Poezii despre România pe care să i le citești copilului tău

Cristina Călin, redactor-șef
scris pe
poezii despre Romania

  Poezii despre România s-au scris multe de-a lungul timpul. Poeții, mai ales după Revoluția de la 1848 până la Marea Unire din 1918, au simțit nevoia să transpună în versuri iubirea pe care o simțeau pentru țara lor. Iată câteva dintre cele mai frumoase poezii despre România. 

  Poezii despre România. „Sunt român”, de Bogdan Petriceicu Hașdeu

  Poezii despre România

  Eu din români îmi trag sorgintea.
  C-o sfântă dragoste-i iubesc
  şi pentru tot ce-i românesc,
  oricând, şi braţele şi mintea
  şi sufletul mi le jertfesc.

  Poezii despre România. „Pui de lei”, de Ioan Neniţescu

  Poezii despre România

  Eroi au fost, eroi sunt încă
  Şi-or fi în neamul românesc!
  Căci rupţi sunt ca din tare stâncă
  Românii, – orişiunde cresc.

  Poezii despre România. „Țara Noastră”,  de Otilia Cazimir

  Poezii despre România

  Frumoasă mi-e ţara străveche,
  Întinsă pe munţi şi pe văi,
  Cu fete cu flori la ureche,
  Cu mândri şi ageri flăcăi!

  Frumoasă mi-e ţara cea nouă,
  Când râde cu râs tineresc,
  Cum râde grădina când plouă
  Şi florile când înfloresc.

  Poezii despre România. „Am un plai ca din poveste” de Grigore Vieru

  Poezii despre România

  Am o casă printre ramuri,
  Am un sat întreg de neamuri,
  Am un codru, o cîmpie,
  Am un grai ce-mi place mie.

  Am un plai ca din poveste,
  Altul mai frumos nu este,
  El mi-i drag pînă la stele
  Şi pîn’dincolo de ele!

  Poezii despre România. „Scumpă ţară românească”, de George Cosbuc

  Poezii despre România

  Scumpă ţară românească,
  Cuib în care ne-am născut,
  Câmp pe care s-a văzut
  Vitejia strămoşească,

  Scumpă ţară românească,
  Te salut!
  Și-a mea frunte ţi se-nchină
  Ca naintea unui sfânt,

  Căci, deşi copil eu sunt,
  Inima de dor mi-e plină.
  Să te văd mereu regină
  Pe pământ.

  Să ai viaţă de vecie,
  Să sporească-al tău popor;
  Sub stindardul tricolor
  Să nu vezi decât frăţie,
  Şi-atunci, dac-o fi să fie,
  Pot să mor!

  Poezii despre România. „Un răsunet”, de Andrei Mureşanu

  Poezii despre România

  Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
  În care te-adânciră barbarii de tirani!
  Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
  La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

  Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
  Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman
  Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
  Triumfător în lupte, un nume de Traian!

  Înalţă-ţi a ta frunte şi cată-n giur de tine,
  Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
  Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
  Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii!

  Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
  Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
  Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
  „Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

  Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
  Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
  Dar noi, pătrunşi la suflet de sânta libertate,
  Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi!

  O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
  Pretinde de la fiii-şi azi mână d-ajutor,
  Şi blastămă cu lacrimi în ochi pe orişicare
  În astfel de pericol s-ar face vânzător!

  De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
  Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
  Când patria sau mama, cu inima duioasă,
  Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!

  N-ajunse iataganul barbarei semilune,
  A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim,
  Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
  Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!

  N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
  Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm;
  Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
  Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm!

  Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
  Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
  Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
  Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri!

  Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
  Deviza-i libertate şi scopul ei preasânt.
  Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
  Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!

  Poezii despre România. „Patria română” de George Coşbuc

  Patria ne-a fost pământul
  Unde ne-au trăit strămoşii
  Cei ce te-au bătut pe tine,
  Baiazide, la Rovine,
  Şi la Neajlov te făcură
  Fără dinţi, Sinane,-n gură,
  Şi punând duşmanii-n juguri
  Ei au sfărâmat sub pluguri
  Sângele Dumbrăvii-Roşii,
  Asta-i patria română
  Unde-au vitejit strămoşii!

  Patria ne e pământul
  Celor ce suntem în viaţă,
  Cei ce ne iubim frăţeşte,
  Ne dăm mâna româneşte;
  Numai noi cu-acelaşi nume,
  Numai noi români pe lume,
  Toţi cu-aceeaşi soartă dată,
  Suspinând cu toţi odată
  Şi-având toţi o bucurie;
  Asta-i patria română
  Şi ea sfântă să ne fie.

  Patria ne-o fi pământul
  Unde ne-or trăi nepoţii
  Şi-ntr-o mândră Românie
  De-o vrea cerul, în vecie,
  S-or lupta să ne păzească
  Limba, legea românească,
  Şi vor face tot mai mare,
  Tot ce românismul are:
  Asta-i patria cea dragă
  Şi-i dăm patriei române
  Inima şi viaţa-ntreagă.

  Poezii despre România. „În limba ta” de Grigore Vieru

  În aceeaşi limbă
  Toată lumea plânge,
  În aceeaşi limbă
  Râde un pământ.
  Ci doar în limba ta
  Durerea poţi s-o mângâi,
  Iar bucuria
  S-o preschimbi în cânt.

  În limba ta
  Ţi-e dor de mama
  Şi vinul e mai vin,
  Şi prânzul e mai prânz.
  Şi doar în limba ta
  Poţi râde singur,
  Şi doar în limba ta
  Te poţi opri din plâns.

  Iar când nu poţi
  Nici plânge şi nici râde,
  Când nu poţi mângâia
  Şi nici cânta,
  Cu-al tău pământ,
  Cu cerul tău în faţă,
  Tu taci atunce
  Tot în limba ta.

  Poezii despre România. „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”, de Mihai Eminescu

  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
  Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
  Braţele nervoase, arma de tărie,
  La trecutu-ţi mare, mare viitor!
  Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
  Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
  Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

  Vis de răzbunare negru ca mormântul.
  Spada ta de sânge duşman fumegând,
  Şi deasupra idrei fluture cu vântul
  Visul tău de glorii falnic triumfând,
  Spună lumii large steaguri tricoloare,
  Spună ce-i poporul mare, românesc,
  Când s-aprinde sacru candida-i vâltoare,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

  Îngerul iubirii, îngerul de pace,
  Pe altarul Vestei tainic surâzând,
  Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
  Când cu lampa-i zboară lumea luminând,
  El pe sânu-ţi vergin încă să coboare,
  Guste fericirea raiului ceresc,
  Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
  Tânără mireasă, mamă cu amor!
  Fiii tăi trăiască numai în frăţie
  Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
  Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
  Arme cu tărie, suflet românesc,
  Vis de vitejie, fală şi mândrie,
  Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

  „Nu plânge, maică Românie!” (Versuri găsite ȋn raniţa unui soldat mort ȋn toamna anului 1918, pe muntele Sorica, din Carpaţii de Curbură)

  Nu plânge, maică Românie,
  Că am să mor neȋmpărtăşit!
  Un glonţ pornit spre pieptul tău,
  Cu pieptul meu eu l-am oprit…

  Nu plânge, maică Românie!
  E rândul nostru să luptăm
  Şi din pământul ce ne arde
  Nici o fărâmă să nu dăm!

  Nu plânge, maică Românie!
  Pentru dreptate noi pierim;
  Copiii noştri, peste veacuri,
  Onoare ne vor da, o ştim!

  Nu plânge, maică Românie!
  Adună tot ce-i bun sub soare;
  Ne cheamă şi pe noi la praznic,
  Când România va fi mare!

  „Deşteptarea României”, de Vasile Alecsandri

  Poezii despre România

  Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemișcare,
  N-auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător,
  Ce se-nalţă pân’ la ceruri din a lumei deșteptare,
  Ca o lungă salutare
  Cătr-un falnic viitor?

  Nu simţiţi inima voastră că tresare și se bate?
  Nu simţiţi în peptul vostru un dor sfânt și românesc
  La cel glas de înviere, la cel glas de libertate
  Ce pătrunde și răzbate
  Orice suflet omenesc?

  Iată! lumea se deșteaptă din adânca-i letargie!
  Ea pășește cu pas mare cătr-un ţel de mult dorit.
  Ah! treziţi-vă ca dânsa, fraţii mei de Românie!
  Sculaţi toţi cu bărbăţie,
  Ziua vieţei a sosit!

  Libertatea-n faţa lumei a aprins un mândru soare,
  Ș-acum neamurile toate cătră dânsul aţintesc
  Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripi mântuitoare
  Se cerc vesel ca să zboare
  Cătră soarele ceresc!

  Numai tu, popor române, să zaci vecinic în orbire?
  Numai tu să fii nevrednic de-acest timp reformator?
  Numai tu să nu iei parte la obșteasca înfrăţire,
  La obșteasca fericire,
  La obștescul viitor?

  Până când să creadă lumea, o! copii de Românie!
  C-orice dor de libertate a perit, s-a stins din voi?
  Până când să ne tot plece cruda, oarba tiranie
  Și la caru-i de trufie
  Să ne-njuge ea pe noi?

  Până când în ţara noastră tot străinul să domnească?
  Nu sunteţi sătui de rele, n-aţi avut destui stăpâni?
  La arme, viteji, la arme! faceţi lumea să privească
  Pe câmpia românească
  Cete mândre de români!

  Sculaţi, fraţi de-acelaşi nume, iată timpul de frăţie!
  Peste Moina, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi
  Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie
  Şi de-acum pe vecinicie
  Cu toţi mânile vă daţi!

  Hai, copii de-același sânge! hai cu toţi într-o unire
  Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobândim.
  Pas, români! lumea ne vede… Pentru-a Patriei iubire,
  Pentru-a mamei desrobire
  Viaţa noastră să jertfim!

  Fericit acel ce calcă tirania sub picioare!
  Care vede-n a lui ţară libertatea renviind,
  Fericit, măreţ acela care sub un falnic soare
  Pentru patria sa moare,
  Nemurire moștenind.

  Poezii despre România. „Hora Unirii”, de Vasile Alecsandri

  Hai să dăm mână cu mână
  Cei cu inima română,
  Să-nvârtim hora frăţiei
  Pe pământul României!

  Iarba rea din holde piară!
  Piară duşmanii din ţară!
  Între noi să nu mai fie
  Decât flori şi omenie!

  Măi muntene, măi vecine,
  Vino să te prinzi cu mine
  Şi la viaţă cu unire,
  Şi la moarte cu-nfrăţire!

  Unde-i unul, nu-i putere
  La nevoi şi la durere;
  Unde-s doi, puterea creşte,
  Şi duşmanul nu sporeşte!

  Amândoi suntem de-o mamă,
  De-o făptură şi de-o samă,
  Ca doi brazi într-o tulpină,
  Ca doi ochi într-o lumină.

  Amândoi avem un nume,
  Amândoi o soartă-n lume,
  Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate,
  În noi doi un suflet bate!

  Vin’ la Milcov cu grăbire
  Să-l secăm dintr-o sorbire,
  Ca să treacă drumul mare
  Peste-a noastre vechi hotare.

  Şi să vadă sfântul soare,
  Într-o zi de sărbătoare,
  Hora noastră cea frăţească
  Pe câmpia românească!

  Poezii despre România. „Să vorbim românește”, de Bogdan Petriceicu Hasdeu

  Cugetarea românească

  Are portul românesc,

  Nu lăsați dar s-o ciontească

  Cei ce limba ni-o pocesc.

  Când românul se-ndârjește

  Din țâțână când mi-l scoți,

  El îți toarnă românește

  Un blastem de șapte coți.

  Când de dragoste s-aprinde

  El vorbește lin și blând,

  Încât dorul te cuprinde

  Dulcea-i vorbă ascultând.

  Niciodatș altă limbă,

  De pre buze românești,

  Nu se-ndoaie, nu se schimbă

  După gțndul ce gțndești.

  La mțnie, la iubire,

  La suspin și chiuit,

  După chiar a noastră fire

  Graiul nostru e croit.

  La iubire, la mânie,

  La chiot ș la suspin,

  România-i Românie

  Cu fagur și cu pelin.

  Sucind limba românească,

  Stricând graiul strămoșesc,

  După moda franțuzească,

  Sau cu modul latinesc.

  Ne-am strâns mințile cu fracul

  Și simțul ne-am îmbrăcat

  Cu haina, de unde dracul

  Copiii și-a înțărcat.

  Românimea cât trăiește

  Graiul nu și-l va lăsa;

  Să vorbim dar românește.

  Orice neam în limba sa!

  Poezii despre România. „Steagul nostru”, de Andrei Bîrseanu

  Poezii despre România

  Pe-al nostru steag e scris: “Unire,
  Unire-n cuget şi-n simţiri” –
  Şi sub măreaţa lui umbrire
  Vom înfrunta orice loviri.

  Acela-n luptă grea se teme
  Ce singur e rătăcitor;
  Iar noi uniţi în orice vreme,
  Vom fi, vom fi învingători!

  Am înarmat a noastră mână
  Ca să păzim un scump pământ;
  Dreptatea e a lui stăpână,
  Iar domn e adevărul sfânt.

  Și-n cartea veșniciei scrie
  Că țări și neamuri vor pieri;
  Dar scumpa noastră Românie
  Etern, etern va înflori!

  Poezii despre România. „Limba românească”, de Gheorghe Sion

  Poezii despre România

  Mult e dulce şi frumoasă
  Limba ce-o vorbim,
  Altă limbă-armonioasă
  Ca ea nu găsim.

  Saltă inima-n plăcere
  Când o ascultăm,
  Și pe buze-aduce miere
  Când o cuvântăm.

  Românașul o iubește
  Ca sufletul său,
  Vorbiți, scrieți românește,
  Pentru Dumnezeu.

  Frați ce-n dulcea Românie
  Nașteți și muriți
  Și-n lumina ei cea vie
  Dulce vieţuiți!

  Poezii despre România. „Ţara mea”, de Ioan Neniţescu

  Acolo unde-s nalţi stejari
  Şi cât stejarii, nalţi îmi cresc
  Flăcăi cu piepturile tari,
  Ce moartea-n faţă o privesc;

  Acolo unde-s stânci şi munţi,
  Şi ca şi munţii nu clintesc
  Voinicii cei cu peri cărunţi
  În dor de ţară strămoşesc;

  Acolo unde-i cer senin
  Şi ca seninul cer zâmbesc
  Femei, ce poartă l-al lor sân
  Copii ce pentru lupte cresc,

  Acolo este ţara mea
  Şi neamul meu cel românesc!
  Acolo eu să mor aş vrea,
  Acolo vreau eu să trăiesc!

  Acolo unde întâlneşti
  Cât ţine ţara-n lung şi-n lat
  Bătrâne urme vitejeşti
  Şi osul celor ce-au luptat;

  Şi unde vezi mii de mormane,
  Sub care-adânc s-au îngropat
  Mulţime de oştiri duşmane,
  Ce cu robia ne-au cercat;

  Şi unde dorul de moşie
  Întotdeauna drept a stat,
  Şi bărbăteasca vitejie
  A-mpodobit orice bărbat,

  Acolo este ţara mea
  Şi neamul meu cel românesc!
  Acolo eu să mor aş vrea,
  Acolo vreau eu să trăiesc!

  Poezii despre România. „Trei culori”, de Ciprian Porumbescu

  Poezii despre România

  Trei culori cunosc pe lume
  Ce le ţin ca sfânt odor,
  Sunt culori de-un vechi renume
  Amintind de-un brav popor.

  Cât pe cer şi cât pe lume,
  Vor fi aste trei culori,
  Vom avea un falnic nume,
  Şi un falnic viitor.

  Roşu-i focul vitejiei,
  Jertfele ce-n veci nu pier
  Galben, aurul câmpiei,
  Şi-albastru-al nostru cer.

  Multe secole luptară
  Bravi şi ne-nfricaţi eroi
  Liberi să trăim în ţară
  Ziditori ai lumii noi.

  Iar când fraţilor m-oi duce
  De la voi şi-o fi să mor
  Pe mormânt atunci să-mi puneţi
  Mândrul nostru tricolor.

  Poezii despre România. „Sus inima”, de George Coșbuc

  Avem o mândră ţară –
  Prin timpi de jale-amară
  Strămoşii se luptară
  S-o scape de stăpâni.
  Azi singur noi, românii
  Suntem în ea stăpânii,
  Sus inima, români!

  O lege-avem străbună –
  Prin veacuri de furtună
  Ea n-a putut s-apună
  Strivită de păgâni.
  Ne-a fost Cel-Sfânt tărie
  Şi-n veci o să ne fie:
  Sus inima, români!

  În ţara românească
  De-a pururi să trăiască
  Credinţa strămoşească
  Şi graiul din bătrâni.
  Spre Domnul ţării gândul
  De-a pururi noi avându-l,
  Sus inima, români!

  Poezii despre România. „Limba noastră”, de Alexei Mateevici

  Poezii despre România

  Limba noastră-i o comoară
  În adâncuri înfundată
  Un şirag de piatră rară
  Pe moşie revărsată.

  Limba noastră-i foc ce arde
  Într-un neam, ce fără veste
  S-a trezit din somn de moarte
  Ca viteazul din poveste.

  Limba noastră-i numai cântec,
  Doina dorurilor noastre,
  Roi de fulgere, ce spintec
  Nouri negri, zări albastre.

  Limba noastră-i graiul pâinii,
  Când de vânt se mişcă vara;
  In rostirea ei bătrânii
  Cu sudori sfinţit-au ţara.

  Limba noastră-i frunză verde,
  Zbuciumul din codrii veşnici,
  Nistrul lin, ce-n valuri pierde
  Ai luceferilor sfeşnici.

  Nu veţi plânge-atunci amarnic,
  Că vi-i limba prea săracă,
  Şi-ţi vedea, cât îi de darnic
  Graiul ţării noastre dragă.

  Limba noastră-i vechi izvoade.
  Povestiri din alte vremuri;
  Şi citindu-le ‘nşirate, –
  Te-nfiori adânc şi tremuri.

  Limba noastră îi aleasă
  Să ridice slava-n ceruri,
  Să ne spiue-n hram şi-acasă
  Veşnicele adevăruri.

  Dacă ți-au plăcut aceste poezii despre România îți recomandăm și alte articole cu poezii și povești pentru copilul tău:

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa