Aparate ortodontice gratuite pentru elevii bucureșteni

Monica Tătaru, redactor

Elevii bucureșteni pot beneficia de corectarea unor probleme ortodontice în mod gratuit printr-un program derulat de Asociația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Pentru montarea unui aparat ortodontic sunt acceptați copii între 7 și 16 ani, care au indicație de la medicul specialist.

750 lei pentru fiecare aparat ortodontic

Având în vedere că România ocupă ultimul loc la capitolul igienă orală din Uniunea Europeană, acest proiect își propune să sprijine elevii bucureșteni în corectarea unor anomalii dento-maxilare.

Pentru a beneficia de gratuitate în montarea unui aparat ortodontic, elevii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– Să aibă vârsta cuprinsă între 7 – 16 ani;
– Domiciliul stabil sau viză de reședință în Municipiul București;
– Consimțământ/acord al tutorelui sau reprezentantului legal al copilului privind aplicarea unui aparat ortodontic;
– Recomandarea medicală privind necesitatea aplicării unui aparat ortodontic. (Document tip eliberat de un medic specialist/primar în specializarea Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială din cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”.

Tutorele sau reprezentantul legal al elevului va depune la sediul Asociației Spitalelor și Serviciilor Medicale București un dosar care va cuprinde următoarele documente:

– Cerere tip;
– Acordul părintelui pentru fotografierea dinților copilului înainte și după acordarea sprijinului financiar pentru aplicarea aparatului dentar;
– Certificat de naștere – copie;
– Documente de identitate ale tutorelui sau reprezentantului legal al copilului – copie;
– Consimțământ/acord al tutorelui sau reprezentantului legal al copilului privind aplicarea unui aparat ortodontic.
– Document tip eliberat cu recomandarea medicală privind necesitatea aplicării unui aparat ortodontic, prescris în baza unui bilet de trimitere – document eliberat de cabinetul de medicină dentară din cadrul unităților de învățământ.

Sprijinul financiar acordat este de 750 lei pentru aplicarea unui aparat ortodontic (arcada superioară) și/sau unui aparat ortodontic (arcada inferioară) pentru fiecare beneficiar. În situația în care un beneficiar are indicație pentru ambele arcade (superioară și inferioară), acestuia i se vor deconta ambele arcade aplicate.

Pentru a afla la ce cabinet stomatologic vă puteți adresa pentru montarea unui aparat ortodentar, puteți accesa site-ul ASSMB.

Acest program se derulează până în luna septembrie 2019, în cabinetele stomatologice școlare de pe raza Municipiului București.

De ce este necesară montarea unui aparat ortodentar

Anomaliile dento-maxilare influenţează negativ toate funcțiile aparatului dentomaxilar (masticaţia, deglutiția, fonaţia, fizionomia). Netratate, pot contribui încă din copilărie la instalarea unor complicaţii şi la afectarea articulaţiilor.

Dinții aflați în malpoziție (poziția dinților anormală pe arcada dentară) sunt mai dificil de igienizat, fiind foarte vulnerabili la formarea cariilor și la îmbolnăviri parodontale. Astfel pot fi pierduți mai devreme. Malpozițiile dentare obligă mușchii masticatori la un efort suplimentar. Acest lucru poate duce la dureri de cap, disfuncția articulației temporo-mandibulare și dureri la nivelul gâtului, umărului și spatelui.

Afectarea aspectului fizionomic se răsfrânge asupra calităţii vieţii mai ales în rândul adolescenţilor şi a adulţilor tineri, aflaţi în plin proces de integrare socială şi de căutare a unor oportunităţi profesionale.

În România, 56% dintre elevii consultaţi necesită tratament ortodontic (23,5% au un necesar de tratament ortodontic crescut și foarte crescut, iar 32,5% au un necesar de tratament ortodontic mediu).

Eficacitatea tratamentului ortodontic este cu atât mai mare, cu cât acesta debutează în perioada de creştere şi dezvoltare a organismului (în medie 6 – 16 ani, cu variaţii individuale).

Importanța sănătății orale

Sănătatea oro-dentară este considerată astăzi, pe bună dreptate, un indicator al stării de sănătate generală. Bolile cavității orale au consecințe negative asupra stării de sănătate a individului sau sunt cauza unor boli grave cum ar fi: boli cardiovasculare, diabet, boli renale, boli reumatismale etc.

Sănătatea orală este foarte importantă pentru menținerea unei vieți sănătoase. Aparatul dento-maxilar se află în stânse interrelații cu celelalte aparate și sisteme ale organismului, astfel încât orice dereglare care apare la acest nivel poate atrage perturbări ale întregului organism.

Prevenind și tratând oportun patologia cavității orale se face profilaxia patologiilor de organe și sisteme. Focarele dentare și cele parodontale sunt generatoare de patologie cardiacă. Asocierea dintre patologia orală și patologia cardio-vasculară este demonstrată de numeroase cercetări. Un studiu amplu aduce evidențe incontestabile în relaționarea patologiei stomatologice cu riscul cardiovascular. Oamenii de știință au evidențiat că acest risc poate fi augmentat cu procente între 20-90%. Cercetarea a fost efectuată de un colectiv de cercetători din Helsinki, Madrid, Boston și Universitatea Harvard.

În plus, o stare de sănătate orală precară poate determina și afectări de natură psihologică. Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de impactul psiho-social al modificărilor din zona cavității orale și dentiției.

Caria dentară, prezentă la majoritatea adulților și copiilor școlari

Bolile cavităţii orale, deși pot fi prevenite în mare masură, sunt încă probleme majore de sănătate publică în Europa și în întreaga lume. Printre aceste probleme medicale se evidențiază caria dentară, boala parodontală, anomaliile dento-maxilare, traumatismele dentare și/sau osoase şi cancerul oro-faringeal.

Potrivit Raportului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, caria dentară reprezintă o problemă importantă de sănătate publică.  În țările din Europa de Est și grupurile defavorizate din toate țările membre ale UE, caria afectează 60-90% dintre copiii şcolari şi majoritatea adulţilor.

În România, caria dentară se află pe primul loc ca prevalență, la orice vârstă. Este frecvent întâlnită la copii – peste 70% din populația infantilă (5-12 ani). Valori de peste 80% se întâlnesc mai ales în mediul rural și în zonele defavorizate. Acolo, gravitatea cazurilor este foarte mare.

Pentru România, studiile O.M.S. arată faptul că, la copii de 6 ani procentul celor fără carii este foarte redus, respectiv 33,3%. Pe de altă parte, valoarea indicilor de carie la nivelul dinţilor temporari este ridicată, comparativ cu celelate țări europene dezvoltate.

România este statul membru al UE cu cea mai mare incidență a patologiei carioase.

Un studiu național a evidențiat la copiii cu vârsta de 6-11 ani o prevalență a leziunilor carioase pe dinții temporari (cu o valoare de 75,3%), iar pentru dinții definitivi cu o valoare de 39%. Cercetarea a fost efectuată pe un lot de studiu de 6786 de elevi din 7 orașe din țara noastră (București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Constanța și Oradea).

Boala parodontală poate debuta în copilărie

În ceea ce privește boala parodontală, studiile arată că bolile gingivale debutează precoce, în copilăria timpurie (5-7 ani). Incidența și severitatea lor cresc spre perioada adolescenței. Pentru populația adultă, studiile arată că peste 50% din populația Europei suferă de boli parodontale. De asemenea, 10% din întreaga populație prezintă forme severe ale acesteia (mobilitate dentară crescută, pierderea dinților). Pentru grupa 60-65 ani, proporția subiecților cu afectare parodontală severă este de 70-85%.

În contextul acestei patologii, un aspect cu o importanţă majoră îl reprezintă starea de igienă orală a copiilor din România. La vârsta de 12 ani, copilul trebuie să-şi fi însuşit metodele de igienă orală. Însă același studiu național a pus în evidență faptul că 92% dintre elevi prezintă depozite de placă microbiană dentară. Un procent de 22,09% dintre elevii români au simptome parodontale (prezența tartrului, pungi parodontale, mobilitate dentară).

Din această perspectivă, adolescenții și tinerii adulți ar trebui să fie educați în a conștientiza riscul apariției gingivitei și îmbolnăvirii parodontale. Aceștia ar trebui să se adreseze medicului stomatolog periodic pentru igienizare profesională. De asemenea, ar trebui să ceară informații privind tehnica adecvată de periaj sau pentru depistarea semnelor precoce ale bolii parodontale.

Citiți aici un interviu cu MEDICUL ORTODONT, despre Cum vă dați seama că un copil are nevoie de aparat dentar

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa