articol scris de expert

Avocat Lidia Savi Nims: Cum divorțezi dacă ai copii: la notar sau la tribunal?

Lidia Savi Nims, avocat
divorț cu copii
Divorțul unui cuplu care are copii se poate face fie la notar, fie în instanță.

Dacă ești interesată în ce constă procedura de divorț cu copii, ai ajuns probabil la concluzia că divorțul este cea mai bună opțiune pentru familia ta. Din păcate, este o experiență nedorită, dar la care ajung totuși multe familii, și este util ca în acele momente să cunoască detaliile practice legate de această procedură.

Legislația oferă un cadru destul de generos în ce privește procedura de divorț cu copii însă, în practică, deoarece fiecare familie, fiecare cuplu, fiecare relație soț – soție, părinte – copil sunt diferite, este bine să te gândești serios și în detaliu ce anume este important și util pentru tine, soț și copii.

Raportul de la autoritatea tutelară, obligatoriu

Este important de știut că dacă soții care vor să divorțeze au copii minori, indiferent de procedura aleasă – în fața notarului public sau în fața instanței de judecată – este obligatorie efectuarea de către autoritatea tutelară a unui raport de anchetă psihosocială care va cuprinde:

  • informații privind condițiile de trai ale părinților
  • raporturile dintre părinți și copii
  • modul în care părinții îi îngrijesc pe copii
  • poate conține și punctul de vedere al autorității tutelare referitoare la măsurile ce urmează a le lua instanța de judecată în privința copiilor minori după divorț.

În cazul procedurii în fața notarului public, raportul de anchetă psihosocială trebuie să aprecieze că înțelegerea părinților cu privire la copiii minori este în interesul acestora din urmă. Deocamdată, raportul de anchetă psihosocială este întocmit de Serviciul de Autoritate Tutelară ce funcționează în cadrul primăriilor.

Divorț cu copii la notar

Desfacerea căsătoriei și toate aspectele legate de aceasta pot fi realizate și clarificate în fața notarului public. Procedura de desfacere a căsătoriei în fața notarului public prezintă avantaje clare cum ar fi mediul intim și mai primitor din biroul notarului (față de mediul public și nu foarte prietenos al instanțelor de judecată) și, desigur, un cadru mult mai potrivit pentru ca soțul și soția să poată ajunge la o înțelegere în privința tuturor aspectelor de stabilit ca urmare a desfacerii căsătoriei.

Deși uneori poate părea dificil din cauza deteriorării relațiilor dintre soți, este de preferat să analizezi dacă divorțul nu ar putea fi finalizat urmând această procedură. În cazul în care există copii minori rezultați din căsătorie (sau din afara căsătoriei dar având ca părinți pe soția și soțul care divorțează), aspectele legate de creșterea și educația acestora, pot fi de asemenea soluționate în cadrul procedurii de divorț în fața notarului public.

Procedura și actele necesare pentru divorț cu copii la notar

Pe scurt, procedura de divorț în fața notarului public presupune înregistrarea unei cereri de divorț de către ambii soți la notarul public (care trebuie să cuprindă toate aspectele cu privire la care soții trebuie și vor să se înțeleagă), o perioadă de reflecție de 30 de zile acordată soților pentru a avea ocazia să se răzgândească, efectuarea anchetei psihosociale și eliberarea certificatului de divorț și a înțelegerii cel puțin cu privire la aspecte menționate mai jos.

Soții trebuie să prezinte notarului toate documentele relevante pentru emiterea certificatului de divorț (cum ar fi certificatul de căsătorie, documentele de identitate, certificatele de naștere, cărțile de identitate ale copiilor minori, dovezi legate de dreptul de proprietate asupra bunurilor comune, documente din care rezultă dreptul de folosință a locuinței etc.)

Cât costă divorțul la notar

Cheltuielile presupuse de procedura de divorț în fața notarului sunt onorariul notarului (în jurul sumei de 500 – 1000 de lei) și cele pentru  legalizarea actelor ce fac parte din dosarul de divorț. În cazul în care procedura divorțului este dublată de o convenție de partaj a bunurilor comune ale soților, se mai adaugă chelutuielile legate de onorariul și dosarul de partaj.

Aspecte clarificate pentru divorțul la notar

Pentru ca procedura divorțului în fața notarului să se poată finaliza, soțul și soția trebuie să poată conveni cel puțin cu privire la următoarele: numele de familie pe care să îl poarte soții după divorț, modalitatea de exercitare a autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copiii minori, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.

Divorț cu copii în instanță

Dacă divorțul în fața notarului public nu este posibil sau potrivit situației specifice unei familii, soții (sau unul dintre ei) pot formula la instanțele de judecată cererea de desfacerea a căsătoriei (la care trebuie anexate toate documentele relevante cum ar fi certificatul de căsătorie, certificatul de naștere al copiilor minori, orice alte documente relevante conform cuprinsului cererii de divorț).

Pentru soluționarea cererii de divorț în fața instanțelor de judecată, se plătește o taxă de timbru de 200 de lei în cazul divorțului prin acord și de 100 de lei în cazul divorțului intentat numai de unul dintre soți. Această taxă nu include taxa eventual datorată în cazul solicitării în același timp a partajului bunurilor comune (pentru care se datorează o taxă calculată în functie de valoarea bunurilor de partajat).

În cât timp se ajunge la primul termen

După înregistrarea cererii de divorț, instanța va stabili un prim termen de judecată în funcție de calendarul de termene propriu fiecărei instanțe și care să permită efectuarea procedurii anterioare administrative legale (comunicarea cererii, termenul de formulare a apărării sau cererilor proprii de către soțul pârât etc).

E de menționat că procesul de divorț nu se încadrează în categoria proceselor cu caracter urgent. Prin urmare, primul termen de judecată poate fi stabilit si la 3,4, 5 luni de la data depunerii cererii de divorț.

Atât soțul reclamant cât și soțul pârât sunt chemați să se prezinte personal în fața judecătorului și, deci, procedura de citare trebuie să fie corect efectuată.

Audierea minorilor în instanță

Existența copiilor în familie, născuți sau nu în timpul căsătorie, impune efectuarea anchetei psihosociale de către autoritatea tutelară. Judecătorul este obligat să asculte minorii care au împlinit 10 ani și poate decide și ascultarea minorilor cu vârstă mai mică.

Scopul ascultării minorului de către judecător este ca acesta din urmă să poată decide ce este cel mai potrivit pentru interesul minorului cu privire la care dintre părinți va locui după divorț. Fiecare judecător este liber să decidă întrebările pe care le pune minorului pentru a-și putea forma o părere cât mai clară. Legea impune ca ascultarea să aibă loc fără public (în cameră de consiliu).

Cât durează un divorț cu copii în instanță

Este dificil de estimat durata procesului de divorț în fața instanțelor de judecată deoarece în timpul acestui proces pot interveni varii evenimente care pot prelungi termenul de finalizare. În orice caz, dacă divorțului presupune soluționarea aspectelor referitoare la copiii minori, trebuie luat în calcul termenul necesar efectuării anchetei psihosociale, termenul de ascultare a minorului de peste 10 ani.

Probe precum ascultarea martorilor presupun și ele timp pentru citare, prezentare și ascultare. Termenele se acordă la aproximativ o lună – două distanță unele de celelalte. Dacă prin cerere s-a solicitat inclusiv partajul bunurilor comune, prezentarea și administrarea probelor legate de determinarea, evaluarea acestora și stabilirea contribuției fiecăruia dintre soți poate conduce la prelungirea procesului.

De aceea, este bine de știut că, dacă situația o impune, se poate cerere judecătorului ca, până la pronunțarea hotărârii de divorț, să se pronunțe pe calea ordonanței președințiale, temporar, cu privire la stabilire locuinței copiilor minori, la obligația de întreținere, la încasarea alocației de stat pentru copii și la folosința locuinței familiei.

Cum se stabilește pensia de întreținere a minorilor

Pensia de întreținere este contribuția în bani datorată de soțul care nu locuiește cu copilul său minor. Pensia de întreținere poate fi stabilită ca o sumă fixă lunară sau ca procent din venitul părintelui. Pensia de întreținere se stabilește în funcție de nevoia celui care beneficiază de ea și cu mijloacele celui care urmează a o plăti (în funcție de venituri și bunuri și de posibilitatea de realizare a acestora).

Cuantumul pensiei de întreținere se stabilește în funcție de venitul soțului și nu poate depăși ¼ din venit în cazul unui singur copil minor, 1/3 în cazul a doi copii minori si ½ în cazul a 3 sau mai mulți copii minori. Cuantumul datorat copiilor împreună cu alte obligații de întreținere nu poate depăși ½ din venitul părintelui obligat.

Ce se stabilește concret în instanță

Ce va cuprinde obligatoriu hotărârea instanței de judecată, dacă aceasta admite cererea de divorț: numele ce va fi purtat de soți după desfacerea căsătoriei, modalitatea de exercitare a autorității părintești, precum și asupra contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor. Pe lângă acestea, soțul poate solicita prin cererea de divorț înregistrată ca instanța să soluționeze și următoarele aspecte: locuința familie, despăgubiri pretinse pentru prejudicii materiale sau morale suferite ca urmare a desfacerii căsătoriei, obligația de întreținere sau prestația compensatorie între foștii soți, lichidarea comunității de bunuri și partajul acestora.

Dacă unul dintre soți nu este mulțumit de hotărârea instanței de judecată, poate formula și înregistra la instanță apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii judecătorești.

Importanța avocatului

În cazul unui proces de divorț în fața instanței, este de preferat să se apeleze la serviciile unui avocat, deoarece acesta poate efectua multe dintre demersurile care presupun timp și stres și deoarece acesta cunoaște procedurile specifice unui proces în fața instanțelor de judecată. Dacă anticipezi o poziție ostilă din partea soțului, angajarea unui avocat devine și mai indicată.

Pentru fiecare situație de divorț în parte, pot deriva alte și alte aspecte legale. Este important ca înainte de a începe oricare dintre proceduri să fii pregătit cum multă rabdare, să fii deschis la compromis în timpul procedurii de divorț, să determini exact ce bunuri și sume de bani ai de împărțit (sau nu) cu viitorul tău fost soț, să știi cât mai bine cum dorești să arate viața ta și a copiilor tăi după divorț.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa