Poezii de ziua mamei. 15 poeme pline de emoție

Georgiana Mihalcea, redactor
poezii de ziua mamei
Poezii de ziua mamei potrivite atât pentru 8 martie, cât și pentru ziua de naștere a fiecărei mame.

  Poezii de ziua mamei ce pot fi recitate atât de 8 martie, cât și de ziua de naștere a mamei! Poeziile nu se vor demoda niciodată! Sunt cea mai pură formă de exprimare a sentimentelor, stârnesc de fiecare dată cele mai calde trăiri în inima ascultătorului.

  Am alcătuit o colecție lirică plină de emoție, de dragoste și recunoștință, cu gândul la fericirea mamelor care vor fi răsplătite cu recitarea acestor versuri de către copiii lor. Ziua mamei poate fi în orice zi, iar copilul tău merită să învețe de mic magina ascunsă în versuri!

  Poezii de ziua mamei pentru 8 martie și nu numai

  Cea mai dulce de pe lume

  Mama mea, tu eşti anume
  Cea mai dulce de pe lume,
  Sǎ am eu întreaga viaţǎ
  Miere, zahǎr şi dulceaţǎ.

  Tu m-ai învǎţat anume
  Cǎ averea doar un fum e,
  Cǎ în viaţa asta mare
  Sǎ am parte de-alinare.

  Mama mea, mi-ai spus anume
  Basme, cântece şi glume,
  Ca inima sǎ ştie
  Sǎ trǎiascǎ-n bucurie.

  De ziua mamei
  deElena Farago

  Eu nu sunt destul de mare
  Ca sǎ pot sǎ-nvǎţ mǎcar,
  De pe carte, o urare,
  Şi nu sunt destul de mare
  Ca sǎ-ţi dau un dar.

  Dar îţi dau o sǎrutare,
  Ici, pe obrajor,
  Şi pe mâna asta care
  Mǎ-ngrijeşte-n fiecare
  Zi, cu-atâta dor!

  Zile lungi şi voie bunǎ
  Îţi doresc eu mult,
  Şi mǎ rog de flori sǎ-ţi spunǎ
  Sǎ mǎ ierţi, mǎmico bunǎ,
  Cǎ nu ştiu mai mult.

  Mama

  Tu m-ai nǎscut. Îţi sunt dator cu viaţa,
  Cu tot ce am, cu inima, cu gândul.
  De-aceea te iubesc fǎrǎ-ncetare
  Şi îţi respect la orice pas cuvântul.

  Tu m-ai nǎscut. În lumea-aceasta mare.
  Privirea ta cu drag mǎ ocriteşte
  Şi soarele mi-l’ nalţǎ dimineaţa
  Şi pent-un bun destin mǎ pregǎteşte.

  Tu m-ai nǎscut. Îţi sunt dator cu viaţa,
  Cu tot ce am, cu inima, cu gândul.
  De-aceea te iubesc fǎrǎ-ncetare
  Şi îţi respect la orice pas cuvântul.

  CITEȘTE ȘI: Poezii pentru copii mici, o colecție cu cele mai frumoase

  Ce bucurie

  Ce bucurie urcǎ-n flori
  Când soarele rǎsare,
  Când dupǎ ploaie, dupǎ nori,
  Lumina creşte-n zare.

  Ce bucurie voi simţi
  Şi eu în prag de searǎ,
  Când, dupǎ – absenţa ta de-o zi,
  Vii, mamǎ, – acasǎ iarǎ.

  Când eşti acasǎ, totul e
  În ordine pe lume.
  Tu-aduci în preajmǎ binele
  Cu râs şi joc şi glume.

  De-aceea te iubesc nespus
  Şi-ascult cu drag de tine
  Şi mǎ rog Domnului de sus
  Mereu sǎ fii cu mine.

  Mama mea

  Mama mea tu m-ai nǎscut,
  Mi-ai adus tot ce am,
  Viaţa mi-ai dǎruit,
  Tu eşti trunchi, eu sunt ram.

  Mama mea, te iubesc
  Şi în inimǎ am
  Chipul tǎu luminos:
  La durere – balsam.

  Mama mea, n-am sǎ uit
  Sfatul tǎu, vorba ta!
  Orişiunde, prin timp –
  Tu rǎmâi mama mea.

  Poezii de ziua mamei cu autori celebri

  Mama
   de Victor Eftimiu

  Cât e de drag cuvântul sacru „mamǎ”!
  Un gângurit când pruncul vrea s-o cheme,
  E lângǎ noi, în clipele supreme,
  Din leagǎm pân’ la cea din urmǎ vamǎ.

  Din veşnicii, ca focul unei steme
  Îşi fluturǎ a dragostei maramǎ…
  Pǎstreazǎ-i chipu-n auritǎ ramǎ
  Şi de nimic, nicicând nu te mai teme!

  Ocrotitoare-n oarba vijelie,
  Chiar umbra ei se schimbǎ în fǎclie
  Pe drumul drept menitǎ sǎ te poarte
  În faţa ei, de-a pururi te prosternǎ
  Simbol, duios al patriei, eternǎ,
  Te leagǎnǎ de dincolo de moarte !

  Cea mai scumpă
  de Nichita Stǎnescu

  Spune-mi care mamǎ-anume
  Cea mai scumpǎ e pe lume
  Puii toţi au zis de pǎsǎri,
  Zarzǎrii au zis de zarzǎri,
  Peştişorii de peştoaicǎ,

  Ursuleţii de ursoaicǎ,
  Tigrişorii de tigroaicǎ,
  Mânjii toţi au zis de iepe,
  Firul cepii a zis de cepe,
  Nucii toţi au zis de nucǎ,

  Cucii toţi au zis de cucǎ,
  Toţi pisoii de pisicǎ,
  Iarǎ eu de-a mea mǎmicǎ.

  Orice mamǎ e anume
  Cea mai scumpǎ de pe lume.

  Poezii de ziua mamei. O colecție pentru toate vârstele plină de emoție

  Dorul mamei
  de Vasile Alecsandri

  Zburat-ai între îngeri
  O! copilaş iubit,
  Şi m-ai lǎsat în plângeri
  Cu dor nemǎrginit.

  De-atunci, în flori, în stele
  În tot ce-i luminos,
  Prin lacrimile mele
  Vǎd chipul tǎu frumos.

  De-atunci pe lângǎ mine
  Te simt ades zburând
  Şi doru-mi dupǎ tine
  Aleargǎ suspinând.

  Tu rǎtǎceşti prin lume
  Cǎtând neîncetat
  Iubirea unei mume
  Ş-un dulce sǎrutat.
  Ca tine-n rǎtǎcire

  De când ru te-am pierdut,
  Te-aştept cu-a mea iubire
  Ca sǎ te mai sǎrut.

  Ah ! zbori, ah ! fugi, ah ! vinǎ
  De lângǎ Dumnezeu,
  Cu-a ta zâmbire linǎ
  Sǎ-mpaci sufletul meu.
  Cǎci m-ai lǎsat în plângere
  Cu sufletul cernit,
  Zburând tu printre îngeri,
  O ! copilaş iubit!

  Mama
  de George Coşbuc

  În vaduri ape repezi curg
  Şi vuiet dau în cale,
  Iar plopi în umedul amurg
  Doinesc eterna jale.

  Pe malul apei se-mpletesc
  Cǎrǎri ce duc la moarǎ –
  Acolo, mamǎ, te zǎresc
  Pe tine-ntr-o cǎscioarǎ.

  Tu torci. Pe  vatra veche ard,
  Pocnind din vreme în vreme,
  Trei vreascuri rupte dintr-un gard,
  Iar flacǎra lor geme:

  Clipeşte-abia din când în când
  Cu stingerea-n bǎtaie,
  lumini cu umbre amestecând
  Prin colţuri de odaie.

  Cu tine douǎ fete stau
  Şi torc în rând cu tine;
  Sunt încǎ mici şi tatǎ n-au
  Şi George nu mai vine.

  Un basm cu pajuri şi cu zmei
  Începe acum o fatǎ,
  Tu taci ş-asculţi povestea ei
  Şi stai îngânduratǎ.

  Mama
  de Vintilǎ Ornaru

  Cuvântul mamǎ e-un cuvânt,
  Cum nu e altul pe pǎmânt.
  Mai luminoasǎ ca o razǎ;
  Ea viaţa noastrǎ o vegheazǎ.

  Din munca mamei muncţi de aur
  Cresc în al patriei tezaur.
  Nu-i nici ileana Cosânzeana
  Aşa frumoasǎ cum e mama.

  Mama
  deAlex. Andriţoiu

  Chiar de-aş înconjura pǎmântul
  Şi-as osteni înconjurându-l,
  Mi-ar da puteri în clipe grele,
  Cuvântul cald al mamei mele.

  Din cerul’ nalt mǎritul soare
  Trimite raze lucitoare,
  Lumina înfloreşte-n ele
  Ca-n sufletul mǎicuţei mele.

  Mulţimi de mame cheamǎ-n lume
  Al pǎcii alb şi rodnic nume
  Şi-aud cum bate lângǎ ele
  Inima bunǎ-a mamei mele.

  Poezii de ziua mamei pline de emoție și recunoștință

  Mama e zâmbetul primăverii

  Sub fereastra casei noastre
  Vin şi trec atâţia paşi.
  Dar eu ştiu când trece mama,
  Mersul ei e mai gingaş.

  Când îi sunǎ glasul dulce,
  Eu un cântec îl socot
  Când mǎ strânge-n braţe mama
  Eu mǎ fac micuţ de tot.

  Cerul e senin de parcǎ-i
  Floare de nu-mǎ-uita,
  Primǎvara-i mai frumoasǎ
  Când zâmbeşte mama mea.

  Mamei mele
  de Ion Crânguleanu

  Îţi aduc cerul, cântul şi florile –
  Pentru tine mângâi viorile
  Şi mǎ ridic în soare, cum ai visat,
  Anume

  Sǎ dau porumbeilor zbor peste lume,
  Şi mǎ iau la întreceri cu vulturi, în zare,
  Sǎ cutreier pǎmântul pentru pace şi soare.

  Lângă leagăn
  de Veronica Micle

  Şi pe fruntea ta voi pune o cununǎ de mirt albǎ,
  Iar la gât îţi voi lega eu o bonetǎ mândrǎ salbǎ,
  Pe-al rǎu braţ rotund şi neted ca petala cea de crin
  Înşira-voi mǎrgean roşu şi brǎţare de rubin.

  Rochie albǎ ca spuma şi ca norul de uşoarǎ
  Îţi voi atârna de umeri şi ca îngerii ce zboarǎ
  Vei zbura şi tu în lume, iar în loc de maica ta
  Fericirea şi iubirea sufletul ţi-oi legǎna.

  Cântec Sfânt
  de Şt. O. Iosif

  Cântecul ce-ades ţi-l cânt
  Când te-adorm în fapt de sarǎ,
  Puiule, e-un cântec sfânt,
  Vechi şi simplu, de la ţarǎ.

  Mama mi-l cânta şi ea,
  Şi la viersul lui cel dulce,
  Puiul ei se potolea
  Şi-o lǎsa frumos sǎ-l culce.

  Azi te-adorm cu dânsul eu,
  Ieri – el m-adormea pe mine,
  Şi – adorimi pe tatǎl meu
  Când era copil ca tine …        

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa