Rugăciunea femeii însărcinate. „Fecioară Maria, ajută-mă să nasc fără primejdii și fără dureri”

Georgiana Mihalcea, redactor
rugaciunea femeii insarcinate
Rugăciunea zilnică, fie ea personală sau împreună cu partenerul, poate ajuta la menținerea unei stări de pace și la întărirea legăturii cu Dumnezeu. FOTO: Shutterstock

Sarcina poate fi o perioadă plină de schimbări și emoții intense, iar rugăciunea femeii însărcinate ajută la reducerea stresului și a anxietății, oferind mângâiere și întărire sufletească. Prin rugăciune, femeile însărcinate cer protecție și binecuvântare pentru ele și pentru copilul lor nenăscut. Rugăciunile către Dumnezeu și sfinți, precum Maica Domnului și Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor, pot aduce un sentiment de siguranță și ocrotire divină.

Sarcina este o perioadă de bucurie, dar și de provocări. Sprijinul duhovnicesc poate juca un rol crucial în menținerea unei stări de pace și echilibru. Prin rugăciune, lectură spirituală, participarea la slujbe și spovedanie, femeile însărcinate pot găsi resursele necesare pentru a trece cu bine prin această perioadă și pentru a-și pregăti sufletește venirea pe lume a noului membru al familiei.

Rugăciunea femeii însărcinate pentru sănătatea sa și a copilului

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoasa! Doamne, Iisuse Hristoase, care ai venit în lume pentru a ne salva pe noi toți, Te rog, cu smerenie și inimă deschisă, să binecuvântezi această sarcină și să protejezi copilul ce se dezvoltă în pântecele meu. Dă-mi sănătate și putere să duc la bun sfârșit această mare responsabilitate. Ajută-mă să trăiesc în curăție și să mă pregătesc duhovnicește pentru momentul nașterii. Îți mulțumesc, Doamne, pentru acest dar minunat și Te rog să fii mereu cu mine, să mă ocrotești și să mă luminezi. Amin.”

Rugăciunea femeii însărcinate pentru naștere ușoară

Maică a Domnului, Fecioară Maria, ajută-mă pe mine, păcătoasa, să nasc fără primejdii și fără dureri, și dăruiește-mi sănătate și putere. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai născut pe Mântuitorul lumii, te rog să mă ocrotești în aceste momente de mare încercare. Ajută-mă să trec cu bine prin durerile nașterii și să aduc pe lume un copil sănătos și binecuvântat. Îndură-te de mine și de pruncul meu, dăruindu-ne harul și mila Ta. Amin.”

Rugăciunea femeii însărcinate de mulțumire după naștere

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binecuvântat nuntă din Cana Galileii și ai arătat minunea Ta, binecuvintează și familia noastră. Doamne, Iisuse Hristoase, îți mulțumesc din adâncul inimii pentru binecuvântarea de a fi mamă. Îți mulțumesc pentru ajutorul Tău în timpul nașterii și pentru darul acestui copil minunat. Te rog să ne ocrotești mereu și să ne dăruiești sănătate, pace și dragoste. Ajută-mă să cresc acest copil în credință și în ascultarea poruncilor Tale. Amin.

Rugăciunea femeii însărcinate către Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor

O, preafericite Părinte Stelian, alesule al lui Dumnezeu și ocrotitorule al copiilor, roagă-te lui Hristos, Dumnezeul nostru, să miluiască și să ocrotească pe acest copil ce se află în pântecele meu. Sfinte Stelian, care ai fost ales de Dumnezeu să fii ocrotitorul și binefăcătorul copiilor, te rog să te rogi pentru pruncul meu, să fie sănătos și binecuvântat. Ajută-mă să duc la bun sfârșit această sarcină și să nasc cu bine. Ocrotește-mă pe mine și pe copilul meu cu rugăciunile tale și mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Amin.”

Acatistul Maicii Domnului pentru femeile însărcinate

Condacul 1: Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri aducem ție noi, robii tăi. Ca Una ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Maică preacurată, pururea Fecioară!

Icosul 1: Îngerul mai mare a fost trimis din cer să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Și văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup cu spaimă, a stat, strigând către Dânsa unele ca acestea:

 • Bucură-te, prin care răsare bucuria,
 • Bucură-te, prin care piere blestemul,
 • Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut,
 • Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei.

Condacul 2: Văzându-se pe sine Sfânta în curăție, a zis lui Gavriil cu îndrăzneală: Ciudate sunt cuvintele tale și cu greu se înțeleg pentru sufletul meu. Că zămislire fără sămânță naștere cum îmi spui? Strigând: Aliluia!

Icosul 2: Înțelesul cel neînțeles căutând Fecioara să-l înțeleagă, a strigat către Cel ce slujea: Din pântece curat cum este cu putință a naște, spune-mi? Iar el a zis către Dânsa, cu frică, strigând așa:

 • Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus,
 • Bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere,
 • Bucură-te, începutul minunilor lui Hristos,
 • Bucură-te, capul poruncilor Lui.

Condacul 3: Puterea Celui Preaînalt a umbrit atunci spre zămislire pe cea neștiutoare de nuntă, și pântecele ei cel prea curat l-a arătat pământ bun celor ce voiesc a secera mântuire, cântând așa: Aliluia!

Icosul 3: Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul acesteia, îndată cunoscând închinarea ei, s-a bucurat, și cu săltările în pântece ca și cu niște cântări a strigat către Născătoarea de Dumnezeu:

 • Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite,
 • Bucură-te, câștigarea rodului celui fără de moarte,
 • Bucură-te, lucrătoare, care lucrezi pe lucrătorul iubirii de oameni,
 • Bucură-te, care ai născut pe săditorul vieții noastre.

Condacul 4: Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, Iosif se tulbura, privind spre tine, cea neamestecată de nuntă; și gândind a te fura pe tine, cea nevinovată, cunoscut-a că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, și a zis: Aliluia!

Icosul 4: Auzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea lui Hristos în trup și, alergând ca la un păstor, au văzut pe acesta ca pe un miel fără de prihană, în pântecele Mariei păscut, și cântând i-au zis:

 • Bucură-te, Maică Mielului și a Păstorului,
 • Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare,
 • Bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți,
 • Bucură-te, deschiderea porților raiului.

Condacul 5: Steaua cea cu dumnezeiesc mers văzând-o magii, au mers pe urma luminii ei; și, ținându-o ca pe o făclie, cu aceasta căutau pe puternicul împărat, și ajungând pe Cel neajuns, s-au bucurat, cântând: Aliluia!

Icosul 5: Văzut-au pruncii haldeilor în mâinile Fecioarei pe cel ce a zidit pe oameni cu mâna, și cunoscându-l pe Dânsul a fi Stăpân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-I sluji și a cânta celei binecuvântate:

 • Bucură-te, Maica stelei celei neapuse,
 • Bucură-te, raza zilei celei de taină,
 • Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii,
 • Bucură-te, ceea ce ai luminat pe lucrătorii Sfintei Treimi.

Condacul 6: Vestitori purtători de Dumnezeu fiind magii, s-au întors în Babilon, săvârșind profeția Ta și propovăduindu-Te pe Tine Hristos tuturor; lăsând pe Irod ca pe un mincinos, care nu știa să cânte: Aliluia!

Icosul 6: Strălucind în Egipt lumina adevărului, ai izgonit întunericul minciunii; că idolii lui, Mântuitorule, neputând suferi tăria Ta, au căzut, iar cei ce s-au izbăvit de dânșii strigau către Născătoarea de Dumnezeu:

 • Bucură-te, îndreptarea oamenilor,
 • Bucură-te, căderea diavolilor,
 • Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânirea înșelăciunii,
 • Bucură-te, ceea ce ai descoperit înșelăciunea idolească.

Condacul 7: Ajungând bătrânul Simeon săvârșirea vremii, s-a înfățișat ca un prunc, cunoscându-Te pe Tine, Dumnezeul nostru, și, primindu-Te în brațe, a grăit: slobozit mă, căci am văzut pe Mântuitorul meu, cântând: Aliluia!

Icosul 7: Făcutu-te-ai Ziditorule, celor de sus și celor de jos; și, precum pe cei de jos nu i-ai lăsat, ci te-ai coborât la dânșii, pentru care ai luat și chip de rob, asemenea ne-ai înălțat la cele mai înalte cu cântare:

 • Bucură-te, scara lui Iacob, pe care Dumnezeu s-a pogorât,
 • Bucură-te, podul, care duci de la pământ la cer,
 • Bucură-te, minune neînțeleasă a îngerilor,
 • Bucură-te, rană de plâns a diavolilor.

Condacul 8: Străine naștere, văzându-te naștere sfântă, să ne înstrăinăm din lume mutându-ne mințile la cer; că pentru aceasta Dumnezeu cel Preaînalt pe pământ S-a arătat, om smerit, vrând să ne atragă pe noi la cer, cântând: Aliluia!

Icosul 8: Întreg a fost întru cei de jos, dar de cei de sus nicicum nu s-a despărțit Cuvântul cel necuprins; că pogorârea dumnezeiască nu schimbarea locului a fost, și nașterea din Fecioară a arătat pe Dumnezeu, ce S-a smerit cu alegerea și cu firea; iar noi strigăm către Dânsa: Bucură-te, ceea ce ai încăput pe necuprinsul,Bucură-te, ușa tainei celei de mare cinste,Bucură-te, auzirea celor necuvântați,Bucură-te, îndrăzneala celor ce se bucură de dânșii.

Condacul 9: Toată firea îngerilor s-a minunat de lucru cel mare al întrupării Tale, că pe Cel neapropiat, ca Dumnezeu, L-a văzut om apropiat tuturor, petrecându-l cu noi și auz.

Sfaturi duhovnicești pentru femeile însărcinate

Pe lângă grijile legate de sănătatea fizică și de pregătirile pentru venirea pe lume a copilului, este important să acordăm atenție și sănătății spirituale. Iată câteva sfaturi duhovnicești care pot oferi sprijin și liniște sufletească femeilor însărcinate:

 • Rugăciunea zilnică. Rugăciunea este o sursă de putere și liniște interioară. În timpul sarcinii, femeile pot găsi alinare și sprijin în rugăciune. Rugăciunea zilnică, fie ea personală sau împreună cu partenerul, poate ajuta la menținerea unei stări de pace și la întărirea legăturii cu Dumnezeu.
 • Lectura Bibliei și a literaturii duhovnicești. Lectura Bibliei și a altor cărți duhovnicești poate oferi inspirație și înțelepciune. Poveștile biblice despre naștere și maternitate, precum cele despre Fecioara Maria sau despre Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, pot aduce mângâiere și perspective noi asupra rolului de mamă.
 • Participarea la slujbe și Spovedanie. Participarea la slujbele religioase poate fi foarte benefică pentru starea sufletească. Liturghiile, rugăciunile și cântările bisericești pot aduce un sentiment de comunitate și sprijin. De asemenea, spovedania regulată poate ajuta la eliberarea de stres și anxietate, oferind o inimă curată și liniștită.
 • Împărtășania. Împărtășania este o sursă de har și întărire duhovnicească. Femeile însărcinate sunt încurajate să se împărtășească regulat, după spovedanie și pregătirea necesară. Aceasta le poate ajuta să simtă mai aproape prezența lui Dumnezeu și să primească binecuvântările Sale pentru ele și pentru copilul lor.
 • Meditația și reflecția. Pe lângă rugăciune, meditația și reflecția asupra vieții și a rolului de mamă pot aduce claritate și liniște. Petrecerea unor momente de liniște și introspecție poate ajuta la reducerea anxietății și la stabilirea unei conexiuni mai profunde cu sine și cu copilul nenăscut.
 • Evitarea stresului și a negativității. Sarcina poate aduce uneori stres și îngrijorare. Este important ca femeile însărcinate să evite pe cât posibil situațiile și persoanele care induc negativitate. Înconjurarea cu oameni pozitivi și înțelegători și găsirea unor modalități de relaxare, cum ar fi plimbările în natură sau hobby-urile preferate, pot contribui la o stare de bine generală.
 • Sfaturi și îndrumări de la preot. Nu ezitați să cereți sfaturi și îndrumări de la preotul paroh. Preotul poate oferi sfaturi personalizate, rugăciuni speciale și binecuvântări pentru mamă și copil, ajutând la întărirea credinței și la liniștirea sufletului.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa