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens.

4. Comentariile duplicat nu se iau în considerare.

4.2. Premiile acordate nu pot fi cedate altor persoane, nu pot înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului/imposibilității vreunui câștigător de a beneficia de premiu (prin refuz înțelegându-se orice manifestare expresă și neechivoca ca de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care vreunul dintre câștigători refuză preluarea premiului de la Organizator, refuză semnarea procesului-verbal de predare-primire etc.), așa cum este acesta descris în prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECȚIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. Premiile Concursului se acordă prin tragere la sorți prin commentpicker.com, în data de 4 aprilie 2023.

5.2. După validare, câștigatorii vor fi anunțați în cadrul paginii de Facebook Totul despre mame. Premiul trebuie revendicat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, în caz contrar acesta este anulat (câștigatorul va fi invalidat, pierzând dreptul de atribuire a premiului fără nicio despăgubire din partea Organizatorului).

5.3. Pentru a fi validat final și a putea intra în posesia premiului, câștigatorul trebuie să comunice Organizatorului, datele sale de identificare complete (nume, prenume, adresa, număr de telefon). Aceste date vor fi utilizate pentru identificarea câștigatorului și expedierea premiului. În cazul în care câștigătorul:

a. – nu a furnizat datele sale reale; b. – a folosit mai multe conturi pentru a participa la concurs; c. – are o adresa de Facebook invalida sau a participat la concurs cu adresa ce aparține unei alte persoane, la care nu are acces din orice motive; d. – nu îndeplinește condițiile de participare la concurs, atunci câștigatorul va fi invalidat, pierzând dreptul de atribuire a premiului fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

SECȚIUNEA 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

6.1. Prin completarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea înscrierii în Concurs, tragerii la sorți, validării, atribuirii/expedierii premiilor.

6.3. Persoanele vizate au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.
*Forta Majora, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existența a cazului de Forța Majora, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa  S.C. DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L, cu sediul în București, Str. Intrarea Temișana, nr. 5, sector 1, Cod de identificare fiscală 34237185, Nr. Reg. Com. J403171/16.03.2015,  administrator al site-ului totuldespremame.ro, în termen de maximum 4 (patru) săptămâni de la data tragerii la sorți. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio contestație.

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa