Analize la privat, dar decontate de stat: cine poate beneficia, ce acte sunt necesare

Monica Tătaru, redactor

Asigurații sistemului de stat de sănătate pot efectua gratis o serie de analize medicale în clinicile private. Acestora li se adaugă copiii și femeile însărcinate, care sunt asigurați fără a plăti contribuție. Trebuie însă să vă înarmați cu multă răbdare sau să nu aveți nevoie urgent de aceste analize medicale deoarece listele de așteptare se pot întinde pe câteva luni, în cazul investigațiilor complexe. În cazul analizelor uzuale, programările se fac mult mai repede, dar în limita fondului aprobat de casa de sănătate pentru fiecare clinică în parte.

Cine poate beneficia de analize gratuite

În baza unui contract încheiat de laboratoarele sau clinicile medicale private cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acestea pot asigura gratis un anumit număr de investigații medicale.

Analizele gratuite sunt disponibile pentru plătirorii la fondul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, indiferent de statutul lor, angajaţi, liber profesionişti, pensionarii sau persoane care contribuie din proprie iniţiativă.
Exista însă şi câteva categorii care au dreptul la servicii de asistenţă medicală, chiar dacă nu contribuie la fondul de sănătate. Copiii până la vârsta de 18 ani, elevii, studenţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani şi care nu au venituri din muncă pot să își facă gratuit anumite analize medicale.

În această categorie mai intră femeile însărcinate şi lauzele care nu au nici un venit sau au venituri foarte mici. De asemenea, militarii în termen, persoanele aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină şi lăuzie ori în concediu pentru îngrijirea copilului pot solicita astfel de analize medicale.

Ce analize gratuite putem efectua în clinicile private?

Lista de analize gratuite disponibile este stabilită de fiecare casă judeţeană de sănătate cu fiecare furnizor în parte, în funcţie de serviciile medicale disponibile în unitatea medicală solicitantă.

Iată lista serviciilor medicale paraclinice decontate de casa națională de asigurări!

Contravaloarea serviciilor medicale care nu se regăsesc în Lista investigațiilor paraclinice se suportă de către asigurați la tarifele stabilite de furnizori.

Procedura de acordare a analizelor decontate de stat

Asigurații beneficiază de investigații medicale în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie sau medicul specialist. Acestea pot fi analize de laborator, radiologie, imagistică, medicină nucleară și explorări funcționale.

Există însă o condiție! Medicul care a eliberat biletul de trimitere trebuie să fie în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care a încheiat contractul furnizorul de servicii medicale. De aceea, este bine să discutați cu medicul dacă puteți beneficia de gratuitate la efectuarea analizelor medicale recomandate.

Medicul de familie sau cel specialist va elibera, după caz, unul dintre următoarele bilete de trimitere:

• Biletul de trimitere pentru investigațiile paraclinice este formular cu regim special, unic pe țară. Acesta se întocmește în două exemplare și are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
• Biletele de trimitere pentru efectuarea unor investigații pentru afecțiunile cuprinse în unele programe naționale de sănătate au valabilitate de până la 90 de zile. Printre aceste boli amintim diabetul și bolile de nutriție sau afecțiunile oncologice
• Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice specifice este de până la 60 zile.
• Biletul de trimitere pentru investigații paraclinice – examinări histopatologice și citologice are termen de valabilitate 90 de zile.

În situația în care, din motive obiective, investigațiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării, clinica are obligația de a programa pacientul în perioada de valabilitate a biletului de trimitere. Se va consemna pe biletul de trimitere data prezentării pentru programare și data programării, semnatura și ștampila furnizorului. Dacă asiguratul refuză programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere. Astfel, acesta se va putea prezenta la altă clinică.

Cum procedați?

Concret, ce trebuie să faceți dacă doriți să vă faceți analize la privat.

  1. Asigurați-vă în primul rând că medicul care vă prescrie analizele are contract cu aceeași casă de asigurări cu care are contract clinica privată.

Lista clinicilor private din Bucuresti aflate in contract cu CASB o puteți găsi aici.

2. Dacă aveți de făcut un set de analize de sânge, trebuie să sunați în ultimele zile ale lunii în curs pentru a face o programare pentru primele zile ale lunii următoare. Așa vă asigurați că laboratorul respectiv nu va termina plafonul alocat pentru analize.

3. Vă prezentați la punctele de recoltare cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist aflat în contract cu casa de sănătate. Analizele recomandate de medicii de familie se efectuează în judeţul în care este înregistrat cabinetul lor. Nu există restricţii pentru alegerea medicului de familie. De aceea, este posibil ca un pacient să aibă medicul de familie în alt judeţ. În acest caz, poate beneficia de analize în judeţul unde este înregistrat medicul trimiţător.

4. Analizele recomandate de medicii de specialitate se efectuează în judeţul cu a cărei casă de sănătate are contract medicul. Dacă pacientul a primit de la medicul de familie o recomandare pentru consult de specialitate şi alege să meargă la un medic specialist din alt judeţ, atunci se aplică aceeaşi regulă. Analizele se fac în judeţul cu care are contract medicul trimiţător.

Pentru analizele complexe listele de așteptare se întind pe câteva luni

Dacă aveți de făcut o analiză mai complexă, un RMN de exemplu, puteți beneficia de gratuitate într-o clinica privată. În acest caz însă listele de așteptare sunt foarte lungi, uneori un pacient fiind nevoit să aștepte și 4-5 luni. Așadar, dacă afecțiunea nu reprezintă o urgență medicală, puteți economisi bani programând-vă din timp pentru efectuarea unei astfel de investigații. Medicul specialist trebuie sa aibă contract cu aceeași casa de asigurări cu care a încheiat clinica privată.

Sfat: în cadrul consultației, discutați deschis cu medicul și aceste aspecte de ordin economic pentru a lua cea mai bună decizie. În unele cazuri, chiar dacă recomandarea pentru o anumită analiză vine din partea unui medic specialist, trimiterea poate fi făcută de medicul de familie. Asta în situația în care medicul specialist nu are contract cu casa de asigurări.

De asemenea, în momentul programării, întrebați dacă există alte costuri. În cazul unui Computer Tomograf sau RMN, în unele clinici, pacienții plătesc filmul (intre 20 si 70 de lei). Dacă aveți o investigație ce necesită substanță de contrast, veți plăti separatc circa 200 lei.

Îți recomandăm și

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa