Reguli pentru școli: toți elevii poartă măști, se pun separatoare în clase aglomerate, fără contact cu elevi din alte clase

Ileana Mirescu
scris pe
reguli pentru scoli 2020
În spațiile închise, măștile sunt obligatorii. Excepție fac elevii din grădinițe și creșe

Reguli pentru scoli 2020. Ministerul Sănățății a făcut public pe site-ul său un proiect cu normele legate de măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei COVID-19. Proiectul este în dezbatere publică până la finalul lunii august 2020, timp în care se mai pot face propuneri.

Printre măsurile propuse în noul an școlar se numără următoarele:

⭕️– Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ;
 
⭕️– Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile.
 
⭕️– Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă;
 
⭕️– În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în clasă;
 
⭕️– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;
 
⭕️– Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;
 
⭕️– Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte.
 
⭕️ Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.
 
⭕️ Preșcolarii / elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), vor reveni în școli, cu avizul și recomandările specifice ale medicului și cu acordul scris al
părinților.

Măsurile esențiale pentru prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii, includ:

– Igienă riguroasă a mâinilor;
– Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ;
– Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată
perioada atunci când se află în interiorul unității de învățământ;
– Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă
de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală
de clasă;
– Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în
situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă;
– În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot
parcursul prezenței în clasă;
– Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților / aparținătorilor cu privire
la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;
– Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome
de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a
mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;
– Unitățile de învățământ vor pune în aplicare regulile generale din acest ghid și vor
adopta norme specifice.

Reguli pentru scoli 2020. Cele trei scenarii posibile

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 2 Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și
Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 3 Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online

Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie

Direcția de Sănătate Publică Județeană / a Municipiului București (DSP) informează până la
data de 7 septembrie Inspectoratul Școlar Județean/ al Municipiului București (ISJ / ISMB)
Comitetul Județean / al Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU / CMBSU)
cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități.

ISJ / ISMB propune spre aprobare CJSU / CMBSU scenariul de funcționare pentru fiecare
unitate de învățământ, în concordanță cu:
● situația epidemiologică la data de 7 septembrie
● infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Comitetul Județean / al Municipiului București pentru situații de urgență (CJSU / CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul anului școlar 2020-2021.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ vor urma unul dintre cele 3
scenarii este rata incidenței cumulate (numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile

Reguli pentru scoli 2020. Pregătirea unităților de învățământ, înainte de deschidere

a) Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de învățământ va identifica spațiile de care
dispune și care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și un spațiu pentru
izolarea temporară a cazurilor suspecte. Împreună cu autoritățile administrației publice
locale pot fi identificate, la nevoie, spații suplimentare, necesare desfășurării procesului
educativ;
b) Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure
distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în
care distanțarea fizică nu poate fi asigurată;
c) Stabilirea circuitelor funcționale;
d) Organizarea spațiilor de recreere;
e) Evaluarea necesarului de resurse umane;
f) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;
g) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru
elevi și personal;
h) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri.

Reguli pentru scoli 2020, Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare,etc) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de
așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.

La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată
dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor
fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecție.
Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de
incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile
claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor elevilor.

b) Organizarea sălilor de clasă

● Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi,
ceea ce implică următoarele:

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;
– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi
(realizarea oglinzii clasei);
– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;
– Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.

● Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;

● Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de
clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;
● Locurile din clasă trebuie sa fie fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor
mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
● Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
● Este interzis schimbul de obiecte personale;
● Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea
unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
● Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreatiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;
● Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
● Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.
● Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.

Reguli pentru scoli 2020. Organizarea grupurilor sanitare

● Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de
persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice;
● Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă,
evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);
● Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;
● Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt
recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);
● Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei,
astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc);
● Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);
● Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

Reguli pentru scoli 2020. Organizarea cancelariei

● Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații:
o la intrarea în cancelarie;
o la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun;
● Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane;
● Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauție.

Reguli pentru scoli 2020. Oganizarea curții școlii

● Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să păstreze
distanțarea fizică;
● Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de
apă și apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii
cursurilor fiecărui ciclu de învățământ;
● Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii
cursurilor.

Organizarea accesului în școli/grădinițe

● Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de
către persoane desemnate din unitatea de învățământ;
● Distanțarea fizică va fi menținută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri,
marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc);
● Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de
clădiri (etaj, aripă etc);
● Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de elevi.
În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a
persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială;
● Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc);
● Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menținute
deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.
● Va fi asigurată comunicarea cu elevii și cu familiile acestora în vederea respectării
intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;
● După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;
● Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara
cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii.

Reguli pentru școli 2020. Organizarea programului școlar

a) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire în pauze.
b) Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor:
● Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;
● Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;
● Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;
● Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);
● Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică
schimbul de obiecte. Vor fi evitate de asemenea structurile de joc ale căror suprafețe
de contact nu pot fi dezinfectate;
● Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
● Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanței dintre elevi;
● Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc).

Reguli pentru scoli 2020. Organizarea orelor de sport

● Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;
● Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
● Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat;
● Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
● La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;
● Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după
fiecare grupă de elevi.

Organizarea activităților practice în învățământul tehnic / tehnologic / profesional

● Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru agenții economici;
● Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie
menținută distanțarea fizică și să nu fie partajate posturile de lucru;
● Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți elevi.

Vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate;

● Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de materiale;
● Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare;
● Atunci când grupe diferite de elevi se succed în ateliere, va fi realizată curățenia și
dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;
● Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;
● La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice și echipamentele de lucru utilizate de elevi.

Monitorizarea prezenței:

● La nivelul fiecărei unități de învățământ se vor monitoriza absențele elevilor și ale
personalului. Autoritățile sanitare locale vor fi anunțate în cazul înregistrării unei
creșteri mari a numărului de absențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli
respiratorii.

Reguli pentru scoli 2020. Măsuri de protecție la nivel individual:

Mesaje importante:

● Spălați-vă des pe mâini!
● Tușiți sau strămutați în pliul cotului sau într-un șervețel!
● Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!
● Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
● Nu vă strângeți în brațe!
● Păstrați distanțarea fizică, evitati aglomeratiile!
● Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul școlii!

a. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți elevii și personalul trebuie să se
spele/dezinfecteze pe mâini:

● imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă;
● înainte de pauza/ pauzele de masă;
● înainte și după utilizarea toaletei;
● după tuse sau strănut;
● ori de câte ori este necesar.

b. Purtarea măștii de protecție

● Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ
și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de
învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial
și liceal și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de
învățământ sau în timpul recreației (atunci când se află în interior);
● Masca de protecție este obligatorie pentru elevi în timpul recreației în aer liber, în
spațiile aglomerate, atunci când nu este asigurată distanța de minim 1 metru între
elevi;
Masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor;
● Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!

Tipuri de mesaje:

● Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde cu apă și săpun;
● Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;
● Poartă corect masca de protecție

AȘA DA:
 Spală-te/dezinfecteaza-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască
 Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri
 Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea
tare
 Pune masca cu partea colorată spre exterior
 Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului
 Acoperă nasul, gura și bărbia
 Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe lateralele
 Evită să atingi masca
 Scoate masca apucând-o de barete
 Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți
 După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac
 Spală-te/dezinfecteaza-te pe mâini după ce arunci masca

AȘA NU:
 Nu folosi o mască ruptă sau umedă
 Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie
 Nu purta o mască prea largă
 Nu atinge partea din față a măștii
 Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce
necesită reatingerea măștii
 Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor personae
 Nu refolosi masca
 Nu schimba masca cu altă persoană

● Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.
● Acoperiti-va gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul
în care se întâmplă să strămutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată.
● Curățați obiectele / suprafețele utilizate sau atinse frecvent folosind servețele / lavete /
produce biocide virucide).
● Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome precum febră, tuse sau
dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală.
● Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.

În unitățile de învățământ (în clase, pe coridoare și în grupurile sanitare) vor fi afișate, în locuri vizibile, postere cu informații în acest sens.

Comunicarea de instrucțiuni / informații pentru părinți:

Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igienă și sănătate a copiilor, astfel
încât revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze
starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil.

Reguli pentru scoli 2020. Sfaturi utile pentru părinții:

– Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva
infecției cu noul coronavirus;
– Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca
înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;
– Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale
stării lui emoționale;
– Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre
cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea
distanței;
– Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce
acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de cate ori
este necesar;
– Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și
necesitatea purtării acestei;
– Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu
alți elevi obiectele de folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete,
instrumente de scris, jucării etc) De exemplu, nu oferiti nimic de mâncat sau de băut
întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte ocazii;
– Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă,
computer, mouse etc);
– Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
– În situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în
respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile
de urgență după caz și nu duceți copilul la școală;
– În cazul în care copilul se îmbolnăvește în timpul programului (la școală), luați-l
imediat acasă și contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență
după caz.

Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu și
netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.
Părinții / aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clădirea acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii.

Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea
identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a
îmbolnăvirilor în colectivitate.

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:

● Elevul prezintă simptome specifice;
● Elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2;
● Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 și se află
în carantină.
8. Măsuri pentru elevii și personalul din unitățile de învățământ aflate în grupele de
vârstă la risc și / sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități:
● Personalul cu risc (ex. vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice,
persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina
muncii;
● Preșcolarii / elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice
severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli
rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), vor reveni în
școli, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al
părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după
caz, soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță sau în condiții de
siguranță sporite.
● Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie
monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice;
● Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții
acestora, vor fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în
privința măsurilor suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță;

Copiii care locuiesc la același domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acceptul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală, pentru o perioadă determinată. Pentru cei care nu pot
reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru
asigurarea procesului educațional la distanță;

Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea
informațiilor și învățarea regulilor de prevenție în mod adecvat dizabilității specifice.

 

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa