Poezii de ziua mamei. 15 poeme pline de emoție

Georgiana Mihalcea, redactor
poezii de ziua mamei
Poezii de ziua mamei potrivite atât pentru 8 martie, cât și pentru ziua de naștere a fiecărei mame.

Poezii de ziua mamei ce pot fi recitate atât de 8 martie, cât și de ziua de naștere a mamei! Poeziile nu se vor demoda niciodată! Sunt cea mai pură formă de exprimare a sentimentelor, stârnesc de fiecare dată cele mai calde trăiri în inima ascultătorului.

Am alcătuit o colecție lirică plină de emoție, de dragoste și recunoștință, cu gândul la fericirea mamelor care vor fi răsplătite cu recitarea acestor versuri de către copiii lor. Ziua mamei poate fi în orice zi, iar copilul tău merită să învețe de mic magina ascunsă în versuri!

Poezii de ziua mamei pentru 8 martie și nu numai

Cea mai dulce de pe lume

Mama mea, tu eşti anume
Cea mai dulce de pe lume,
Sǎ am eu întreaga viaţǎ
Miere, zahǎr şi dulceaţǎ.

Tu m-ai învǎţat anume
Cǎ averea doar un fum e,
Cǎ în viaţa asta mare
Sǎ am parte de-alinare.

Mama mea, mi-ai spus anume
Basme, cântece şi glume,
Ca inima sǎ ştie
Sǎ trǎiascǎ-n bucurie.

De ziua mamei
deElena Farago

Eu nu sunt destul de mare
Ca sǎ pot sǎ-nvǎţ mǎcar,
De pe carte, o urare,
Şi nu sunt destul de mare
Ca sǎ-ţi dau un dar.

Dar îţi dau o sǎrutare,
Ici, pe obrajor,
Şi pe mâna asta care
Mǎ-ngrijeşte-n fiecare
Zi, cu-atâta dor!

Zile lungi şi voie bunǎ
Îţi doresc eu mult,
Şi mǎ rog de flori sǎ-ţi spunǎ
Sǎ mǎ ierţi, mǎmico bunǎ,
Cǎ nu ştiu mai mult.

Mama

Tu m-ai nǎscut. Îţi sunt dator cu viaţa,
Cu tot ce am, cu inima, cu gândul.
De-aceea te iubesc fǎrǎ-ncetare
Şi îţi respect la orice pas cuvântul.

Tu m-ai nǎscut. În lumea-aceasta mare.
Privirea ta cu drag mǎ ocriteşte
Şi soarele mi-l’ nalţǎ dimineaţa
Şi pent-un bun destin mǎ pregǎteşte.

Tu m-ai nǎscut. Îţi sunt dator cu viaţa,
Cu tot ce am, cu inima, cu gândul.
De-aceea te iubesc fǎrǎ-ncetare
Şi îţi respect la orice pas cuvântul.

CITEȘTE ȘI: Poezii pentru copii mici, o colecție cu cele mai frumoase

Ce bucurie

Ce bucurie urcǎ-n flori
Când soarele rǎsare,
Când dupǎ ploaie, dupǎ nori,
Lumina creşte-n zare.

Ce bucurie voi simţi
Şi eu în prag de searǎ,
Când, dupǎ – absenţa ta de-o zi,
Vii, mamǎ, – acasǎ iarǎ.

Când eşti acasǎ, totul e
În ordine pe lume.
Tu-aduci în preajmǎ binele
Cu râs şi joc şi glume.

De-aceea te iubesc nespus
Şi-ascult cu drag de tine
Şi mǎ rog Domnului de sus
Mereu sǎ fii cu mine.

Mama mea

Mama mea tu m-ai nǎscut,
Mi-ai adus tot ce am,
Viaţa mi-ai dǎruit,
Tu eşti trunchi, eu sunt ram.

Mama mea, te iubesc
Şi în inimǎ am
Chipul tǎu luminos:
La durere – balsam.

Mama mea, n-am sǎ uit
Sfatul tǎu, vorba ta!
Orişiunde, prin timp –
Tu rǎmâi mama mea.

Poezii de ziua mamei cu autori celebri

Mama
 de Victor Eftimiu

Cât e de drag cuvântul sacru „mamǎ”!
Un gângurit când pruncul vrea s-o cheme,
E lângǎ noi, în clipele supreme,
Din leagǎm pân’ la cea din urmǎ vamǎ.

Din veşnicii, ca focul unei steme
Îşi fluturǎ a dragostei maramǎ…
Pǎstreazǎ-i chipu-n auritǎ ramǎ
Şi de nimic, nicicând nu te mai teme!

Ocrotitoare-n oarba vijelie,
Chiar umbra ei se schimbǎ în fǎclie
Pe drumul drept menitǎ sǎ te poarte
În faţa ei, de-a pururi te prosternǎ
Simbol, duios al patriei, eternǎ,
Te leagǎnǎ de dincolo de moarte !

Cea mai scumpă
de Nichita Stǎnescu

Spune-mi care mamǎ-anume
Cea mai scumpǎ e pe lume
Puii toţi au zis de pǎsǎri,
Zarzǎrii au zis de zarzǎri,
Peştişorii de peştoaicǎ,

Ursuleţii de ursoaicǎ,
Tigrişorii de tigroaicǎ,
Mânjii toţi au zis de iepe,
Firul cepii a zis de cepe,
Nucii toţi au zis de nucǎ,

Cucii toţi au zis de cucǎ,
Toţi pisoii de pisicǎ,
Iarǎ eu de-a mea mǎmicǎ.

Orice mamǎ e anume
Cea mai scumpǎ de pe lume.

Poezii de ziua mamei. O colecție pentru toate vârstele plină de emoție

Dorul mamei
de Vasile Alecsandri

Zburat-ai între îngeri
O! copilaş iubit,
Şi m-ai lǎsat în plângeri
Cu dor nemǎrginit.

De-atunci, în flori, în stele
În tot ce-i luminos,
Prin lacrimile mele
Vǎd chipul tǎu frumos.

De-atunci pe lângǎ mine
Te simt ades zburând
Şi doru-mi dupǎ tine
Aleargǎ suspinând.

Tu rǎtǎceşti prin lume
Cǎtând neîncetat
Iubirea unei mume
Ş-un dulce sǎrutat.
Ca tine-n rǎtǎcire

De când ru te-am pierdut,
Te-aştept cu-a mea iubire
Ca sǎ te mai sǎrut.

Ah ! zbori, ah ! fugi, ah ! vinǎ
De lângǎ Dumnezeu,
Cu-a ta zâmbire linǎ
Sǎ-mpaci sufletul meu.
Cǎci m-ai lǎsat în plângere
Cu sufletul cernit,
Zburând tu printre îngeri,
O ! copilaş iubit!

Mama
de George Coşbuc

În vaduri ape repezi curg
Şi vuiet dau în cale,
Iar plopi în umedul amurg
Doinesc eterna jale.

Pe malul apei se-mpletesc
Cǎrǎri ce duc la moarǎ –
Acolo, mamǎ, te zǎresc
Pe tine-ntr-o cǎscioarǎ.

Tu torci. Pe  vatra veche ard,
Pocnind din vreme în vreme,
Trei vreascuri rupte dintr-un gard,
Iar flacǎra lor geme:

Clipeşte-abia din când în când
Cu stingerea-n bǎtaie,
lumini cu umbre amestecând
Prin colţuri de odaie.

Cu tine douǎ fete stau
Şi torc în rând cu tine;
Sunt încǎ mici şi tatǎ n-au
Şi George nu mai vine.

Un basm cu pajuri şi cu zmei
Începe acum o fatǎ,
Tu taci ş-asculţi povestea ei
Şi stai îngânduratǎ.

Mama
de Vintilǎ Ornaru

Cuvântul mamǎ e-un cuvânt,
Cum nu e altul pe pǎmânt.
Mai luminoasǎ ca o razǎ;
Ea viaţa noastrǎ o vegheazǎ.

Din munca mamei muncţi de aur
Cresc în al patriei tezaur.
Nu-i nici ileana Cosânzeana
Aşa frumoasǎ cum e mama.

Mama
deAlex. Andriţoiu

Chiar de-aş înconjura pǎmântul
Şi-as osteni înconjurându-l,
Mi-ar da puteri în clipe grele,
Cuvântul cald al mamei mele.

Din cerul’ nalt mǎritul soare
Trimite raze lucitoare,
Lumina înfloreşte-n ele
Ca-n sufletul mǎicuţei mele.

Mulţimi de mame cheamǎ-n lume
Al pǎcii alb şi rodnic nume
Şi-aud cum bate lângǎ ele
Inima bunǎ-a mamei mele.

Poezii de ziua mamei pline de emoție și recunoștință

Mama e zâmbetul primăverii

Sub fereastra casei noastre
Vin şi trec atâţia paşi.
Dar eu ştiu când trece mama,
Mersul ei e mai gingaş.

Când îi sunǎ glasul dulce,
Eu un cântec îl socot
Când mǎ strânge-n braţe mama
Eu mǎ fac micuţ de tot.

Cerul e senin de parcǎ-i
Floare de nu-mǎ-uita,
Primǎvara-i mai frumoasǎ
Când zâmbeşte mama mea.

Mamei mele
de Ion Crânguleanu

Îţi aduc cerul, cântul şi florile –
Pentru tine mângâi viorile
Şi mǎ ridic în soare, cum ai visat,
Anume

Sǎ dau porumbeilor zbor peste lume,
Şi mǎ iau la întreceri cu vulturi, în zare,
Sǎ cutreier pǎmântul pentru pace şi soare.

Lângă leagăn
de Veronica Micle

Şi pe fruntea ta voi pune o cununǎ de mirt albǎ,
Iar la gât îţi voi lega eu o bonetǎ mândrǎ salbǎ,
Pe-al rǎu braţ rotund şi neted ca petala cea de crin
Înşira-voi mǎrgean roşu şi brǎţare de rubin.

Rochie albǎ ca spuma şi ca norul de uşoarǎ
Îţi voi atârna de umeri şi ca îngerii ce zboarǎ
Vei zbura şi tu în lume, iar în loc de maica ta
Fericirea şi iubirea sufletul ţi-oi legǎna.

Cântec Sfânt
de Şt. O. Iosif

Cântecul ce-ades ţi-l cânt
Când te-adorm în fapt de sarǎ,
Puiule, e-un cântec sfânt,
Vechi şi simplu, de la ţarǎ.

Mama mi-l cânta şi ea,
Şi la viersul lui cel dulce,
Puiul ei se potolea
Şi-o lǎsa frumos sǎ-l culce.

Azi te-adorm cu dânsul eu,
Ieri – el m-adormea pe mine,
Şi – adorimi pe tatǎl meu
Când era copil ca tine …        

Te-ar mai putea interesa